Ohjeet rahoituksen hakuun

Hakemus lähetetään verkkopalvelussa. Luethan hakuohjeet huolella ennen hakemuksen täyttämistä.

Voit siirtyä haluamaasi osioon klikkaamalla alla näkyviä otsikoita. Pääset takaisin sivun yläreunaan klikkaamalla sivun oikeassa alareunassa näkyvää mustaa nuolta.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN VERKKOPALVELUSSA

Lähetä hakulomake liitteineen verkkopalvelussa (https://koneensaatio.apurahat.net) . Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on auki määräaikaan asti. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.  

Löydät ohjeita ja lisätietoja verkkolomakkeella ?-merkin takaa. Verkkolomake on auki vain hakuaikana.

Katso alla olevalta videolta hakulomakkeen esittely:

Palveluun kirjautuminen 

Kirjaudu verkkopalveluun rekisteröitymällä, valitse ”Rekisteröidy hakijaksi tästä”. Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena. Vahvista rekisteröitymisesi sähköpostiisi saapuneen linkin avulla. 

Hakemuksen tekeminen 

Valitse Tee hakemus -> ”Haluan tehdä uuden hakemuksen” ja täytä hakemuksen kohdat 1–11 ohjeiden mukaisesti   

 • Löydät ohjeita ja lisätietoja verkkolomakkeella ?-merkin takaa. 
 • Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään. 
 • Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tai postittaa Koneen Säätiölle. 
 • Hakemusta ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. 
 • Ilmoitathan verkkopalvelussa pikimmiten, jos sinulle myönnetään muuta rahoitusta tai palkallinen tutkijakoulupaikka hakemuksen käsittelyaikana. 

Hakemuksen kieli   

Hakemuslomake on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Hakemuksen ja liitteet voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Todistuksissa voi olla muitakin kieliä.  

HAKULOMAKKEEN OSIOT

Hakuvaihtoehdot 

Valitse aloitussivulla mihin hakuun kohdistat hakemuksesi.  

Hakijatyyppi

 • Yksittäinen henkilö  
  Tee hakemus omalla nimelläsi.
 • Työryhmä 
  Valitkaa keskuudestanne vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään. Voitte antaa työryhmälle halutessanne nimen. Suosittelemme jo hakuvaiheessa miettimään työryhmän työnjakoa ja tutustumaan eri alojen eettisiin toimintaohjeisiin. 
 • Y-tunnuksellinen yhteisö  
  Valitkaa hankkeelle vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään.
  Lue lisää vastuullisen johtajan roolista.  

Lomakkeen välilehdet 

1. Hakijan tiedot

Täytä hakemukseen vaadittavat tiedot. 

 • Tutkimusrahoituksen hakijat voivat lisätä hakijan tietoihin ORCID-tutkijatunnisteensa. 
 • Lisää hakemukseen myös sellaisten työryhmän jäsenten tiedot, joille ei haeta henkilökohtaista kuukausiapurahaa. Kaikkien työryhmän jäsenten nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla, jos rahoitus myönnetään.

 2. Hankkeen tyyppi

Valitse, millaiseen työhön haet rahoitusta. Vaihtoehdot ovat:  

 • tiede 
 • taide 
 • tiede ja taide 
 • muu kulttuurityö 

Huomaathan, että säätiö myöntää rahoitusta pääasiassa tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työhön. Muun kulttuurityön osuus säätiön myönnöissä on marginaalinen. 

Voit lisätä aloja tai avainsanoja, jotka liittyvät hankkeeseen tai jotka kuvaavat hankkeen sisältöjä tai teemoja mielestäsi parhaiten.

3. Tarkoitus

Otsikoi hanke tai kirjoita lyhyesti auki apurahan tarkoitus. 

Kerro tiivistelmässä (2000 merkkiä) lyhyesti työn pääsisältö ja työn toteutustavat. Liitäthän laajemman työ- tai tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteisiin. Suunnitelmassa avataan hankkeen tarkoitusta yksityiskohtaisemmin. 

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri, koska arvioija lukee osion usein ensimmäisenä hakemukselta. Rahoitettujen hankkeiden tiivistelmätekstejä käytetään säätiön viestinnässä, ne muun muassa julkistetaan säätiön verkkosivuilla.  

Kerro lyhyesti hankkeen arvioitu kesto ja aikataulu. 

4. Haettava rahoitus 

Valitse rahoituksen ensisijainen käyttötarkoitus:  

 • tieteellinen tutkimus ja/tai taiteellinen työskentely  
 • väitöskirjatyö 
 • tieteen yleistajuistaminen 
 • tapahtuman, näyttelyn tai produktion toteuttaminen    

Valitse, haetko rahoitusta monivuotiselle vai enintään vuoden mittaiselle hankkeelle. Painotamme myönnöissä monivuotista työskentelyä, ja suosittelemme siksi hakemaan tarvittavan rahoituksen kerralla koko hankkeen kestolle, esimerkiksi koko väitöskirjalle. Rahoitusta voi hakea enintään neljälle vuodelle.

Taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöille myönnämme kuukausiapurahoja, emme rahoitusta palkkaan. Voit lisätä useita apurahansaajia hakemukselle painamalla ”Lisää uusi kuukausiapurahansaaja.” 

Voit hakea apurahaa myös nimeämättömälle henkilölle, jos työryhmän jäsenet eivät ole hakuvaiheessa tiedossa. Valitse kuukausiapurahansaajaksi tällöin “Nimeämätön” ja määrittele nimeämättömän kuukausiapurahansaajan työskentelykuukaudet ja rooli hankkeessa. 

Koneen Säätiön työskentelyapurahojen suuruudet ovat 2700 €, 3200 € ja 3800 € / työskentelykuukausi. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan:

 • apuraha 1: 2 700 € / kk, 32 400 €/vuosi (tieteessä väitöskirjantekijä, taiteessa uran alussa)
 • apuraha 2: 3200 € / kk, 38 400 €/vuosi (uran keskivaiheilla, tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä)
 • apuraha 3: 3 800 € / kk, 45 600 €/vuosi (kokenut tekijä, tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä)

Jos haet apurahaluokkaa 2 tai 3, pyydämme sinulta hakemuksessa perustelua. 

Voit hakea apurahaa kokoaikaiseen työskentelyyn tai osa-aikaiseen työhön 25%, 50% tai 75% työmäärälle.

Yksityisten säätiöiden, kuten Koneen Säätiön myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka.  

Vuosiapurahaa saava voi pitää vuosittain noin kuukauden kestävän loman ilman apurahan maksatuksen keskeyttämistä.    

Jos tehty työ ei ole taiteellista tai tieteellistä työskentelyä tai kyseessä on kuukautta lyhyemmän tieteellisen tai taiteellisen työskentelyn korvaus, tulee rahoitusta hakea palkkakulujen maksamiseen muissa kuluissa (palkat ja ostopalvelut). Huomioi, että kun rahoitusta haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset.  

Jos haet rahoitusta kuluihin (kuten matkakulut, materiaali- tai laitehankinnat, ostopalvelut), liitä hakemukseen erillinen budjettiliite liitetiedostona välilehdellä “Liitteet”. Kun haet rahoitusta matkakuluihin, toivomme hankkeessasi suosittavan kestäviä matkustustapoja. Kotimaan lentoja on syytä ympäristösyistä välttää, ja niitä voidaan rahoittaa matkabudjeteissa vain perustelluista syistä.

Jos hankkeesi sisältää monenlaisia muita kuluja, ja tarvitset tukea budjetin laadinnassa, voit olla yhteydessä säätiön hakuneuvontaan ennen hakemuksen lähettämistä. Suurempien rahoitusten osalta tämä sujuvoittaa hakemusten käsittelyä hakuaikana.    

5. Muu rahoitus

Ilmoita hakulomakkeessa samaan hankkeeseen Koneen Säätiöltä ja muualta saatu rahoitus kolmen viime vuoden ajalta sekä vireillä olevat hakemukset samaan tarkoitukseen. Ilmoita välittömästi säätiöön, jos sinulle myönnetään joku muu rahoitus tai tutkijakoulupaikka hakemuksen käsittelyaikana. Kerro samalla, miten saatu rahoitus vaikuttaa Koneen Säätiöltä hakemaasi rahoitukseen. Voimme perua rahoituksen, jos et ole ilmoittanut hakuaikana saamaasi muuta rahoitusta.  

Yleensä emme myönnä rahoitusta, jos hakijalla on jo olemassa kokovuotinen rahoitus seuraavalle vuodelle siihen työhön, johon rahoitusta haetaan.  

6. Arvioijat

Valitse, minkä alan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemuksen. Valintoja voi tehdä enintään kolme. Yleensä hakemuksen arvioi se asiantuntija, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi. 

Jos haet rahoitusta väitöskirjaan, valitse hakemuksesi ensimmäinen arvioija tieteenalojen joukosta. Taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan rahoitusta hakevien tulee valita ensimmäinen arvioija tieteen puolelta, taiteellisen tutkimuksen arvioijen joukosta. 

Lue lisää hakemuksen arvioijan valitsemisesta

7. Liitteet ja linkit

 Ks. Hakemuksen liitteet


8. Suositukset

 Ks. Suosituksen liittäminen hakemukseen. 


9. Lähipiiri 

Pyydämme säätiölain mukaisesti ilmoittamaan hakulomakkeella, jos kuulut säätiön lähipiiriin. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este rahoituksen hakemiselle. Lisää tietoa Finlexin säätiölaista kohdasta 8 § lähipiiri.

10. Palaute

Haluamme kehittää hakuamme jatkuvasti paremmaksi, ja siksi pyydämme sinua kertomaan näkemyksiäsi. Palauteosio on vapaaehtoinen ja se ei näy hakemuksen arvioijalle.

Koneen Säätiö pyrkii huomioimaan ja edistämään saavutettavuutta hauissaan. Palauteosiossa voit halutessasi nostaa esiin huomioita, ehdotuksia tai epäkohtia liittyen esimerkiksi toimintarajoitteisiin ja toiminnallisiin tarpeisiin hakuohjeiden tai hakulomakkeen käyttäjänä. Vastaukset käsitellään säätiössä anonyymisti ja luottamuksellisesti.

11. Lähetys

Hakemuksesi liitteineen täytyy olla lähetetty määräaikaan 15.9. klo 16.00 mennessä.

Suosittelijat voivat lähettää palvelussa suosituksia 22.9. asti, kunhan hakija on lähettänyt suosituspyynnön hakuajan sisällä. Jos hakija haluaa itse liittää saamansa suosituksen hakemukselle, se täytyy lisätä muiden liitteiden tapaan haun määräaikaan mennessä.

Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi puuttuvan väittelyluvan tai tutkintotodistuksen Liitteet ja linkit -välilehdellä 15.11. mennessä. 

Jos haluat muokata jo lähettämääsi hakemusta, valitse ”Peruuta hakemuksen lähetys”. Peruuttaminen ei poista hakemuksen tietoja. Muista lähettää hakemus uudestaan määräaikaan mennessä. 

Hakuajan jälkeen et voi enää muokata etkä lähettää hakemustasi. Vain verkkopalvelun kautta määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn. 

Tieteen hakijat voivat antaa suostumuksensa lähettää rahoituspäätöksestä tiedon Tutkimustietovarannossa (tiedejatutkimus.fi). Tutkimustietovaranto kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta. 

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana ”vastaanotettu”. Hakemuksen tilaksi päivittyy “käsittelyssä”, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta. Hakemuksen vastaanottamisesta ei lähetetä erillistä sähköpostiviestiä. 

HAKEMUKSEN ARVIOIJAN VALITSEMINEN

Hakemuksen arvioi vertaisarvioija tieteen tai taiteen kentältä. Hakemusta tehdessäsi sinun on valittava, minkä alan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemustasi. 

Jos hakemuksesi on monitaiteinen tai -tieteinen, valitse arvioija sen perusteella, minkä alan arvioijan toivot ensisijaisesti lukevan hakemuksesi. 

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, valitse hakemuksesi ensimmäinen arvioija tieteenalojen joukosta. Taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan rahoitusta hakevien tulee valita ensimmäinen arvioija joltakin taiteellisen tutkimuksen alalta. 

Valintoja voi tehdä enintään kolme, mutta hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi. Jos aloja on valittu useampia, voi ensisijainen arvioija halutessaan käydä anonyymia keskustelua hakemuksesta muiden merkittyjen alojen arvioijien kanssa.

Arvioijat vaihtuvat vuosittain. Arvioijien nimiä ei julkisteta. Koneen Säätiölle voi ehdottaa vertaisarvioijia ehdotuslomakkeella. Arvioija ei näe aiempia hakemuksiasi tai mahdollisia raportteja aiemmin myönnetyistä apurahoista.

 TIETEENALOJEN ARVIOIJAT 2024 

 • Arkeologia
 • Biologinen, kemiallinen ja fysikaalinen ympäristötiede
 • Esittävien taiteiden taiteellinen tutkimus
 • Filosofia
 • Historia
 • Kasvatustiede
 • Kielitiede
 • Kirjallisuustiede
 • Kulttuuritieteet
 • Musiikin taiteellinen tutkimus
 • Politiikan ja hallinnon tutkimus
 • Sosiaalipsykologia
 • Sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka
 • Sosiologia
 • Sukupuolentutkimus
 • Taiteiden tutkimus
 • Talouden yhteiskuntatieteellinen tutkimus
 • Viestintätiede
 • Visuaalisten taiteiden taiteellinen tutkimus
 • Yhteiskunnallinen ympäristötiede
 • Ympäristökasvatus
 • Ympäristötekniikka 

TAITEEN ALOJEN ARVIOIJAT 2024 

 •   Elokuva   
 •   Esittävä taide   
 •   Kirjallisuus ja sanataide   
 •   Kuratointi   
 •   Kuvataide   
 •   Media- ja äänitaide   
 •   Musiikki   
 •   Paikka- ja tilannesidonnainen taide   
 •   Museotyö, kulttuuriperintö   
 •   Taidekritiikki, taidejournalismi 

 Lue lisää arvioijan työstä.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Tarkista ennen hakemuksen lähettämistä, mitkä liitteet hakemuksellasi tulee olla. Hakemuksen liitteiden avulla arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi ja niiden avulla hakemuksen arvioija saa tärkeää lisätietoa esimerkiksi työn toteuttajasta tai työryhmän jäsenistä, kokonaisbudjetista tai hankkeen taustoista.

Hakemuksen liitteiden täytyy olla lähetetty määräaikaan 15.9. klo 16.00 mennessä.

Hakemusta ei voi enää muokata määräajan jälkeen. Tämän jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei huomioida.   

Poikkeuksena ovat suositukset, joita suosittelijat voivat lähettää palvelussa 22.9. asti, kunhan hakija on lähettänyt suosituspyynnön hakuajan sisällä. Huom! Jos hakija haluaa itse liittää saamansa suosituksen hakemukselle, se täytyy lisätä muiden liitteiden tapaan haun määräaikaan mennessä.

Todistuksia, väittelylupia ja esitarkastuslausuntoja, jotka myönnetään vasta hakuajan umpeuduttua, voi toimittaa osaksi hakemusta haun päättymisen jälkeen. Nämä tulee toimittaa apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. asti. Myös tieto muualta saadusta rahoituksesta tulee toimittaa verkkopalvelun kautta.  

Lisää liitteet osaksi hakemustasi verkkopalvelussa. Tiedostoliitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 6 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta. 

Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse. 

HAKEMUKSEN PAKOLLISET LIITTEET

Yksilöhakija:  

 • tutkimus- tai työsuunnitelma  
 • ansioluettelo
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.)
 • portfolio (Vain taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.)
 • suositus (Pakollinen väitöskirjantekijöille, suositeltava aloitteleville post-doc -tutkijoille.)
 • tutkintotodistus (Vain tutkimusrahoituksen hakijat.)

Työryhmähakija:  

 • tutkimus- tai työsuunnitelma  
 • apurahatyötä tekevien työryhmän jäsenten ansioluettelot tai tiivistelmät niistä  
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.) 
 • portfolio (Vain taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.) 
 • tutkintotodistukset (Vain tutkimusrahoituksen hakijat.)

Y-tunnuksellinen yhteisö:  

 • tutkimus- tai työsuunnitelma  
 • apurahatyötä tekevien työryhmän jäsenten ansioluettelot tai tiivistelmät niistä  
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.) 
 • portfolio (Vain taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.) 
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta 
 • tutkintotodistukset (Vain tieteen hakijat, joille haetaan kuukausiapurahaa.)
    

LIITTEIDEN KUVAUKSET

Työ- ja tutkimussuunnitelma 

Tieteelliseen työskentelyyn apurahaa hakevat liittävät hakemukseensa mukaan tutkimussuunnitelman. Kaikkiin muihin hakemuksiin tarvitaan liitteeksi työsuunnitelma.

Yksilöhakijoiden tutkimus- tai työsuunnitelman enimmäispituus on 4 sivua, mukaan lukien mahdollinen bibliografia. Työryhmän tai yhteisön suunnitelman enimmäispituus on 8 sivua.

Tutkimus- ja työsuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomiota:  

 • sen tieteelliseen ja/tai taiteelliseen ansiokkuuteen 
 • sen toteutettavuuteen  
 • säätiön painopisteiden toteutumiseen hankkeessa 

Tutkimussuunnitelmassa olisi hyvä olla seuraavat osat: 

 • Johdanto: tutkimuksen tausta ja aihepiiri ja tutkimuksen merkitys tätä taustaa vasten.  
 • Tavoitteet: Mitä tutkitaan ja miksi. Tavoite tulee ilmaista mahdollisimman selkeästi esimerkiksi tutkimuskysymysten kautta.  
 • Tutkimusaineisto ja -menetelmät: tutkimuksen aineisto ja suunnitellut aineiston analysointimenetelmät.  
 • Toteuttamissuunnitelma: lyhyt arvio eri työvaiheiden kestosta.  
 • Lähdeluettelo: tutkimuksen tärkeimmät lähteet. Muodossa voi seurata oman tieteenalan käytäntöjä. 
 • Kuvaus, miten Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa.  
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemisestä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.   

Työryhmän tutkimussuunnitelmassa on mainittava lisäksi:

 • hankkeeseen osallistuvat tutkijat ja kunkin rooli  
 • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen  
 • kuinka mahdollinen monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa.  

Muiden kuin tutkimusrahoitusta hakevien on liitettävä hakemukseen työsuunnitelma. Hyvä työsuunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa. Taiteellisen työskentelyn työsuunnitelma voi sisältää useamman projektin tai rinnakkaisia produktiota, joiden parissa työskennellään apurahakaudella. Taiteellisen työskentelyn hakemuksissa työsuunnitelman tavoitteet ja sisältö voivat olla kuvaus taiteellisesta praktiikasta ja/tai tulevasta näyttelystä, esityksestä tms., jos nämä on hakuaikana tiedossa.  

Työsuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa:  

 • tavoitteet  
 • sisältö, eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa  
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit  
 • aikataulu  
 • miten Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa 
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin rahoitusta Koneen Säätiöltä, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemisestä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.

Työryhmän työsuunnitelmassa on tuotava esiin kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli hankkeen toteuttamisessa. Suosittelemme jo hakuvaiheessa miettimään työryhmän työnjakoa ja tutustumaan eri alojen eettisiin toimintaohjeisiin.

Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV)  

Hakemukseen tulee liittää kaikkien hankkeessa apurahatyötä tekevien henkilöiden CV:t. Liitä mukaan myös muiden varsinaiseen työryhmään kuuluvien henkilöiden ansioluettelot, jos heidän työpanoksensa hankkeessa on oleellinen.  

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan erityisesti haettavan rahoituksen kannalta merkittävät ansiot: tärkeimmät työtehtävät, apurahat ja palkinnot, julkaisut, näyttelyt, esitelmät ja opetustehtävät. Jos hakija hakee korkeampaa apurahaluokkaa (taso 2 tai 3), tulee kokemuksen käydä ilmi ansioluettelosta.

Tutkijan CV voi perustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomalliin.  

CV:n laajuus on enintään neljä sivua. Erillistä julkaisuluetteloa ei liitetä. Myös verkossa olevaa CV’tä voi käyttää

Budjetti

Jos haet vain henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, hakemukseen ei tarvitse liittää erillistä budjettia. 

Laadi erillinen budjettiliite hankkeelle haettavista muista kuluista. Arvioi kustannukset realistisesti ja tarkasti. Vaikka hakisit Koneen Säätiöstä vain osaa hankkeen rahoituksesta, sinun tulee esittää koko hankkeen rahoitussuunnitelma. Yksityiskohtainen ja eritelty budjetti helpottaa säätiötä tekemään rahoituspäätöstä. Suurempien hankkeiden rahoituspohja voi sisältää useita rahoittajia. Merkitse budjettiin selkeästi osuudet, joita haetaan Koneen Säätiöltä.  

Erittele hakemasi rahoitus erillisen liitteen lisäksi myös itse hakulomakkeessa. Merkitse lomakkeen budjettiin hankkeen vuosittaiset henkilökohtaiset kuukausiapurahat ja hankkeen mahdolliset muut kulut, joita ovat matkakulut, materiaali- ja laitekulut, ostopalvelut ja palkat sekä muut kulut. 

Muita kuluja voi hakea myös vammaisuuteen liittyviin kuluihin, kuten esimerkiksi avustajan tai tulkin palkkakuluihin (kun avustajan tai tulkin työ liittyy hankkeen sisältöihin), avustajan tai tulkin matkakuluihin sekä työssä tarvittaviin apuvälineisiin ja ohjelmiin.

Ilmoita budjetissa mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Verkkolomakkeessa yleiskustannusosuus merkitään Muissa kuluissa kohtaan “Muut”. Myönnämme rahoitusta yleiskustannuksiin enintään 15 prosenttia muista kuluista, joten tätä korkeampaa osuutta ei kannata hakea. Henkilökohtaisiin kuukausiapurahoihin yleiskustannusosuuksia ei myönnetä, koska apuraha maksetaan säätiöstä suoraan apurahansaajan tilille.  

Katso esimerkkibudjetti.

Portfolio 

Taiteen ja taiteellisen tutkimuksen hankkeissa hakemuksiin liitetään portfolio. Portfolion tarkoitus on antaa arvioijalle kuva hakijan aiemmasta taiteellisesta työskentelystä.   

Jos rahoitusta haetaan työryhmänä, voitte liittää hakemukseen yhteisen portfolion.  

Tarkoitamme portfoliolla ensisijaisesti digitaalista näytekansiota (pdf), joka kuvaa hakijan taiteellista työskentelyä. Portfolio on vapaamuotoinen näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. 

Hakija voi päättää portfolion sisällön itse. Portfolio voi sisältää esimerkiksi kuvia, tekstiä, verkkolinkkejä tai listauksen kirjallisista tuotoksista. 

Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin.  

Suositukset 

Lue lisää suosituksista 

Kopiot todistuksista  

Kuukausiapurahaa hakeva tutkija: liitä hakemukseen kopio viimeisimmästä tutkintotodistuksesta tai apurahan kannalta oleellisista todistuksista. Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. 

Myös muihin hakemuksiin voi halutessaan liittää todistuskopioita, mutta tärkeintä on, että koulutus ja suoritetut tutkinnot käyvät ilmi ansioluettelosta. 

Todistuksia ja väittelylupia, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua, voi toimittaa osaksi hakemusta apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. asti. Myös tiedon muualta saadusta rahoituksesta voi toimittaa verkkopalvelun kautta. 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.

SUOSITUKSEN LIITTÄMINEN HAKEMUKSEEN

Väitöskirjatyötä koskevissa hakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä suositus on tärkeä. Jos sama henkilö suosittelee useampaa väitöskirjantekijää, on myös hakijoiden keskinäisellä järjestyksellä tärkeä merkitys. Koneen Säätiö painottaa ratkaisuissaan väittelyn jälkeistä tutkimusta, ja myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa on syytä liittää hankkeen hyvin tuntevan asiantuntijan lausunto. 

Myös muihin hakemuksiin voi liittää suosituksen oman harkinnan mukaan.  Taiteen hakemuksissa suositus voi olla arvioijalle avuksi arviointityössä. Suosittelijan on hyvä tuntea hakija ja projekti, jolle rahoitusta haetaan niin hyvin, että suositus tuo lisäarvoa hakemukselle. Suositus voi esimeriksi vahvistaa projektin merkitystä taiteen kentällä (alaa uudistavat hankkeet) tai avata suunniteltua yhteistyötä hakemuksen arvioijalle. Yksittäisen taiteilijan hakemuksen kannalta suosituksella ei ole suurta painoarvoa hakemuksen arvioinnissa.  

Kaksi tapaa toimittaa suositus:

1) Suosittelija jättää suosituksen sähköpostilinkin avulla 

Pyyntö lähetetään suosittelijalle sähköpostilla hakulomakkeen välilehdellä 8. 

Pyyntöä varten tarvitset suosittelijan sähköpostiosoitteen. Suosittelemme olemaan suosittelijaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, jotta suosituksen lähettämiselle jää riittävästi aikaa. 

Suosittelija jättää suosituksen sähköpostiinsa saaman linkin kautta. Näin suositus tulee suoraan hakemuksesi liitteeksi.  Lähetämme pyynnön kaikille suosittelijoille automaattisesti suomeksi ja englanniksi.

Suosittelija näkee verkkopalvelussa hakemuksen liitteeksi lisätyn työ- tai tutkimussuunnitelman, mutta ei muita tietoja hakemuksestasi. Jos päivität työ- ja tutkimussuunnitelmaasi, versio päivittyy myös suosittelijalle.  

Hakija ei näe lähetettyä suositusta verkkopalvelussa. 

Suosituksia voi lähettää verkkopalvelussa 22.9. asti, kunhan hakija on lähettänyt suosituspyynnön hakuajan sisällä. 

2) Liitä saamasi suositus hakemukseesi itse

Jos olet saanut suosituksen suoraan suosittelijalta, liitä se hakemukseesi PDF-muodossa kohdassa Liitteet haun määräaikaan 15.9. klo 16.00 mennessä.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

 • Yleinen rahoitushaku on auki 1.-15.9. Hakemus liitteineen tulee lähettää verkkopalvelussa 15.9. klo 16.00 mennessä.
 • Suosittelijat voivat lähettää palvelussa lausuntoja 22.9. saakka, kunhan hakija on lähettänyt suosituspyynnön hakuajan sisällä.
 • Tutkintotodistuksia ja väittelylupia otetaan vastaan verkkopalvelussa 15.11. saakka.
 • Rahoitusmyönnöt julkistetaan joulukuun alussa.

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.