Apurahanhakijan usein kysyttyjä kysymyksiä

Askarruttaako jokin asia apurahojen hakemiseen liittyen? Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Syksyn haun myönnöt julkistetaan joulukuussa. Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse. Saajille lähetämme myös kirjeen postissa. Julkaisemme saajien nimet verkkosivuillamme ja säätiön vuosikertomuksessa.

Voit hakea Koneen Säätiöltä useampaa apurahaa tai olla mukana useammassa hakemuksessa. Asiasta tulee kuitenkin mainita jokaisessa hakemuksessa, hakemuslomakkeen osiossa “Muu rahoitus”. Samassa osiossa tulee myös kertoa, jos samaan tarkoitukseen haetaan rahoitusta muualta.

Käytä hakemuksessa kieltä, jota koko ryhmä ja mahdolliset lausunnonantajat ymmärtävät. Kielivalinnalla ei ole vaikutusta arviointiin. Hakemus ja liitteet voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi; useampaa kieltä voi käyttää tarvittaessa. Todistuksissa voi olla muitakin kieliä kuin yllämainittuja. Koneen Säätiö kannustaa käyttämään eri kieliä (muitakin kuin englantia) omasta työstä kerrottaessa.

Henkilökohtainen kuukausiapuraha on tarkoitettu tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Säätiö maksaa kuukausiapurahan suoraan sen saajalle. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Muut kulut ovat esimerkiksi materiaali- ja matkakuluja sekä palkkakuluja. Huomaathan, että kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset.

Muistathan hakea sekä henkilökohtaista kuukausiapurahaa että muita kuluja samassa hakemuksessa. On mahdollista hakea myös pelkkää kuukausiapurahaa tai muita kuluja. On tärkeää arvioida realistisesti hankkeen kulut ja hakea apurahaa oikeasti tarvitsemalleen summalle.

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Apurahaluokat ovat vuodesta 2021 alkaen:

  • apuraha 1: uran alussa (tieteessä väitöskirjantekijä) 2 500 euroa / kk (30 000 €/vuosi)
  • apuraha 2: keskivaiheilla (tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä) 3000 euroa / kk (36 000 €/vuosi)
  • apuraha 3: kokenut tekijä (tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä) 3 600 euroa / kk (43 200 €/vuosi).

Jos haet apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa.

Myönnämme henkilökohtaisia kuukausiapurahoja täysipäiväiseen työskentelyyn. Työskentely voi kestää vähintään kuukauden. On mahdollista hakea myös pienempää kuukausiapurahaa (25 %, 50 % tai 75 % täydestä apurahasta) osa-aikaiseen työskentelyyn.

Koneen Säätiö myöntää apurahoja vain jo perustutkintonsa suorittaneille tutkijoille. Apurahoja ei myönnetä opintoihin tai työharjoitteluun.

Suosittelemme, että kaikki työryhmän jäsenet olisivat nimettyinä. Ymmärrämme kuitenkin, että se ei ole aina mahdollista, joten apurahaa voi hakea myös vielä nimeämättömille työryhmän jäsenille. Silloin hakemukseen tulisi kirjoittaa esim. väitöskirjatutkija NN, valosuunnittelija NN.

Kyllä. Apurahaa voidaan hakea myös ulkomailla työskenteleville henkilöille. Apurahaa voidaan myös maksaa muille kuin suomalaisille pankkitileille. Työryhmän jäsenillä tai aiheella on oltava kuitenkin joku kytkös Suomeen.

Väitöskirjan tekijän ei tarvitse olla kirjoilla yliopistossa apurahaa hakiessaan. Hakiessa apurahaa väitöskirjan tekemiseen, tulee liittää hakemukseen ohjaajan lausunto sekä maisterin tutkintotodistus. Tutkintotodistuksia otetaan vastaan 15.11. saakka. Jos ei valmistu maisteriksi tähän mennessä, ei voi hakea väitöskirjantekijän apurahaa. Voit lukea lisää hakemuksen liitteistä täältä.

Jos olet yksilöhakija, sinun tulee hakea apurahaa joko väitöskirjaan (apurahataso 1) tai post doc -tutkimukseen (apurahataso 2). Huom! Jos haet apurahaa post doc -tutkimukseen, sinun tulee toimittaa väittelylupa apurahojen verkkopalvelussa 15.11. mennessä. Ulkomailla väittelevät hakijat voivat toimittaa muuta evidenssiä siitä, että väittely tapahtuu pian. Jos väittelylupaa tai muuta evidenssiä ei ole, post doc -apurahaa ei voi hakea tämän vuoden haussa.

Jos haet apurahaa työryhmässä, voit hakea (tai hankkeen johtaja voi hakea) apurahaa sekä väitöskirjaasi että post doc -tutkimukseen samalla hakemuksella. Huomaathan, että maksamme apurahatasoa 2 vasta väitöstilaisuuden jälkeen (tai kun tohtorintutkinto on suoritettu muulla tavoin Suomen ulkopuolella).

Koneen Säätiö myöntää henkilökohtaisia kuukausiapurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Henkilökohtaiset kuukausiapurahat säätiö maksaa suoraan niiden saajille.

Tutkimusavustajalle voi hakea palkkarahoitusta, joka voidaan maksaa yliopiston kautta.  Jos hankkeen johtaja on palkkatyössä, hänelle voi hakea palkkarahoitusta korvaukseksi projektin johtamisesta kuukausiapurahan sijaan.

Koneen Säätiön rahoittamissa hankkeissa tieteellistä tai taiteellista työtä tekeville haetaan kuukausiapurahoja. Kuitenkin tutkimushankkeissa tutkimusavustajille haetaan palkkarahoitusta. Lisäksi jos hankkeen johtaja on palkkatyössä, hänelle voi hakea palkkarahoitusta korvaukseksi projektin johtamisesta kuukausiapurahan sijaan.

Hakemuksen liitteeksi laitettavassa budjetissa on ilmoitettava mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Hakulomakkeessa tämä merkitään kohtaan “Muut kulut, muu”. Yleensä Koneen Säätiö myöntää rahoitusta yleiskustannuksiin enintään 15 % apurahan muista kuluista kuin henkilökohtaisista kuukausiapurahoista.

Portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin. Tällöin liitettä ei tarvita.

Jos lausuntopyyntöä ei ole mahdollista lähettää hakemuslomakkeelta, voi lausunnon liittää verkkohakemuksen liitteeksi pdf-muodossa. Huomaa, että emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostitse.

Luo uusi käyttäjätunnus.

Koneen Säätiö sai vuonna 2020 syksyn hauissa yhteensä 6563 hakemusta. Valitettavasti emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Säätiö saa vuosittain paljon hyviä hakemuksia, joille ei  kuitenkaan voida myöntää apurahaa. Lisätietoa apurahapäätösten yleisistä perusteluista.

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.