Hakukriteerit

Koneen Säätiö myöntää rahoitusta akateemiseen tieteelliseen ja ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. 

Koneen Säätiön rahoitusta voi hakea: 

  • akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn humanistisen, taiteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen aloilla 
  • ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn kaikilla taiteen aloilla 
  • monialaiseen työskentelyyn edellämainituilla tieteen ja taiteen aloilla 
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn muuhun edistämiseen tai saattamiseen erilaisille yleisöille 
  • poikkeustapauksessa muuhun kulttuurityöhön. 

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö.  

Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka lähettää hakemuksen. 

Rahoitettavilla projekteilla tulee olla yhteys Suomeen. Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu:

  • suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla
  • ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa
  • ulkomaalaisille työskentelyyn hankkeissa, joissa on Suomessa toimivia osapuolia. 

Jos tehty työ ei ole taiteellista tai tieteellistä työskentelyä, tulee apurahaa hakea palkkakulujen maksamiseen. 

Haettavan projektin aihe voi olla mitä tahansa, kunhan ala lukeutuu säätiön tukemiin aloihin. Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

Poikkeavat hakuperusteet on seuraavissa hauissa: 

Teemahaut
Saaren kartanon residenssipaikat 

MILLE AJALLE APURAHAA VOI HAKEA? 

Vuosittaisessa apurahahaussa syyskuussa haettavissa olevat apurahat on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn. Apurahan maksatuksen voi aloittaa aikaisintaan seuraavan vuoden tammikuussa. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. 

Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan (myös peräkkäisten rahoituskausien yhteenlaskettu kesto samaan hankkeeseen). Kannustamme pitkäjänteiseen, monivuotiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa. Suosittelemme hakemaan koko rahoituksen kerralla, jos hankkeesi kestää useamman vuoden. 

Koneen Säätiö tukee ensisijaisesti pitkäjänteistä työskentelyä. Pääsääntöisesti emme rahoita yksilöhakijoiden alle kuuden kuukauden mittaisia työskentelyjaksoja (pl. väitöskirjojen viimeistelyrahoitukset). Työryhmissä henkilökohtaista työskentelyapurahaa voi hakea minimissään yhden kuukauden pituiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn.

Palaa Apurahanhakijalle -pääsivulle.