فارسی

کمک‌هزینه‌های مالی بنیاد Kone را می‌توان هر سال از ۱ سپتامبر تا ۱۵ سپتامبر درخواست نمود. در زمینه تحقیقات، ما از علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم زیست‌محیطی و تحقیقات هنری حمایت می‌کنیم. در هنر، ما از کار حرفه‌ای در تمام زمینه‌های هنری حمایت می‌کنیم. هم متقاضیان فنلاندی و هم متقاضیان خارجی می توانند برای تأمین مالی درخواست دهند، اما برای دریافت بودجه، پروژه ها باید با فنلاند ارتباطی داشته باشند.

بنیاد Kone همچنین اقامتگاه بین‌المللی Saari Residenceرا برای هنرمندان و محققان، واقع در  Mynämäkiفنلاند، مدیریت می‌کند.

امکان اقامت برای هنرمندان حرفه‌ای، نویسندگان داستان، شاعران، رمان‌نویسان، مترجمان، آهنگسازان، نمایشگاه‌گردان‌ها و منتقدان، و گروه‌های هنری از همه رشته‌ها و ملیت‌ها در نظر گرفته شده است

در سال ۲۰۲۲، بنیاد Kone کمک‌هزینه‌های مالی، جوایز و کمک‌های مالی بالغ بر ۴۸ میلیون یورو اعطا کرد.

وب‌سایت بنیاد Kone به زبان‌های فنلاندی و انگلیسی در دسترس است. اگر در مورد کمک‌هزینه‌های مالی ما سؤالی دارید، می‌توانید اطلاعات تماس ما را در آنجا پیدا کنید.