Svenska

Konestiftelsen är en självständig och oberoende organisation som förbättrar världen genom att skapa förutsättningar för en fri och mångstämmig vetenskap och konst. Stiftelsens kärnverksamhet är att finansiera vetenskaps- och konstutövarnas arbete. Genom att bevilja anslag stöder vi vetenskapligt forskningsarbette, konst och kultur samt införsel av vetenskap till olika publiker.  Vi värdesätter en multiprofessionell syn och kombinering av oväntade synvinklar.

Man kan ansöka om Konestiftelsens anslag årligen under tiden 1-15 september.  I vetenskapen stöder stiftelsen humanistisk, samhällsvetenskaplig och miljövetenskaplig forskning samt konstnärlig forskning.  I konsten stöder vi professionellt arbete inom alla konstformer.  Finländska och utländska aktörer kan ansöka om finansiering men för att få finansiering måste projektet ha en koppling till Finland. 

Konestiftelsen förvaltar konstnärs- och forskarresidenset Saaris gård i Virmo i sydvästra Finland. En residensplats kan ansökas av utländska och finländska professionella konstnärer inom olika branscher, författare, diktare, översättare, tonsättare, kuratorer, kritiker och konstnärsgrupper.

År 2022 beviljade Konestiftelsen anslag, priser och donationer för sammanlagt över 48 miljoner euro.

Konestiftelsens webbsidor finns på finska och engelska. Om du har frågor om våra anslag finner du våra kontaktuppgifter på finska här och på engelska här.