Teemahaku 2024: Media ja demokratia 2020-luvun Suomessa

Rapautuuko demokratia? -ohjelman kolmannessa teemahaussa tarkastellaan median ja demokratian suhdetta 2020-luvulla. Teemahaku järjestetään Koneen Säätiön yleisen rahoitushaun yhteydessä 1.–15.9.2024.

Suomalaisen journalismin käynnissä oleva voimakas muutos on uhka demokratialle. Mediaomistus on keskittynyt, toimittajien määrä vähentynyt, ja useissa maakunnissa yhdellä mediatalolla on lähes täydellinen monopoli. Paikallisjournalismin väheneminen kaventaa sisältöjä, vähentää poliittista osallistumista ja paikallisten päättäjien toiminnan kriittistä tarkastelua sekä lisää julkisten varojen leväperäisen käytön riskiä. Toimittajakunnassa yhteiskunnan moninaistuminen ei vielä näy.

Samalla yhteiskunnallista keskustelua ja poliittista vaikuttamista on siirtynyt globaalien, valtioiden rajat ylittävien toimijoiden hallitsemaan sosiaaliseen mediaan, jossa journalismin vakiintuneet eettiset säännöt eivät päde. Tekoälyn sovellukset vaikuttavat sekä sosiaalisen median että perinteisten mediatalojen toimintaan, ja kuvaan ja ääneen perustuvat sisällöt haastavat tekstimuotoista viestintää.

Koneen Säätiön syksyn 2024 teemahaussa Media ja demokratia 2020-luvun Suomessa tarkastellaan mediaympäristön muutosta, moninaisuutta ja moniarvoisuutta demokratian kannalta. Teemahaussa voidaan rahoittaa hankkeita, jotka tutkimuksen avulla lisäävät ymmärrystä esimerkiksi median keskittymisen, sisältöjen yksipuolistumisen tai toimitusten toimintatapojen muutosten vaikutuksista demokratiaan tai selvittävät sosiaalisen median ja perinteisen median vaikutuksia demokratiaan Suomessa ja maailmalla. Säätiö kannustaa tutkijoiden ja journalistien yhteistyöhön hankkeissa. 

Teemahaku järjestetään Koneen Säätiön yleisen rahoitushaun yhteydessä 1.–15.9.2024.

Lisätiedot

Lisätietoa antaa tiede- ja taiderahoituksen johtaja Kalle Korhonen, kalle.korhonen@koneensaatio.fi, 050 3447468.

Lue lisää aiemmista teemahauista