Kutsutaiteilija

Vuoden 2023 alussa Saaren kartanon kutsutaiteilijaohjelma uudistettiin: residenssiin kutsutaan jokaiselle yksilöresidenssijaksolle mukaan yksi erilaisiin ekologisiin kysymyksiin työskentelyssään keskittyvä taiteilija tai taiteilija-tutkija.

Kutsutaiteilijan ensisijaisena tehtävänä on työskennellä oman taiteellisen ja tutkimuksellisen praktiikkansa parissa. Kutsutaiteilija voi jakaa omaa taiteellista asiantuntemustaan ekologisten kysymysten eri osa-alueilla herättelemällä residenssiryhmässä oivalluksia keskustelujen tai oman taiteellisen työn keinoin tai tuoda esiin näkökulmiaan ja asiantuntemustaan oman taiteensa tai tutkimusaiheensa avulla. Kutsutaiteilijaksi ei voi hakea.

“Uudistettu kutsutaiteilijaohjelma tuottaa näkökulmia ekologiseen ajatteluun ja mahdollistaa oivallusten heräämisen taiteellisen työskentelyn ja keskustelun keinoin. Joskus uudet oivallukset syntyvät hetkessä ja joskus ne taas vaativat pidemmän hauduttelun muotoutuakseen. Kutsutaiteilijaohjelma on kaivolla kohtaamista ekologisten kysymysten äärellä. Se tarjoaa residenssiryhmille keinoja ekologisen ajattelun syventämiseen ja luontoyhteyden tarkasteluun sekä toisaalta mahdollistaa kutsutaiteilijan omaa taiteellista työskentelyä ryhmän tuella”, kertoo residenssin johtaja Leena Kela.

Kutsutaiteilijat vuonna 2023

Vuonna 2023 Saaren kartanon kutsutaiteilijoina työskentelivät Tamara Colchester, Mari Keski-Korsu, colectivo amasijo ja Edd Carr.

Kutsutaiteilijat vuonna 2024

Vuoden 2024 kutsutaiteilijat ovat Ilja Lehtinen, Lada Suomenrinne, FRAUD ja Veli Lehtovaara.

Tutustu Saaren kartanon kutsutaitelijoihin

Alpakoiden ja mikro-organismien kielellä – henkilökuvassa Mari Keski-Korsu

Kasvien ja jälkien tulkitsija – Haastattelussa Tamara Colchester

Amasijo, tammenterho, Aurajoki: resepti, johon tarvitaan joki

Aiemmat kutsutaiteilijat

Vuosina 2013–2020 osa residenssin toimintaa oli kutsutaiteilijaohjelma, jossa yksi Saaren kartanon residenssissä aiemmin työskennellyt taiteilija kutsuttiin työskentelemään kahdeksan kuukauden ajaksi Saareen.

Kutsutaiteilijoina ovat työskennelleet Jaakko Niemelä (2013–2014),  Jonimatti Joutsijärvi 2014–2015,  Hanneriina Moisseinen 2015–2016,  Matthew Cowan 2016–2017, Kristiina Drews 2017–2018  Kevin Doyle 2018–2019 sekä Essi Kausalainen 2019–2020.

Saaren kartanon kutsutaiteilija Essi Kausalainen heittäytyy residenssissä tuntemattomaan

Saaren kartanon kutsutaiteilija Kevin Doyle on näytelmäkirjailija, joka säveltää tilassa

Kristiina Drews haluaa nostaa esille käännöskirjallisuuden merkitystä

Matthew Cowan tarkastelee karnevalistista kansanperinnettä

Hanneriina Moisseinen piirtää moniäänistä historiaa

Jonimatti Joutsijärvi ja kiehtovat prosessit

Jaakko Niemelän teoksissa taiteellinen valaistus tulee osaksi julkista tilaa