Metsän puolella -hakuohjeet

Apurahahakemus lähetetään apurahojen verkkopalvelussa. Luethan hakuohjeet huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Toistaiseksi jatkuva haku on auki useampia vuosia.

Voit siirtyä haluamaasi osioon klikkaamalla alla näkyviä otsikoita. Pääset takaisin sivun yläreunaan klikkaamalla sivun oikeassa alareunassa näkyvää mustaa nuolta.

Hakemuksen tekeminen verkkopalvelussa

Hae apurahaa lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa (https://koneensaatio.apurahat.net). Vain verkkopalvelussa lähetetyt hakemukset huomioidaan.

Palveluun kirjautuminen 

Kirjaudu verkkopalveluun rekisteröitymällä valitsemalla ”Rekisteröidy apurahan hakijaksi tästä”. Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena. Vahvista rekisteröitymisesi sähköpostiisi saapuneen linkin avulla.

Hakemuksen kirjoittaminen  

Valitse Tee hakemus -> ”Haluan tehdä uuden hakemuksen”

Valitse aloitussivulla mihin hakuun kohdistat hakemuksesi -> Metsän puolella

Täytä hakemuksen kohdat 1–9 ohjeiden mukaisesti 

 • Lomakkeesta löydät lisätietoja ?-merkin takaa.
 • Vain verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään.
 • Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tai postittaa Koneen Säätiölle.
 • Ilmoitathan verkkopalvelussa pikimmiten, jos sinulle myönnetään muuta rahoitusta

Hakulomakkeen osiot 

Hakijatyyppi 

 • Yksittäinen henkilö:    
  Tee hakemus omalla nimelläsi. 
 • Työryhmä:   
  Valitkaa keskuudestanne vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään. Voitte antaa työryhmälle halutessanne nimen. 

Lomakkeen välilehdet

1. Hakijan tiedot 

Täytä hakemukseen vaadittavat tiedot.  

 • Lisää hakemukseen myös sellaisten työryhmän jäsenten tiedot, joille ei haeta henkilökohtaista kuukausiapurahaa vaan palkkaa. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla. 

 2. Hankkeen tyyppi 

Valitse, millaiseen työhön haet apurahaa. Vaihtoehdot ovat:   

 • tiede  
 • taide  
 • tiede ja taide  
 • muu kulttuurityö  

Voit lisätä aloja tai avainsanoja, jotka liittyvät hankkeeseen tai jotka kuvaavat hankkeen sisältöjä tai teemoja mielestäsi parhaiten. 

3. Tarkoitus 

Otsikoi hanke tai kirjoita lyhyesti auki apurahan tarkoitus.  

Kerro tiivistelmässä (2000 merkkiä) lyhyesti tutkimuksen tai hankkeen pääsisältö ja työn toteutustavat. Liitäthän laajemman työ- tai tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteisiin. Suunnitelman on tarkoitus tukea tiivistelmää ja avata hankkeen tarkoitusta yksityiskohtaisemmin.  

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri, koska arvioija lukee osion usein ensimmäisenä hakemukselta. Tekstejä käytetään säätiön viestinnässä, ne muun muassa julkistetaan säätiön verkkosivuilla.   

Kerro lyhyesti hankkeen arvioitu kesto ja aikataulu.

4. Haettava rahoitus  

Valitse rahoituksen ensisijainen käyttötarkoitus:   

 • tieteellinen tutkimus ja/tai taiteellinen työskentely   
 • väitöskirjatyö  
 • tieteen yleistajuistaminen  
 • tapahtuman, näyttelyn tai produktion toteuttaminen     

Valitse, haetko apurahaa monivuotiselle vai enintään vuoden mittaiselle hankkeelle. Painotamme apurahamyönnöissä monivuotista työskentelyä, ja suosittelemme siksi hakemaan tarvittavan rahoituksen kerralla koko hankkeen kestolle, esimerkiksi koko väitöskirjalle.  

Täytä kuukausiapurahansaajan tiedot. Voit lisätä useita apurahansaajia hakemukselle painamalla ”Lisää uusi kuukausiapurahansaaja.”   

Voit hakea apurahaa myös nimeämättömälle henkilölle, jos työryhmän jäsenet eivät ole hakuvaiheessa tiedossa. Valitse kuukausiapurahansaajaksi tällöin “Nimeämätön” ja määrittele nimeämättömän kuukausiapurahansaajan työskentelykuukaudet ja rooli hankkeessa.  

Taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöille myönnämme kuukausiapurahoja, emme rahoitusta palkkaan.   

Yksityisten säätiöiden, kuten Koneen Säätiön myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka.    

Koneen Säätiön työskentelyapurahojen suuruudet ovat 2700 €, 3200 € ja 3800 € / työskentelykuukausi. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan.    

Apurahaluokat:    

 • apuraha 1: 2 700 € / kk, 32 400 €/vuosi (uran alussa, tieteessä väitöskirjantekijä) 
 • apuraha 2: 3 200 € / kk, 38 400 €/vuosi (uran keskivaiheilla, tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä) 
 • apuraha 3: 3 800 € / kk, 45 600 €/vuosi (kokenut tekijä, tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä) 

Jos haet apurahaluokkaa 2 tai 3, pyydämme sinulta hakemuksessa perustelua.  

Voit hakea apurahaa kokoaikaiseen työskentelyyn tai osa-aikaiseen työhön 25%, 50% tai 75% työmäärälle. 

Vuosiapurahaa saava voi pitää vuosittain noin kuukauden kestävän loman ilman apurahan maksatuksen keskeyttämistä.     

Kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Huomioi, että kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset.  

Jos haet rahoitusta muihin kuluihin, perustele tarve hakemuksessa. Jos haet muita kuluja (kuten matkakulut, materiaali- tai laitehankinnat, ostopalvelut), liitä hakemukseen erillinen budjetti välilehdellä “Liitteet”. Kun haet rahoitusta matkakuluihin, toivomme hankkeessasi suosittavan kestäviä matkustustapoja. Kotimaan lentoja on syytä ympäristösyistä välttää, ja niitä voidaan rahoittaa matkabudjeteissa vain perustelluista syistä. 

5. Muu rahoitus 

Ilmoita hakulomakkeessa hankkeeseen muualta saadut apurahat. Ilmoita välittömästi säätiöön, jos sinulle myönnetään joku muu apuraha. Yleensä emme myönnä apurahaa, jos hakijalla on jo olemassa kokovuotinen rahoitus seuraavalle vuodelle siihen työhön, johon apurahaa haetaan.   

6. Arvioijat 

Valitse, minkä alan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemuksen. Valintoja voi tehdä enintään kolme. Yleensä hakemuksen arvioi se asiantuntija, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi. 

Jos hakemuksesi on monitaiteinen tai -tieteinen, valitse arvioija sen perusteella, minkä alan arvioijan toivot ensisijaisesti lukevan hakemuksesi. 

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, valitse hakemuksesi ensimmäinen arvioijaprofiili tieteen profiilien joukosta. Taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan rahoitusta hakevien tulee valita ensimmäinen arvioijaprofiili tieteen puolelta, taiteellisen tutkimuksen arvioijaprofiilien joukosta. 

7. Liitteet ja linkit 

Ks. Hakemuksen liitteet

8. Lähipiiri  

Pyydämme säätiölain mukaisesti ilmoittamaan hakulomakkeessa, jos kuulut säätiön lähipiiriin. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este apurahan hakemiselle. Lisää tietoa Finlexin säätiölaista kohdasta 8 § lähipiiri. 

9. Lähetys 

Vain verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn. 

Jos haluat muokata jo lähettämääsi hakemusta, valitse ”Peruuta hakemuksen lähetys”. Peruuttaminen ei poista hakemuksen tietoja. Muista lähettää hakemus uudestaan. 

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana ”vastaanotettu”. Hakemuksen tilaksi päivittyy “käsittelyssä”, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Hakemuksen vastaanottamisesta ei lähetetä erillistä sähköpostiviestiä 

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteiden avulla arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi ja niiden avulla hakemuksen arvioija saa tärkeää lisätietoa esimerkiksi työn toteuttajasta tai työryhmän jäsenistä, kokonaisbudjetista tai hankkeen taustoista. 

Lisää liitteet osaksi hakemustasi verkkopalvelussa. Tiedostoliitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 6 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta.  

Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse. 

Hakemuksen pakolliset liitteet 

Yksilöhakija:   

 • tutkimus- tai työsuunnitelma   
 • ansioluettelo 
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.) 
 • portfolio (Vain taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.) 
 • suositus (pakollinen väitöskirjantekijöille, suositeltava aloitteleville post-doc -tutkijoille) 
 • tutkintotodistus (Vain tieteen hakijat.) 

Työryhmähakija:   

 • tutkimus- tai työsuunnitelma   
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot tai tiivistelmät niistä   
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.)  
 • portfolio (Vain taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.)  
 • tutkintotodistukset (Vain tieteen hakijat.)  

Y-tunnuksellinen yhteisö:   

 • tutkimus- tai työsuunnitelma   
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot tai tiivistelmät niistä   
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.)  
 • portfolio (Vain taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.)  
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta  
 • tutkintotodistukset (Vain tieteen hakijat, joille haetaan kuukausiapurahaa.) 

Liitteiden kuvaukset 

Työ- ja tutkimussuunnitelma  

Tieteelliseen työskentelyyn apurahaa hakevat liittävät hakemukseensa mukaan tutkimussuunnitelman. Kaikkiin muihin hakemuksiin tarvitaan liitteeksi työsuunnitelma. 

Yksittäisten hakijoiden tutkimus- tai työsuunnitelman enimmäispituus on 4 sivua, mukaan lukien mahdollinen bibliografia. Työryhmän tai yhteisön suunnitelman enimmäispituus on 8 sivua. 

Tutkimus- ja työsuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomiota:   

 • sen tieteelliseen ja/tai taiteelliseen ansiokkuuteen  
 • sen toteutettavuuteen   
 • säätiön painopisteiden toteutumiseen hankkeessa  

Tutkimussuunnitelmassa olisi hyvä olla seuraavat osat:  

 • Johdanto: tutkimuksen tausta ja aihepiiri ja tutkimuksen merkitys tätä taustaa vasten.   
 • Tavoitteet: Mitä tutkitaan ja miksi. Tavoite tulee ilmaista mahdollisimman selkeästi esimerkiksi tutkimuskysymysten kautta.   
 • Tutkimusaineisto ja -menetelmät: tutkimuksen aineisto ja suunnitellut aineiston analysointimenetelmät.   
 • Toteuttamissuunnitelma: lyhyt arvio eri työvaiheiden kestosta.   
 • Lähdeluettelo: tutkimuksen tärkeimmät lähteet. Meidän kannaltamme on tärkeää ilmaista, mihin tutkimukselliseen viitekehykseen tutkimus liittyy. Muodoissa kannattaa seurata oman tieteenalan käytäntöjä.  
 • Kuvaus, miten Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa.   
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemisestä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.  

Työryhmän tutkimussuunnitelmassa on mainittava lisäksi:   

 • hankkeeseen osallistuvat tutkijat ja kunkin rooli   
 • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen   
 • kuinka mahdollinen monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa.   

Muuhun kuin tieteelliseen työskentelyyn apurahaa hakevien on liitettävä hakemukseen työsuunnitelma. Hyvä työsuunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa. Taiteellisen työskentelyn työsuunnitelma voi sisältää useamman projektin tai rinnakkaisia produktiota, joiden parissa työskennellään apurahakaudella.   

Työsuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa:   

 • tavoitteet (kuvaus taiteellisesta praktiikasta ja/tai tuleva näyttely, esitys tm., jos tiedossa) 
 • sisältö, eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa   
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit   
 • aikataulu   
 • miten Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa  
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemistä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle. 

Työryhmän työsuunnitelmassa on tuotava esiin kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli hankkeen toteuttamisessa. 
 
Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV)   

Hakemukseen tulee liittää kaikkien hankkeessa apurahatyötä tekevien henkilöiden CV:t. Liitä mukaan myös muiden varsinaiseen työryhmään kuuluvien henkilöiden ansioluettelot, jos heidän työpanoksensa hankkeessa on oleellinen.   

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi apurahan hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan erityisesti haettavan apurahan kannalta merkittävät ansiot: tärkeimmät työtehtävät, apurahat ja palkinnot, julkaisut, näyttelyt, esitelmät ja opetustehtävät.   

Tutkijan CV voi perustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomalliin.   

CV:n laajuus on enintään neljä sivua. Erillistä julkaisuluetteloa ei liitetä. CV voi olla myös verkkolinkki verkossa luettavaan ansioluetteloon. 

Budjetti 

Jos haet vain henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, hakemukseen ei tarvitse liittää erillistä budjettia.  

Laadi erillinen budjettiliite hankkeelle haettavista muista kuluista. Arvioi kustannukset realistisesti ja tarkasti. Vaikka hakisit Koneen Säätiöstä vain osaa hankkeen rahoituksesta, sinun tulee esittää koko hankkeen rahoitussuunnitelma. Yksityiskohtainen ja eritelty budjetti helpottaa säätiötä tekemään rahoituspäätöstä. Suurempien hankkeiden rahoituspohja voi sisältää useita rahoittajia. Merkitse budjettiin selkeästi osuudet, joita haetaan Koneen Säätiöltä.  

Erittele hakemasi apuraha erillisen liitteen lisäksi myös itse hakulomakkeessa. Merkitse lomakkeen budjettiin hankkeen vuosittaiset henkilökohtaiset kuukausiapurahat ja hankkeen mahdolliset muut kulut, joita ovat matkakulut, materiaali- ja laitekulut, kulut aputyövoiman käytöstä, ostopalvelut sekä muut kulut. 

Ilmoita budjetissa mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Verkkolomakkeessa yleiskustannusosuus merkitään Muissa kuluissa kohtaan “Muu”. Myönnämme rahoitusta yleiskustannuksiin enintään 15 prosenttia apurahan muista kuluista, joten tätä korkeampaa osuutta ei kannata hakea. Henkilökohtaisten kuukausiapurahojen yhteydessä yleiskustannusosuuksia ei myönnetä, koska apuraha maksetaan säätiöstä suoraan apurahansaajan tilille.   

Portfolio  

Taiteen ja taiteellisen tutkimuksen hankkeissa hakemuksiin liitetään portfolio. Portfolion tarkoitus on antaa arvioijalle kuva hakijan aiemmasta taiteellisesta työskentelystä.    

Jos apurahaa haetaan työryhmänä, voitte liittää hakemukseen yhteisen portfolion.   

Tarkoitamme portfoliolla ensisijaisesti digitaalista näytekansiota (pdf), joka kuvaa hakijan taiteellista työskentelyä. Portfolio on vapaamuotoinen näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista.  

Hakija voi päättää portfolion sisällön itse. Portfolio voi sisältää esimerkiksi kuvia, tekstiä, verkkolinkkejä tai listauksen kirjallisista tuotoksista.  

Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin.   

Suositukset

Väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön kirjoittama suositus on tärkeä. Koneen Säätiö painottaa ratkaisuissaan väittelyn jälkeistä tutkimusta, ja myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa on syytä liittää hankkeen hyvin tuntevan asiantuntijan suositus.

Myös muihin apurahahakemuksiin voi liittää suosituksen oman harkinnan mukaan.  Taiteen hakemuksissa suositus voi olla arvioijalle avuksi arviointityössä. Suosittelijan on hyvä tuntea hakija ja projekti, jolle rahoitusta haetaan niin hyvin, että suositus tuo lisäarvoa hakemukselle. Suositus voi esimerkiksi vahvistaa projektin merkitystä taiteen kentällä (alaa uudistavat hankkeet) tai avata suunniteltua yhteistyötä hakemuksen arvioijalle. Yksittäisen taiteilijan hakemuksen kannalta suosituksella ei ole suurta painoarvoa hakemuksen arvioinnissa. 

Kopiot todistuksista   

Kuukausiapurahaa hakeva tutkija: liitä hakemukseen kopio viimeisimmästä tutkintotodistuksesta tai apurahan kannalta oleellisista todistuksista. Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu.  

Myös muihin hakemuksiin voi halutessaan liittää todistuskopioita, mutta tärkeintä on, että koulutus ja suoritetut tutkinnot käyvät ilmi ansioluettelosta.  

Hakemuksen arviointi ja päätökset

Hakemusta tehdessäsi sinun on valittava, minkä alan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemustasi.

Arvioijat vaihtuvat vuosittain. Arvioijien nimiä ei julkisteta. Koneen Säätiölle voi ehdottaa vertaisarvioijia ehdotuslomakkeella. Arvioija ei näe aiempia hakemuksiasi tai mahdollisia raportteja aiemmin myönnetyistä apurahoista.

Koneen Säätiön hallitus tekee lopulliset päätökset myönnettävistä apurahoista kolme kertaa vuodessa. Tarkat päivämäärät eivät ole julkisia. Hakemusten käsittelyaika lähettämisen jälkeen on keskimäärin 3–6 kk. 

Ilmoitamme hakijoille päätöksistä sähköpostitse pian sen kokouksen jälkeen, missä hakemus on käsitelty. Julkaisemme apurahansaajat, hankkeiden esittelyt ja työryhmän jäsenten nimet verkkosivuillamme. Julkaisemme apurahansaajien nimet myös säätiön vuosikertomuksessa. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mihin tarkoitukseen Metsän puolella -apurahaa voi hakea?  

Mahdollisia aiheita ei ole tarkasti rajattu. Ne voivat liittyä esimerkiksi suomalaisten metsäsuhteeseen, metsämyytteihin, suomalaiseen metsäpuheeseen ja -sanastoon, metsävallankäyttöön, edunvalvontaan ja demokratiaan, tutkimuksen ja taiteen riippumattomuuteen ja puhumisen oikeuteen, jokaisenoikeuksiin ja omaisuudensuojaan, tulevaisuuden metsiin, metsätalouteen ja metsäaktivismiin tai vaikka metsän, maaperän, soiden ja vesistöjen yhteyteen ja sen merkitykseen luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle.

Rahoitusta ei myönnetä metsän ostamiseen.

Säätiö kannustaa ennen kaikkea monialaiseen yhteistyöhön. Hankkeiden toivotaan sisältävän monitieteistä tutkimusta, taidetta, journalismia ja aktivismia erilaisissa yhdistelmissä tai syventyvän yhteen tieteen- tai taiteenalaan. Rahoitettavilla hankkeilla tulee olla kytkös tieteeseen tai taiteeseen.  

Mille ajalle rahoitusta voi hakea? 

Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan (myös peräkkäisten rahoituskausien yhteenlaskettu kesto samaan hankkeeseen). Kannustamme pitkäjänteiseen, monivuotiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa. Suosittelemme hakemaan koko rahoituksen kerralla, jos hanke kestää useamman vuoden.  

Emme rahoita yksilöhakijoiden alle kuuden kuukauden mittaisia työskentelyjaksoja. Työryhmissä henkilökohtaista työskentelyapurahaa voi hakea minimissään yhden kuukauden pituiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn.  

Tuleeko hankkeessa työskenteleville journalisteille ja aktivisteille hakea henkilökohtaista työskentelyapurahaa vai palkkarahoitusta?

Tieteellistä tai taiteellista työtä tekeville henkilöille maksetaan henkilökohtaista työskentelyapurahaa. Journalistista työtä tekeville voidaan hankkeissa maksaa henkilökohtaista työskentelyapurahaa silloin, kun kyse on journalistisesta tieteeseen tai taiteeseen pohjautuvasta työstä. Jos hankkeissa on mukana aktivisteja tai muita toimijoita, joiden työ ei ole tieteellistä tai taiteellista, heille haetaan palkkarahaa (lomakkeessa ja budjetissa kohta ”muut kulut”). Palkka maksetaan hakijan kautta, eli hankkeissa toimivat henkilöt eivät ole työsuhteessa säätiöön. Apurahan ja palkkarahan ero perustuu tuloverolakiin.

Milloin päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään? 

Toistaiseksi jatkuva haku avautuu 1.6.2023 ja on auki useampia vuosia. Jatkuva haku tarkoittaa, että voit jättää hakemuksesi silloin, kun se on omasta mielestäsi valmis arvioitavaksi. Hakemusten käsittelyaika lähettämisen jälkeen on keskimäärin 3–6 kk.

Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse. Julkaisemme saajien nimet verkkosivuillamme ja säätiön vuosikertomuksessa. 

Milloin rahoituksen käytön voi aloittaa?  

Metsän puolella -apurahahaussa haettavissa olevat apurahat on tarkoitettu käytettäväksi viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn.  

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. 

Maksatuspyyntö tulee tehdä kuukauden 10. päivään mennessä, jolloin apuraha maksetaan seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Esimerkiksi 1.12.2023 myönnetyn apurahan käytön voi aloittaa aikaisintaan tammikuussa 2024.

Keneltä voin kysyä lisätietoja hakuun liittyen? 

Sähköpostitse: metsanpuolella@koneensaatio.fi

Puhelimitse: +358 (0)9 4542 7757 maanantaisin klo 13–15.30 ja torstaisin klo 10–12.