Yleisen haun hakukriteerit

Koneen Säätiö myöntää rahoitusta akateemiseen tieteelliseen ja ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Rahoitusta voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. 

MIHIN VOI HAKEA?

Koneen Säätiön rahoitusta voi hakea: 

  • akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn humanistisen, taiteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen aloilla 
  • ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn kaikilla taiteen aloilla 
  • monialaiseen työskentelyyn edellä mainituilla tieteen ja taiteen aloilla 
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn muuhun edistämiseen tai saattamiseen erilaisille yleisöille 
  • poikkeustapauksessa muuhun kulttuurityöhön. 

Haettavan projektin aihe voi olla mitä tahansa, kunhan ala lukeutuu säätiön tukemiin aloihin.

Rahoitusta ei myönnetä psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen tai kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Lääketieteellistä tutkimusta ei tueta. Ks. Rahoituksen painopisteet

KUKA VOI HAKEA?

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö.  Rahoitettavalla projektilla tulee olla yhteys Suomeen.

Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu:

  • suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla
  • ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa
  • ulkomaalaisille työskentelyyn hankkeissa, joissa on Suomessa toimivia osapuolia. 

Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka lähettää hakemuksen. 

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

MILLE AJALLE RAHOITUSTA VOI HAKEA? 

Yleisen haun rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn. Rahoituksen nostamisen voi aloittaa aikaisintaan tammikuussa. Rahoitusta ei myönnetä takautuvasti. 

Rahoitusta voidaan myöntää samalla hankkeelle enintään neljäksi perättäiseksi vuodeksi. Kannustamme pitkäjänteiseen, monivuotiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa. Suosittelemme hakemaan koko rahoituksen kerralla, jos hanke kestää useamman vuoden. 

Emme rahoita yksilöhakijoiden alle kuuden kuukauden mittaisia työskentelyjaksoja. Työryhmissä henkilökohtaista työskentelyapurahaa voi hakea minimissään yhden kuukauden pituiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn.

Palaa Apurahanhakijalle -pääsivulle.