Apurahan maksaminen

Apurahan saa maksuun tekemällä maksatuspyynnön viimeistään maksukuukautta edeltävän kuun 10. päivä apurahojen verkkopalvelussa.

Apurahan saa maksuun tekemällä maksatuspyynnön viimeistään maksukuukautta edeltävän kuun 10. päivä apurahojen verkkopalvelussa. Koneen Säätiön toimisto on suljettuna vuosittain heinäkuussa, jolloin maksatuspyyntöjä tai muutospyyntöjä ei käsitellä. Jo hyväksytyt maksatuspyynnöt lähtevät kuitenkin normaalisti maksuun myös heinäkuussa.

KUUKAUSIAPURAHAN JA MUIDEN KULUJEN MAKSAMINEN

Apuraha maksetaan aina myönnön mukaisesti. Henkilökohtaista kuukausiapurahaa maksetaan niinä kuukausina, joina työskennellään apurahamyönnön mukaisissa tehtävissä. Kokoaikaisen kuukausiapurahan maksaminen edellyttää päätoimista työskentelyä apurahalla.
Muut kulut maksamme vuosittain ensisijaisesti yhdessä erässä apurahansaajan tai hankkeen vastuullisen johtajan ilmoittamalle tilille.

Maksamme apurahat kerran kuukaudessa viimeistään kuun kolmantena arkipäivänä. Hankkeen vastuullisen johtajan tulee lähettää maksatuspyynnöt koko hankkeen osalta verkkopalvelussa.

MAKSATUSPYYNNÖN TEKEMINEN

Maksatuspyyntö lähetetään apurahojen verkkopalvelussa Maksatuspyyntö-välilehdellä. Kirjautumista varten tarvitset myöntökirjeen mukana lähetetyn maksatuskoodin.

Maksatuspyyntö tulee tehdä viimeistään maksukuukautta edeltävän kuukauden 10. päivä. Suosittelemme tekemään maksatuspyynnöt kerralla mahdollisimman pitkälle ajalle.

Jos maksuaikatauluun tulee muutoksia, voit muokata jo hyväksyttyä maksatusaikataulua myöhemmin.

Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee hankkeen vastuullinen johtaja.

Katso ohjevideo, jossa neuvomme kuinka apurahojen maksatuspyyntö täytetään. 

Huom! Muutokset henkilökohtaisten apurahojen maksatuksessa voivat vaikuttaa apurahansaajan MYEL-vakuutusturvaan. Apurahansaajan tulee itse ilmoittaa välittömästi muutoksesta Melaan. Suosittelemme tiedustelemaan Melasta ennen hankkeelle tehtäviä aikataulumuutoksia, miten muutokset vaikuttavat vakuutusturvaan ja erityisesti vakuutuskauden kestoon.

HENKILÖKOHTAISEN KUUKAUSIAPURAHAN MAKSU

Kuukausiapurahat maksetaan suoraan niiden saajille. Jokaiselle työryhmän jäsenelle tulee tehdä erillinen maksatuspyyntö. Maksatuspyynnön pakolliset tiedot ovat apurahansaajan nimi, tilinumero, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite ja maksuaikataulu. Apuraha voidaan maksaa myös ulkomaiselle tilille.

MUIDEN KULUJEN MAKSU

Muista kuluista tehdään erillinen maksatuspyyntö. Muut kulut maksetaan ensisijaisesti yhdessä erässä vuosittain hankkeen vastuullisen johtajan ilmoittamalle tilille. Yliopiston tilille maksettavat muut kulut voidaan pyytää säätiöltä maksuun yhdellä kertaa (esim. monivuotiset hankkeet). Muut kulut maksetaan ensisijaisesti Y-tunnuksellisen yhteisön tilille, jolloin maksatuspyynnössä tulee olla Y-tunnus, viite ja yhteisön yhteystiedot.

Apurahansaajan tulee säilyttää kuluihin liittyvät tositteet vähintään siihen asti, kun loppuraportti on hyväksytty. Verottajalle tositteita on mahdollisesti säilytettävä pidempään.

Jos apurahansaaja maksaa muista kuluista palkkoja tai palkkioita, on hänen otettava huomioon, että maksajan (hänen) on huolehdittava työnantajavelvoitteiden, lakisääteisten maksujen ja verotuksen oikeanmukaisuudesta. Koneen Säätiö ainoastaan maksaa muut kulut, mutta ei voi auttaa hanketta hallinnollisissa käytännön asioissa. Tutustu esimerkiksi Palkka.fi -sivustoon, jos tarvitset apua palkan maksamiseen liittyvissä asioissa.