Ehdota arvioijaa

Kenet Koneen Säätiön pitäisi kutsua vertaisarvioijaksi tulevissa apurahahauissa? Voit ehdottaa tieteen tai taiteen asiantuntijaa tehtävään. 

Jätä ehdotuksesi lomakkeella, joka löytyy tämän sivun lopusta.

Tietoa arvioinnista

Koneen Säätiön apurahamyöntöjen tavoitteena on luoda edellytyksiä vapaalle ja moniääniselle tieteelle ja taiteelle.  Säätiö tukee humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, taiteellista työskentelyä sekä lisäksi monialaista tiedettä ja taidetta yhdistävää tai niihin pohjautuvaa työtä.  

Koneen Säätiön vuosittaiseen apurahahakuun lähetetään n. 6000 hakemusta, ja hakemuksia arvioi n. 50 vuosittain vaihtuvaa tieteen ja taiteen vertaisarvioijaa. Arvioijat ovat tieteen tai taiteen tekijöitä säätiön tukemilta aloilta.  Arvioijat vaihtuvat vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu eikä valintojen tekemisen valta keskity liikaa samoille henkilöille.

Vertaisarvioijat tekevät ehdotuksia apurahansaajiksi säätiön hallitukselle, joka tekee päätökset myönnettävistä apurahoista. 

Vertaisarvioijien valinta

Vertaisarvioijat kutsutaan tehtävään hakukohtaisesti ja valinnoissa painotetaan tieteen ja taiteen asiantuntemusta, laaja-alaisuutta ja moninaisuutta. Arvioijilta edellytetään kykyä arvioida hankkeiden tieteellistä tai taiteellista tasoa, jonka lisäksi arviointityötä ohjaavat säätiön strategiassa esitetyt painopisteet.

Arvioijan tulee tiedostaa valta-asemansa ja huomioida niin tekijöiden kuin tekemisen diversiteetti ja yhdenvertaisuus. Arvioijat osallistuvat oman alansa lisäksi monialaisten hakemusten arviointiin tarpeen mukaan. Edellytämme arvioijalta hyvää suomen ja englannin kielen lukutaitoa.

Voit ehdottaa itseäsi tai jotain muuta arvioijaksi sopivaa tieteen tai taiteen tekijää arviointityöhön.

Säätiön hallitus on keskeisessä roolissa arvioijien valinnassa. Avoimen ehdotuskanavan lisäksi pyydämme ehdotuksia arvioijiksi myös aiempien hakujen arvioijilta. Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Näin valintoihin mahdollisesti kohdistuva kritiikki suuntautuu säätiöön, ei arvioijiin. Sen jälkeen kun säätiön päätökset on julkistettu, arvioija voi kuitenkin itse halutessaan kertoa toimineensa arvioijana.  

Arvioijien ohjeistus ja palkkio

Vertaisarvioijat saavat tehtävään kattavan ohjeistuksen ennen hakemusten arviointia, joka tapahtuu itsenäisesti verkossa. Työ tehdään syys-, loka- ja marraskuun aikana, ja siitä maksetaan palkkio, joka perustuu peruspalkkion lisäksi arvioitujen hakemusten määrään. 

Hakemusten käsittelyssä kiinnitetään huomiota esteellisyyskysymyksiin. Arvioijan on ilmoitettava lähipiiriin kuuluvien hakijoiden lisäksi jäsenyydet ja sidonnaisuudet, joilla voi olla vaikutusta arviointiin. Hakemuksissa annettuja henkilötietoja ja sisältöjä on käsiteltävä luottamuksellisesti.  

Lisätietoja vertaisarvioijien ehdottamisesta antaa Koneen Säätiön tiede- ja taiderahoituksen johtaja Kalle Korhonen (050 344 7468, kalle.korhonen@koneensaatio.fi)

Hakemusprosessista voi lukea lisätietoja hakijan ohjeistamme.  

Voit ehdottaa arvioijaa alla olevalla lomakkeella.