Metsän puolella -haku

Ole metsän puolella! Koneen Säätiö etsii monitieteisiä ja -alaisia hankkeita, jotka lisäävät ymmärrystä metsien monista merkityksistä sekä tuovat uusia ääniä ja lähestymiskulmia metsäkeskusteluun.

Ole metsän puolella! Koneen Säätiö etsii monitieteisiä ja -alaisia hankkeita, jotka lisäävät ymmärrystä metsien monista merkityksistä sekä tuovat uusia ääniä ja lähestymiskulmia metsäkeskusteluun.

Toistaiseksi jatkuva haku avautui 1.6.2023 ja on auki useampia vuosia. Jatkuva haku tarkoittaa, että voit jättää hakemuksesi silloin, kun se on omasta mielestäsi valmis arvioitavaksi. Säätiön hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet kolme kertaa vuodessa. Ensimmäiset rahoituspäätökset tehtiin elokuussa 2023.

Metsät ovat Suomen luonnon tärkein elinympäristö, muunlajisten koti, hiilen nielu ja varasto, vesistöjen valuma-alue, metsäteollisuuden raaka-aineen, alueellisen elinvoiman ja kansalaisten tulonlähde, sienten ja marjojen aarreaitta, hiljentymisen ja virkistäytymisen paikka, taiteellisen innoituksen lähde ja suomalaisen kulttuurin ja mielenmaiseman perusta.

Metsiin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa painottuvat metsien käytön merkitys taloudelle ja työllisyydelle sekä toisaalta metsien rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisemisessa. Kaikki merkitykset eivät kuitenkaan ole nousseet keskusteluun ansaitsemassaan laajuudessa. Metsistä, puusta, hiilinieluista ja metsäluonnon tilasta tiedetään Suomessa paljon, mutta niistä puhutaan paljon myös mielikuvien, mututuntuman ja väärienkin uskomusten pohjalta. Suomalainen metsäkeskustelu kaipaakin tasonnostoa. On aika kyseenalaistaa suomalaiset metsämyytit ja nostaa metsäkissa pöydälle.

Koneen Säätiö rahoittaa Metsän puolella syvällisiä, oivaltavia ja rohkeita hankkeita laajasti metsään liittyvistä aiheista. Tavoitteena on lisätä moniäänistä yhteiskunnallista keskustelua metsien monista merkityksistä ja tuoda esiin niitä vivahteita ja ääniä, jotka eivät ole päässeet kuuluville metsäkeskusteluissa.

Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi suomalaisten metsäsuhteeseen, metsämyytteihin, suomalaiseen metsäpuheeseen ja -sanastoon, metsävallankäyttöön, edunvalvontaan ja demokratiaan, tutkimuksen ja taiteen riippumattomuuteen ja puhumisen oikeuteen, jokaisenoikeuksiin ja omaisuudensuojaan, tulevaisuuden metsiin, metsätalouteen ja metsäaktivismiin tai vaikka metsän, maaperän, soiden ja vesistöjen yhteyteen ja sen merkitykseen luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle.

Lista on esimerkinomainen eikä mahdollisia aiheita ole tarkasti rajattu. Hankkeiden toivotaan sisältävän monitieteistä tutkimusta, taidetta, journalismia ja aktivismia erilaisissa yhdistelmissä tai syventyvän yhteen tieteen- tai taiteenalaan. Rahoitettavilla hankkeilla tulee olla kytkös tieteeseen tai taiteeseen. Säätiö kannustaa ennen kaikkea monialaiseen yhteistyöhön, ja kaikki hankkeeseen osallistuvat pääsevät osaksi Metsän puolella -yhteisöä.

Rahoitettavat toimijat tulevat olemaan keskeisessä roolissa Koneen Säätiön Metsän puolella -yhteisössä, jonka tarkoituksena on lisätä yhteenkuuluvuutta, avartaa ajattelua ja tukea toimijoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hakemukset jätetään apurahojen verkkopalvelussa.

Lue tästä tarkat hakuohjeet.

Lisätietoja Metsän puolella -hausta

Sähköpostitse: metsanpuolella@koneensaatio.fi

Puhelimitse saat meidät kiinni numerosta +358 (0)9 4542 7757. Päivystysaikamme ovat maanantaisin klo 13–15.30 ja torstaisin klo 10–12.