Apurahanhakijan usein kysyttyjä kysymyksiä

Askarruttaako jokin asia apurahojen hakemiseen liittyen? Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Syksyn haun myönnöt julkistetaan joulukuussa. Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse. Saajille lähetämme myös kirjeen postissa. Julkaisemme saajien nimet verkkosivuillamme ja säätiön vuosikertomuksessa.

Voit hakea Koneen Säätiöltä useampaa apurahaa tai olla mukana useammassa hakemuksessa. Asiasta tulee kuitenkin mainita jokaisessa hakemuksessa, hakemuslomakkeen osiossa “Muu rahoitus”. Samassa osiossa tulee myös kertoa, jos samaan tarkoitukseen haetaan rahoitusta muualta. 

Jos saman hakijan useampi hakemus menestyy arvioinnissa, emme yleensä myönnä rahoitusta kuin yhdelle hakemukselle. Lyhyet työskentelyapurahat työryhmissä, jotka eivät aiheuta päällekkäistä apurahojen maksatusta ovat mahdollisia tapauskohtaisesti. Jos olet mukana useammassa hankkeessa, joille haetaan rahoitusta, voit selventää mahdollista päällekkäistä työskentelyä tutkimus-/työsuunnitelmassa. 

Jos olet yksilöhakija, ja haet työskentelyapurahaa useampaan eri projektiin, haethan näille rahoitusta yhdellä hakemuksella. Kerrothan myös projekteista työsuunnitelmassasi.

Hakemuksen liitteineen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Todistuksissa voi olla muitakin kieliä. 

Henkilökohtainen kuukausiapuraha on tarkoitettu tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Säätiö maksaa kuukausiapurahan suoraan sen saajalle. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Muut kulut ovat esimerkiksi materiaali- ja matkakuluja sekä palkkakuluja. Huomaathan, että kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset.

Muistathan hakea sekä henkilökohtaista kuukausiapurahaa että muita kuluja samassa hakemuksessa. On mahdollista hakea myös pelkkää kuukausiapurahaa tai muita kuluja. On tärkeää arvioida realistisesti hankkeen kulut ja hakea apurahaa oikeasti tarvitsemalleen summalle.

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Haettavissa olevat apurahaluokat ovat syksystä 2023 alkaen:

  • apuraha 1: uran alussa (tieteessä väitöskirjantekijä) 2 700 euroa / kk (32 400 €/vuosi)
  • apuraha 2: keskivaiheilla (tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä) 3200 euroa / kk (38 400 €/vuosi)
  • apuraha 3: kokenut tekijä (tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä) 3 800 euroa / kk (45 600 €/vuosi).

Jos haet apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa.

Myönnämme henkilökohtaisia kuukausiapurahoja täysipäiväiseen työskentelyyn. Pääsääntöisesti emme rahoita yksilöhakijoiden alle kuuden kuukauden mittaisia työskentelyjaksoja. Työryhmissä tai organisaatioiden hankkeissa emme myönnä henkilökohtaisia työskentelyapurahoja alle kuukauden pituiseen työskentelyyn.

On mahdollista hakea myös pienempää kuukausiapurahaa (25 %, 50 % tai 75 % täydestä apurahasta) osa-aikaiseen työskentelyyn.

Aiempi rahoitus Koneen Säätiöltä ei estä uuden rahoituksen saamista, mutta kerran tehty rahoituspäätös ei takaa jatkorahoitusta. Siksi rahoitusta kannattaa hakea yhdellä hakemuksella koko hankkeen keston ajaksi. Säätiö myöntää rahoitusta syksyn haussa enintään neljäksi vuodeksi. Viimeistään tämän jälkeen rahoitusta on haettava muualta. Myös yhteenlaskettujen peräkkäisten rahoitusten kesto on maksimissaan neljä vuotta.

Koneen Säätiöllä ei ole erillistä apurahahakua tai arviointiprosessia jatkohakemuksille. Yleisessä apurahahaussa kaikkien apurahahahakemusten arviointi perustuu samoihin kriteereihin. Arvioija ei voi nähdä aikaisempia hakemuksia tai liitteitä.

Jos haet rahoituksellesi jatkoa, kerro tutkimus- tai työsuunnitelmassa lyhyesti, miten hankkeesi on edennyt. Edellisen hankkeen raporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.

Rahoitusta samaan hankkeeseen voi hakea myös muualta kuin Koneen Säätiöstä, ja etenkin taideorganisaatioiden jatkuvaan toimintaan kohdistuvissa euromääräisesti suurissa (väh. 100 000 e) hakemuksissa on suositeltavaa, että hankkeella on myös muuta rahoituspohjaa.

Ilmoita hakemuslomakkeella ja tarvittaessa budjetissa selkeästi, mihin ja mille ajanjaksolle hankkeessa muualta haettu ja saatu rahoitus kohdistuu. Merkitse budjettiin selkeästi osuudet, joita haetaan Koneen Säätiöltä. Ilmoita säätiöön, jos haettu rahoitus varmistuu ennen Koneen Säätiön apurahapäätöksiä joulukuussa.

Koneen Säätiö myöntää apurahoja vain jo perustutkintonsa suorittaneille tutkijoille. Apurahoja ei myönnetä opintoihin tai työharjoitteluun.

Suosittelemme, että kaikki työryhmän jäsenet olisivat nimettyinä. Ymmärrämme kuitenkin, että se ei ole aina mahdollista, joten apurahaa voi hakea myös vielä nimeämättömille työryhmän jäsenille. Valitse tällöin hakemuksella vaihtoehto, että kuukausiapurahansaaja on nimeämätön. Hakemukselle tulee lisätä nimeämättömän kuukausiapurahansaajan työskentelykuukaudet ja rooli hankkeessa.

Kyllä. Apurahaa voidaan hakea myös ulkomailla työskenteleville henkilöille. Apurahaa voidaan myös maksaa muille kuin suomalaisille pankkitileille. Työryhmän jäsenillä tai aiheella on oltava kuitenkin joku kytkös Suomeen.

Väitöskirjan tekijän ei tarvitse olla kirjoilla yliopistossa apurahaa hakiessaan. Hakiessa apurahaa väitöskirjan tekemiseen, tulee liittää hakemukseen ohjaajan lausunto sekä maisterin tutkintotodistus. Tutkintotodistuksia otetaan vastaan 15.11. saakka. Jos ei valmistu maisteriksi tähän mennessä, ei voi hakea väitöskirjantekijän apurahaa. Voit lukea lisää hakemuksen liitteistä täältä.

Jos olet yksilöhakija, sinun tulee hakea apurahaa joko väitöskirjaan (apurahataso 1) tai post doc -tutkimukseen (apurahataso 2). Huom! Jos haet apurahaa post doc -tutkimukseen, sinun tulee toimittaa väittelylupa apurahojen verkkopalvelussa 15.11. mennessä. Ulkomailla väittelevät hakijat voivat toimittaa muuta evidenssiä siitä, että väittely tapahtuu pian. Jos väittelylupaa tai muuta evidenssiä ei ole, post doc -apurahaa ei voi hakea tämän vuoden haussa.

Jos haet apurahaa työryhmässä, voit hakea (tai hankkeen johtaja voi hakea) apurahaa sekä väitöskirjaasi että post doc -tutkimukseen samalla hakemuksella. Huomaathan, että maksamme apurahatasoa 2 vasta väitöstilaisuuden jälkeen (tai kun tohtorintutkinto on suoritettu muulla tavoin Suomen ulkopuolella).

Koneen Säätiö myöntää henkilökohtaisia kuukausiapurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Henkilökohtaiset kuukausiapurahat säätiö maksaa suoraan niiden saajille.

Tutkimusavustajalle voi hakea palkkarahoitusta, joka voidaan maksaa yliopiston kautta.

Koneen Säätiön rahoittamissa hankkeissa tieteellistä tai taiteellista työtä tekeville haetaan kuukausiapurahoja ja myös hankkeen johtajalle voi hakea kuukausiapurahaa, jos hän tekee hankkeessa tieteellistä / taiteellista työtä.

Hakemuksen liitteeksi laitettavassa budjetissa on ilmoitettava mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Hakulomakkeessa tämä merkitään kohtaan “Muut kulut, muu”. Yleensä Koneen Säätiö myöntää rahoitusta yleiskustannuksiin enintään 15 % apurahan muista kuluista kuin henkilökohtaisista kuukausiapurahoista.

Portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin. Tällöin liitettä ei tarvita.

Lausunto on pakollinen liite ainoastaan väitöskirjahakijoille. Suosittelemme lausuntoa myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa. Myös taiteen hakemuksissa lausunto voi olla arvioijalle avuksi arviointityössä. Lausunnonantajan on hyvä tuntea hakija ja projekti, jolle rahoitusta haetaan niin hyvin, että lausunto tuo lisäarvoa hakemukselle. Lausunto voi esimeriksi vahvistaa projektin merkitystä taiteen kentällä (alaa uudistavat hankkeet) tai avata suunniteltua yhteistyötä hakemuksen arvioijalle. Yksittäisen taiteilijan hakemuksen kannalta lausunnolla ei ole suurta painoarvoa hakemuksen arvioinnissa.

Jos lausuntopyyntöä ei ole mahdollista lähettää hakemuslomakkeelta, voi lausunnon liittää verkkohakemuksen liitteeksi pdf-muodossa 15.9. klo 16.00 mennessä. Huomaa, että emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostitse.

Luo uusi käyttäjätunnus.

Pääsääntöisesti Koneen Säätiö myöntää hankkeen toteutukseen tarvittavan summan. Perustelluista syistä voimme myöntää vähemmän rahoitusta tai lyhyemmäksi ajaksi kuin hakija on hakenut. Kannustamme pitkäjänteiseen, monivuotiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa. Suosittelemme hakemaan koko rahoituksen kerralla, jos työsuunnitelmasi kattaa useamman vuoden.

Suosittelemme yleensä taiteen suurempien hankerahoitusten (väh. 150 000 euroa) työryhmä- ja organisaatiohakijoita olemaan yhteydessä säätiön hakuneuvontaan ennen hakemuksen lähettämistä. Suurempien rahoitusten osalta tämä sujuvoittaa hakemusten käsittelyä hakuaikana.

Tiedettä ja taidetta yhdistävissä hankkeissa tulee olla aidosti tieteen ja taiteen yhteistyötä. Mahdollisia ovat ainakin seuraavat:

  • Taiteellinen tutkimus.
  • Tutkimusprojekti, jossa ratkaistaan tutkimuskysymyksiä ja samalla tehdään taiteellista työtä, joka liittyy aihepiiriin.
  • Tutkimusprojekti, jossa taide tekee näkyväksi tieteellisen työn tuloksia.
  • Taidehanke, johon tieteentekijät tuovat tutkimustietoa projektin aikana.

Jos taas taiteilija tekee taiteellista työtään käyttäen tieteen tuloksia tai tiedeprojektia dokumentoidaan esim. valokuvaamalla, kyse ei ole säätiön näkökulmasta tiede-taide-hankkeesta.

Lue lisää tieteen ja taiteen yhteistyöstä Koneen Säätiössä täällä

Muut mahdolliset hankkeen tyypit ovat

  • tiede
  • taide
  • muu kulttuurityö (jota rahoitetaan harvemmin).

Koneen Säätiö sai vuoden 2022 syksyn hauissa yhteensä 6395 hakemusta. Valitettavasti emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä yksittäisistä hakemuksista ole mahdollista saada palautetta. Säätiö saa vuosittain paljon hyviä hakemuksia, joille ei  kuitenkaan voida myöntää apurahaa. Lisätietoa apurahapäätösten yleisistä perusteluista.

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.