Eesti keel

Kone Fond on sõltumatu ja iseseisev asutus, mille eesmärk on muuta maailm paremaks kohaks, aidates kaasa vabale ja paljuhäälsele loome- ja teadustööle. Fondi põhitegevus on pakkuda rahastust loovisikutele ja teadlastele. Jagame toetusi kunsti ja kultuuri ning teadustöö ja selle populariseerimise valdkonnas. Väärtustame mitmeid valdkondi hõlmavat lähenemist ja ootamatute vaatenurkade ühendamist.—

Kone Fondi taotlusvoor toimub igal aastal 1. septembrist 15. septembrini. Teadusvaldkonnas toetame humanitaar-, sotsiaal-, keskkonna- ja kunstiuuringuid, loomevaldkonnas aga mis tahes kutselist tegevust. Taotlusi võetakse vastu nii Soome kui ka teiste riikide kodanikelt ning rahastuse saamiseks peab projektidel olema seos Soomega.

Kone Fond korraldab Soomes Mynämäkis ka Saari Residence’i, rahvusvahelist loome- ja teadusresidentuuri.

Residentuurikohta saavad taotleda eraisikust kutselised kunstnikud, kirjanikud, luuletajad, tõlkijad, heliloojad, kuraatorid ja kriitikud ning mis tahes valdkonna ja riigi loomeühendused.

2022. aastal jagas Kone Fond kokku rohkem kui 48 miljoni euro väärtuses toetusi, auhindu ja annetusi.

Kone Fondi veebisait on kättesaadav soome ja inglise keeles. Küsimustega meie toetuste kohta pöörduge palun meie poole, kasutades siinolevat kontaktinfot.