Rahoitusohjelmat ja teemahaut

Rahoitusohjelmat ovat laajoja, monivuotisia temaattisia kokonaisuuksia, joissa tieteen- ja taiteentekijät sekä muut yhteiskunnalliset toimijat tarkastelevat aihealuetta syvällisesti, tuottavat siitä uutta tietoa ja näkökulmia sekä edistävät yhteiskunnallista keskustelua. Järjestämme ohjelmien teemoihin liittyviä apurahahakuja ja tilaisuuksia.

Rahoitusohjelmien valintaa ohjaavat Koneen Säätiön strategia ja säätiön hallituksen näkemykset siitä, mitkä aiheet yhteiskunnassa tarvitsevat laaja-alaista huomiota ja tukea kehittyäkseen ja noustakseen valokeilaan.

Koneen Säätiön rahoitusohjelmissa järjestetään lähes vuosittain teemahakuja, joiden puitteissa hankkeet pääsevät käsittelemään rahoitusohjelmaan kuuluvia kysymyksiä jostakin pienemmästä temaattisesta näkökulmasta.

Teemahaut järjestetään syyskuun yleisen apurahahaun yhteydessä, mutta teemahakuun osallistuvat hankkeet arvioidaan yleisestä hausta erillään.

Vuonna 2021 Koneen Säätiö käynnisti Rapautuuko demokratia? -rahoitusohjelman.

Seuraava Rapautuuko demokratia? -ohjelman teemahaku järjestetään syksyllä 2024 yleisen rahoitushaun yhteydessä.

Aiemmat teemahaut

Katso tästä aiempien vuosien teemahaut

Aiemmat teemahaut