Svenska

Konestiftelsen, som grundades 1956, är en självständig och obunden organisation som förbättrar världen genom att skapa förutsättningar för modiga initiativ inom vetenskap och konst. Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning och dess popularisering, kultur och konst genom stipendier och förvaltar konstnärs- och forskarresidenset Saaris gård i Virmo i sydvästra Finland. Stiftelsens målsättning är att vara en vetenskaps- och konstpolitiskt alert finansiär som aktivt söker och erbjuder överraskande och udda alternativ.

Konestiftelsens webbplats finns på finska och engelska. Om du har frågor gällande stipendier, hittar du våra kontaktuppgifter här.