Rahoituksen painopisteet

Koneen Säätiön rahoitusmyöntöjen tavoitteena on luoda edellytyksiä vapaalle ja moniääniselle tieteelle ja taiteelle.

Yleiset painopisteet

Rahoituspäätöksiä ohjaavat säätiön strategiassa määritellyt painopisteet.

1. Tieteen ja taiteen vapaus ja itseisarvo 

Näemme tieteen ja taiteen itsessään arvokkaina, emme välineinä esimerkiksi talouden edistämiseen. Emme yleensä rahoita esimerkiksi tuotekehitystä. Tieteen ja taiteen on saatava kehittyä ja toimia vapaasti, omista lähtökohdistaan. 

Lue dosentti Ari Hirvosen teksti tieteen vapaudesta.
Lue taiteilija Jenni Laitin teksti taiteen vapaudesta.

2. Moniäänisyys

Haluamme, että erilaiset äänet pääsevät kuuluviin, ja kannustamme yhteistyöhön. Painotamme myönnöissämme hankkeita ja aiheita, jotka ovat monialaisia, uusia ja pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä. 

Työ voi käsitellä mitä tahansa aihetta, kunhan ala lukeutuu säätiön tukemiin aloihin. 

3. Rohkeus

Yksi painopisteistämme on rohkeus, johon kuuluvat muun muassa kokeilevuus, keskeneräisyys, ennalta määrittelemättömyys sekä odottamattomien näkökulmien yhdistäminen.

4. Pitkäjänteisyys

Säätiö haluaa tukea kiireetöntä ja syventyvää työskentelyä ja painottaa siksi myönnöissään erityisesti monivuotista rahoitusta tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn.

5. Ylirajaisuus, kuten valtio- ja kansallisuusrajojen sekä tieteen- ja taiteenalarajojen ylittäminen

Suosimme kansainvälisyyttä eli esimerkiksi ulkomailla työskenteleviä suomalaisia ja Suomessa työskenteleviä ulkomaisia hakijoita. 

Kannustamme monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Koneen Säätiön tuesta tieteen ja taiteen yhteistyölle voi lukea lisää täältä.

6. Ympäristövastuullisuus

Rahoitusmyönnöissä huomioidaan vastuu ympäristöstä. Kannustamme käyttämään ympäristövastuullisia menetelmiä työssä sekä suosimaan vähäpäästöisiä tapoja matkustaa, jos mahdollista. Säätiöllä ei ole erityisiä matka-apurahoja, vaan tukea matkustamiseen haetaan hakemuksen yhteydessä ”Muista kuluista”.

Tutkimusrahoituksen painopisteet

Tuemme korkeatasoista humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta, sekä monialaista tutkimusta, joka liittyy edellä mainittuihin aloihin.  

Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellinen ja tutkimuksellinen työ ovat vuorovaikutuksessa, ja sitä tehdään tavallisesti taidekoulutusta tarjoavissa korkeakouluissa. Taiteellinen tutkimus liittyy usein tekijän omaan taiteelliseen tai taidepedagogiseen työhön. 

Emme myönnä rahoitusta psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen tai kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Emme rahoita lääketieteellistä tutkimusta.

Painotamme tieteen rahoituspäätöksissä sekä post doc -tutkimusta että tutkijanurallaan pidemmälle ehtineiden tutkijoiden työtä.

Taiteen rahoituksen painopisteet

Säätiö tukee ammatillista taiteellista työskentelyä kaikilla taiteenaloilla.  

Rahoituksen pääpaino on taiteellisen työskentelyn tukemisessa, mutta säätiö voi poikkeuksellisesti tukea kulttuurialan hankkeita, kuten museotyötä, joihin ei kuulu taiteellista työskentelyä. Muun kulttuurityön osuus säätiön myönnöissä on kuitenkin marginaalinen.

Ohjelmat ja teemahaut

Vuonna 2021 Koneen Säätiö käynnisti Rapautuuko demokratia –nimisen rahoitusohjelman. Ohjelmaan liittyvät teemahaut arvioidaan yleisestä hausta erillään. Yleisen haun hakemuksissa aihe on vapaa, eli sen ei tarvitse liittyä ohjelmaan tai teemahakujen aiheisiin.

Vuonna 2024 järjestetään teemahaku aiheesta Media ja demokratia 2020-luvun Suomessa

Tilastoja myönnöistä

Valtaosa säätiön rahoituksesta myönnetään henkilökohtaisina apurahoina tieteellisen tai taiteelliseen työskentelyyn tai tiedettä ja taidetta yhdistävään työhön. Katso tilastot myönnetyistä apurahoista 2023.

Sekä tiede- että taidehankkeissa rahoitetaan henkilökohtaisten apurahojen lisäksi tutkimuksen tai taiteen tekemisen kannalta tarpeellisia muita kuluja.

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.