Rahoituksen painopisteet

Koneen Säätiön apurahamyöntöjen tavoitteena on luoda edellytyksiä vapaalle ja moniääniselle tieteelle ja taiteelle.

Yleiset painopisteet

1. Tieteen ja taiteen vapaus ja itseisarvo 

Apurahapäätöksiä ohjaavat säätiön strategiassa määritellyt painopisteet:

Näemme tieteen ja taiteen itsessään arvokkaina, emme välineinä esimerkiksi talouden edistämiseen. Emme yleensä rahoita esimerkiksi tuotekehitystä. Tieteen ja taiteen on saatava kehittyä ja toimia vapaasti, omista lähtökohdistaan. 

Lue dosentti Ari Hirvosen teksti tieteen vapaudesta.
Lue taiteilija Jenni Laitin teksti taiteen vapaudesta.

2. Moniäänisyys

Haluamme, että erilaiset äänet pääsevät kuuluviin, ja kannustamme yhteistyöhön. Painotamme myönnöissämme aloja ja aiheita, jotka ovat monialaisia, uusia ja pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä. 

 Haettavan projektin aihe voi kuitenkin olla mitä tahansa, kunhan ala lukeutuu säätiön tukemiin aloihin. 

3. Rohkeus

Yksi painopisteistämme on rohkeus, johon kuuluvat muun muassa kokeilevuus, keskeneräisyys, ennalta määrittelemättömyys sekä odottamattomien näkökulmien yhdistäminen.

4. Pitkäjänteisyys

Säätiö haluaa tukea kiireetöntä ja syventyvää työskentelyä, ja painottaa siksi myönnöissään erityisesti monivuotisia, henkilökohtaisia apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn.

5. Ylirajaisuus kuten valtio- ja kansallisuusrajojen sekä tieteen- ja taiteenalarajojen ylittäminen

Suosimme kansainvälisyyttä eli esimerkiksi ulkomailla työskenteleviä suomalaisia ja Suomessa työskenteleviä ulkomaisia hakijoita. 

Kannustamme monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

6. Ympäristövastuullisuus

Apurahamyönnöissä huomioidaan vastuu ympäristöstä erityisesti matkustamisen rahoitukseen liittyen, jollei työn aihe liity ympäristöön. Kannustamme välttämään lentämistä, jos mahdollista. (Säätiöllä ei ole erityisiä matka-apurahoja, vaan tukea matkustamiseen haetaan tarvittaessa ”Muista kuluista”.)

Tutkimusrahoituksen painopisteet

Tuettava tutkimus voi olla korkeatasoista humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta, tai monialaista tutkimusta, joka liittyy edellä mainittuihin aloihin.  

Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellinen ja tutkimuksellinen työ ovat vuorovaikutuksessa, ja sitä tehdään tavallisesti taidekorkeakouluissa. Taiteellinen tutkimus liittyy usein tekijän omaan taiteelliseen tai taidepedagogiseen työhön. 

Emme myönnä rahoitusta psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen tai kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Lääketieteellistä tutkimusta ei tueta. 

Painotamme tieteen rahoituspäätöksissä sekä post doc -tutkimusta että tutkijanurallaan pidemmälle ehtineiden tutkijoiden työtä.

Taiteen rahoituksen painopisteet

Säätiö tukee ammatillista taiteellista työskentelyä kaikilla taiteenaloilla.  

Rahoituksen pääpaino on taiteellisen työskentelyn tukemisessa, mutta säätiö voi poikkeustapauksessa tukea kulttuurialan hankkeita, kuten museotyötä, joihin ei kuulu taiteellista työskentelyä. Muun kulttuurityön osuus säätiön myönnöissä on kuitenkin marginaalinen.

Ohjelmat ja teemahaut

Vuonna 2021 Koneen Säätiö käynnistää Rapautuuko demokratia –nimisen rahoitusohjelman. Ohjelmaan liittyvät teemahaut arvioidaan yleisestä hausta erillään. Yleisen haun hakemuksissa aihe on vapaa, eli sen ei tarvitse liittyä ohjelmaan tai teemahakujen aiheisiin.

Tilastoja myönnöistä

Valtaosa säätiön rahoituksesta myönnetään henkilökohtaisina apurahoina tieteellisen tai taiteelliseen työskentelyyn tai tiedettä ja taidetta yhdistävään työhön. Katso tilastot myönnetyistä apurahoista 2020

Sekä tiede- että taidehankkeissa rahoitetaan myös tutkimuksen tai taiteen tekemisen kannalta tarpeellisia muita kuluja (kuin henkilökohtaisia apurahoja). 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.