Ohjeet apurahan hakuun

Apurahahakemus lähetetään apurahojen verkkopalvelussa. Luethan hakuohjeet huolella ennen hakemuksen täyttämistä.

Voit siirtyä haluamaasi osioon klikkaamalla alla näkyviä otsikoita. Pääset takaisin sivun yläreunaan klikkaamalla sivun oikeassa alareunassa näkyvää mustaa nuolta.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN VERKKOPALVELUSSA

Hae apurahaa lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa (https://koneensaatio.apurahat.net) . Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on auki määräaikaan asti. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.  

Löydät ohjeita ja lisätietoja verkkolomakkeella ?-merkin takaa. Verkkolomake on auki vain hakuaikana.

Katso alla olevalta videolta hakulomakkeen esittely:

Videolla apurahakoordinaattori Laura Lees esittelee verkkopalvelun hakulomakkeen infotilaisuudessa elokuussa 2023.

Palveluun kirjautuminen 

Kirjaudu verkkopalveluun rekisteröitymällä valitsemalla ”Rekisteröidy apurahan hakijaksi tästä”. Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena. Vahvista rekisteröitymisesi sähköpostiisi saapuneen linkin avulla. 

Hakemuksen lähettäminen 

Valitse Tee hakemus -> ”Haluan tehdä uuden hakemuksen” ja täytä hakemuksen kohdat 1–11 ohjeiden mukaisesti   

 • Lomakkeesta löydät lisätietoja ?-merkin takaa. 
 • Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään. 
 • Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tai postittaa Koneen Säätiölle. 
 • Hakemusta ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. 
 • Ilmoitathan verkkopalvelussa pikimmiten, jos sinulle myönnetään muuta rahoitusta tai palkallinen tutkijakoulupaikka hakuajan päättymisen jälkeen. 

Hakemuksen kieli   

Hakemuksen liitteineen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Todistuksissa voi olla muitakin kieliä. 

Hakulomakkeen osiot 

Hakuvaihtoehdot 

Valitse aloitussivulla mihin hakuun kohdistat hakemuksesi.  

 • Apurahahaku (yleinen hakukierros)  
 • Metsän puolella (ks. ohjeista kohta Metsän Puolella)

Hakijatyyppi

 • Yksittäinen henkilö   
 • Työryhmä  
 • Y-tunnuksellinen yhteisö  


Yksilöhakija: tee hakemus omalla nimelläsi. 

Työryhmähakijat: valitkaa keskuudestanne vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään. Voitte antaa työryhmälle halutessanne nimen. 

Y-tunnuksellinen yhteisöhakija: valitkaa hankkeelle vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään.

Lue lisää vastuullisen johtajan roolista.  

  

Lomakkeen välilehdet 

1. Hakijan tiedot

Täytä hakemukseen vaadittavat tiedot. 

 • Tieteen apurahanhakijat voivat lisätä hakijan tietoihin ORCID-tutkijatunnisteensa. 
 • Jos haet y-tunnuksellisena yhteisönä, huomaathan, että yhdistysrekisterinumero on korvaantunut y-tunnuksella syyskuusta 2019 lähtien
 • Lisää hakemukseen myös sellaisten työryhmän jäsenten tiedot, joille ei haeta henkilökohtaista kuukausiapurahaa vaan palkkaa. Kaikkien työryhmän jäsenten nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla.

 2. Hankkeen tyyppi

Valitse, millaiseen työhön haet apurahaa. Vaihtoehdot ovat:  

 • tiede 
 • taide 
 • tiede ja taide 
 • muu kulttuurityö 

Huomaathan, että säätiö myöntää rahoitusta pääasiassa tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn. Muun kulttuurityön osuus säätiön myönnöissä on marginaalinen. 

Voit lisätä aloja tai avainsanoja, jotka liittyvät hankkeeseen tai jotka kuvaavat hankkeen sisältöjä tai teemoja mielestäsi parhaiten. Voit lukea lisää tiedettä ja taidetta yhdistävästä työskentelystä ja Koneen Säätiöstä täältä.  

3. Tarkoitus

Otsikoi hanke tai kirjoita lyhyesti auki apurahan tarkoitus. 

Kerro tiivistelmässä (2000 merkkiä) lyhyesti tutkimuksen tai hankkeen pääsisältö ja työn toteutustavat. Liitäthän laajemman työ- tai tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteisiin. Suunnitelman on tarkoitus tukea tiivistelmää ja avata hankkeen tarkoitusta yksityiskohtaisemmin. 

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri, koska arvioija lukee osion usein ensimmäisenä hakemukselta. Tekstejä käytetään säätiön viestinnässä, ne muun muassa julkistetaan säätiön verkkosivuilla.  

Kerro lyhyesti hankkeen arvioitu kesto ja aikataulu. 

4. Haettava rahoitus 

Valitse rahoituksen ensisijainen käyttötarkoitus:  

 • tieteellinen tutkimus ja/tai taiteellinen työskentely  
 • väitöskirjatyö 
 • tieteen yleistajuistaminen 
 • tapahtuman, näyttelyn tai produktion toteuttaminen    

Valitse, haetko apurahaa monivuotiselle vai enintään vuoden mittaiselle hankkeelle. Painotamme apurahamyönnöissä monivuotista työskentelyä, ja suosittelemme siksi hakemaan tarvittavan rahoituksen kerralla koko hankkeen kestolle, esimerkiksi koko väitöskirjalle. 

Voit hakea apurahaa myös nimeämättömälle henkilölle, jos työryhmän jäsenet eivät ole hakuvaiheessa tiedossa. Valitse kuukausiapurahansaajaksi tällöin “Nimeämätön” ja määrittele nimeämättömän kuukausiapurahansaajan työskentelykuukaudet ja rooli hankkeessa. 

Suosittelemme yleensä taiteen suurempien hankerahoitusten (väh. 150 000 euroa) työryhmä- ja organisaatiohakijoita olemaan yhteydessä säätiöön hakuneuvontaan ennen hakemuksen lähettämistä. Suurempien rahoitusten osalta tämä sujuvoittaa hakemusten käsittelyä hakuaikana.  

Taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöille myönnämme kuukausiapurahoja, emme rahoitusta palkkaan. Voit lisätä useita apurahansaajia hakemukselle painamalla ”Lisää uusi kuukausiapurahansaaja.”  

Yksityisten säätiöiden, kuten Koneen Säätiön myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka.  

Syksystä 2023 alkaen haettavissa olevat apurahaluokat ovat:

Koneen Säätiön työskentelyapurahojen suuruudet ovat 2700 €, 3200 € ja 3800 € / työskentelykuukausi. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan.   

Apurahaluokat:   

 • apuraha 1: 2 700 € / kk, 32 400 €/vuosi (uran alussa, tieteessä väitöskirjantekijä)
 • apuraha 2: 3200 € / kk, 38 400 €/vuosi (uran keskivaiheilla, tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä)
 • apuraha 3: 3 800 € / kk, 45 600 €/vuosi (kokenut tekijä, tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä)

Jos haet apurahaluokkaa 2 tai 3, pyydämme sinulta hakemuksessa perustelua. 

Voit hakea apurahaa kokoaikaiseen työskentelyyn tai osa-aikaiseen työhön 25%, 50% tai 75% työmäärälle.

Vuosiapurahaa saava voi pitää vuosittain noin kuukauden kestävän loman ilman apurahan maksatuksen keskeyttämistä.    

Kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Huomioi, että kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset. 

Jos haet kuluapurahaa (kuten matkakulut, materiaali- tai laitehankinnat, ostopalvelut), liitä hakemukseen erillinen budjettiliite liitetiedostona välilehdellä “Liitteet”. Kun haet rahoitusta matkakuluihin, toivomme hankkeessasi suosittavan kestäviä matkustustapoja. Kotimaan lentoja on syytä ympäristösyistä välttää, ja niitä voidaan rahoittaa matkabudjeteissa vain perustelluista syistä.

5. Muu rahoitus

Ilmoita hakulomakkeessa hankkeeseen muualta saadut apurahat ja palkallinen tutkijakoulurahoitus kolmen viimeisen vuoden ajalta sekä vireillä olevat apurahahakemukset samaan tarkoitukseen. Ilmoita välittömästi säätiöön, jos sinulle myönnetään joku muu apuraha tai tutkijakoulurahoitus hakemuksen käsittelyaikana. Voimme perua apurahan, jos et ole ilmoittanut hakuaikana saamaasi muuta apurahaa tai rahoitusta.  

Yleensä emme myönnä apurahaa, jos hakijalla on jo olemassa kokovuotinen rahoitus seuraavalle vuodelle siihen työhön, johon apurahaa haetaan.  

Tieteelliseen työhön apurahaa hakevan tulee ilmoittaa myös saamansa ja hakemansa tutkijakoulupaikat sekä tutkimukseen liittyvä muu palkkatyö tai rahoitus.  

Kerro, onko hankkeesi saanut rahoitusta aiemmin Koneen Säätiöltä. Kerro myös, oletko hakenut apurahaa aikaisemmin Koneen Säätiöltä.

6. Arvioijat

Valitse, minkä alan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemuksen. Valintoja voi tehdä enintään kolme. Yleensä hakemuksen arvioi se asiantuntija, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi. 

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, valitse hakemuksesi ensimmäinen arvioijaprofiili tieteen profiilien joukosta. Taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan rahoitusta hakevien tulee valita ensimmäinen arvioijaprofiili tieteen puolelta, taiteellisen tutkimuksen arvioijaprofiilien joukosta. 

7. Liitteet ja linkit

 Ks. Hakemuksen liitteet


8. Lausunnot

 Ks. Lausunnon liittäminen hakemukseen. 


9. Lähipiiri 

Pyydämme säätiölain mukaisesti ilmoittamaan hakulomakkeessa, jos kuulut säätiön lähipiiriin. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este apurahan hakemiselle. Lisää tietoa Finlexin säätiölaista kohdasta 8 § lähipiiri.

10. Palaute

Palauteosio on vapaaehtoinen ja sen voi ohittaa hakemuslomakkeella. Haluamme kehittää apurahahakuamme jatkuvasti paremmaksi, ja siksi pyydämme sinua kertomaan näkemyksiäsi. Palaute ei vaikuta hakemuksen arviointiin, eikä näy hakemuksen arvioijalle.

Koneen Säätiö pyrkii huomioimaan ja edistämään saavutettavuutta apurahahauissaan. Palauteosiossa voit halutessasi nostaa esiin huomioita, ehdotuksia tai epäkohtia liittyen esimerkiksi toimintarajoitteisiin ja toiminnallisiin tarpeisiin hakuohjeiden tai hakulomakkeen käyttäjänä. Vastaukset käsitellään säätiössä anonyymisti ja luottamuksellisesti.

11. Lähetys

Hakemuksesi (mukaan lukien liitteet) täytyy olla lähetetty määräaikaan 15.9. klo 16.00 mennessä.

Lausunnonantajat voivat lähettää palvelussa lausuntoja 22.9. asti, kun hakija on lähettänyt lausuntopyynnön hakuajan sisällä. Jos hakija haluaa itse liittää lausunnon hakemukselle, tulee lausunnon olla lisätty muiden liitteiden tapaan haun määräaikaan mennessä.

Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi puuttuvan väittelyluvan tai tutkintotodistuksen Liitteet ja linkit -välilehdellä 15.11. mennessä. 

Jos haluat muokata jo lähettämääsi hakemusta, valitse ”Peruuta hakemuksen lähetys”. Peruuttaminen ei poista hakemuksen tietoja. Muista lähettää hakemus uudestaan määräaikaan mennessä. 

Hakuajan jälkeen et voi enää muokata etkä lähettää hakemustasi. Vain verkkopalvelun kautta määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn. 

Tieteen apurahanhakijat voivat antaa suostumuksensa lähettää rahoituspäätöksestä tiedon Tutkimustietovarannon käyttöön. Tutkimustietovaranto kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta. 

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana ”vastaanotettu”. Hakemuksen tilaksi päivittyy “käsittelyssä”, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta. Hakemuksen vastaanottamisesta ei lähetetä erillistä sähköpostiviestiä. 

HAKEMUKSEN ARVIOIJAN VALITSEMINEN

Hakemusta tehdessäsi sinun on valittava, minkä alan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemustasi.

Jos hakemuksesi on monitaiteinen tai -tieteinen, valitse arvioija sen perusteella, minkä alan arvioijan toivot ensisijaisesti lukevan hakemuksesi. 

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, valitse hakemuksesi ensimmäinen arvioijaprofiili tieteen profiilien joukosta. Taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan rahoitusta hakevien tulee valita ensimmäinen arvioijaprofiili tieteen puolelta, taiteellisen tutkimuksen arvioijaprofiilien joukosta. 

Valintoja voi tehdä enintään kolme, mutta hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi.  

Arvioijat vaihtuvat vuosittain. Arvioijien nimiä ei julkisteta. Koneen Säätiölle voi ehdottaa vertaisarvioijia ehdotuslomakkeella. Arvioija ei näe aiempia hakemuksiasi tai mahdollisia raportteja aiemmin myönnetyistä apurahoista.

 TIETEENALOJEN ARVIOIJAPROFIILIT 2023 

 • Arkeologia
 • Biologinen, kemiallinen ja fysikaalinen ympäristötiede
 • Esittävien taiteiden taiteellinen tutkimus
 • Filosofia
 • Historia
 • Kasvatustiede
 • Kielitiede
 • Kirjallisuustiede
 • Kulttuuritieteet
 • Musiikin taiteellinen tutkimus
 • Politiikan ja hallinnon tutkimus
 • Sosiaalipsykologia
 • Sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka
 • Sosiologia
 • Sukupuolentutkimus
 • Taiteiden tutkimus
 • Talouden yhteiskuntatieteellinen tutkimus
 • Viestintätiede
 • Visuaalisten taiteiden taiteellinen tutkimus
 • Yhteiskunnallinen ympäristötiede
 • Ympäristökasvatus
 • Ympäristötekniikka 

TAITEEN ALOJEN ARVIOIJAPROFIILIT 2023 

 •   Elokuva   
 •   Esittävä taide   
 •   Kirjallisuus ja sanataide   
 •   Kuratointi   
 •   Kuvataide   
 •   Media- ja äänitaide   
 •   Musiikki   
 •   Paikka- ja tilannesidonnainen taide   
 •   Museotyö, kulttuuriperintö   
 •   Taidekritiikki, taidejournalismi 

 Lue lisää arvioijan työstä.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Tarkista ennen hakemuksen lähettämistä, mitkä liitteet hakemuksellasi tulee olla. Hakemuksen liitteiden avulla arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi ja niiden avulla hakemuksen arvioija saa tärkeää lisätietoa esimerkiksi työn toteuttajasta tai työryhmän jäsenistä, kokonaisbudjetista tai hankkeen taustoista.

Hakemuksen liitteiden täytyy olla lähetetty määräaikaan 15.9. klo 16.00 mennessä.

Hakemusta ei voi enää muokata määräajan jälkeen. Tämän jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei huomioida.   

Poikkeuksena ovat lausunnot, joita lausunnonantajat voivat lähettää palvelussa 22.9. asti, kun hakija on lähettänyt lausuntopyynnön hakuajan sisällä. Huom! Jos hakija haluaa itse liittää lausunnon hakemukselle, tulee lausunnon olla lisätty muiden liitteiden tapaan haun määräaikaan mennessä.

Todistuksia, väittelylupia ja esitarkastuslausuntoja, jotka myönnetään vasta hakuajan umpeuduttua, voi toimittaa osaksi hakemusta haun päättymisen jälkeen. Nämä tulee toimittaa apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. asti. Myös tieto muualta saadusta rahoituksesta tulee toimittaa verkkopalvelun kautta.  

Lisää liitteet osaksi hakemustasi verkkopalvelussa. Tiedostoliitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 6 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta. 

Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse. 

HAKEMUKSEN PAKOLLISET LIITTEET

Yksilöhakija:  

 • tutkimus- tai työsuunnitelma  
 • ansioluettelo
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.)
 • portfolio (Vain taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.)
 • lausunto (pakollinen väitöskirjantekijöille, suositeltava aloitteleville post-doc -tutkijoille)
 • tutkintotodistus (Vain tieteen hakijat.)

Työryhmähakija:  

 • tutkimus- tai työsuunnitelma  
 • apurahatyötä tekevien työryhmän jäsenten ansioluettelot tai tiivistelmät niistä  
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.) 
 • portfolio (Vain taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.) 
 • tutkintotodistukset (Vain tieteen hakijat.) 

Y-tunnuksellinen yhteisö:  

 • tutkimus- tai työsuunnitelma  
 • apurahatyötä tekevien työryhmän jäsenten ansioluettelot tai tiivistelmät niistä  
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.) 
 • portfolio (Vain taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.) 
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta 
 • tutkintotodistukset (Vain tieteen hakijat, joille haetaan kuukausiapurahaa.)
    

LIITTEIDEN KUVAUKSET

Työ- ja tutkimussuunnitelma 

Tieteelliseen työskentelyyn apurahaa hakevat liittävät hakemukseensa mukaan tutkimussuunnitelman. Kaikkiin muihin hakemuksiin tarvitaan liitteeksi työsuunnitelma.

Yksittäisten hakijoiden tutkimus- tai työsuunnitelman enimmäispituus on 4 sivua, mukaan lukien mahdollinen bibliografia. Työryhmän tai yhteisön suunnitelman enimmäispituus on 8 sivua.

Tutkimus- ja työsuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomiota:  

 • sen tieteelliseen ja/tai taiteelliseen ansiokkuuteen 
 • sen toteutettavuuteen  
 • säätiön painopisteiden toteutumiseen hankkeessa 

Tutkimussuunnitelmassa olisi hyvä olla seuraavat osat: 

 • Johdanto: tutkimuksen tausta ja aihepiiri ja tutkimuksen merkitys tätä taustaa vasten.  
 • Tavoitteet: Mitä tutkitaan ja miksi. Tavoite tulee ilmaista mahdollisimman selkeästi esimerkiksi tutkimuskysymysten kautta.  
 • Tutkimusaineisto ja -menetelmät: tutkimuksen aineisto ja suunnitellut aineiston analysointimenetelmät.  
 • Toteuttamissuunnitelma: lyhyt arvio eri työvaiheiden kestosta.  
 • Lähdeluettelo: tutkimuksen tärkeimmät lähteet. Meidän kannaltamme on tärkeää ilmaista, mihin tutkimukselliseen viitekehykseen tutkimus liittyy. Muodoissa kannattaa seurata oman tieteenalan käytäntöjä. 
 • Kuvaus, miten Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa.  
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemisestä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.   

Työryhmän tutkimussuunnitelmassa on mainittava lisäksi:

 • hankkeeseen osallistuvat tutkijat ja kunkin rooli  
 • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen  
 • kuinka mahdollinen monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa.  

Muuhun kuin tieteelliseen työskentelyyn apurahaa hakevien on liitettävä hakemukseen työsuunnitelma. Hyvä työsuunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa. Taiteellisen työskentelyn työsuunnitelma voi sisältää useamman projektin tai rinnakkaisia produktiota, joiden parissa työskennellään apurahakaudella. Taiteellisen työskentelyn hakemuksissa työsuunnitelman tavoitteet ja sisältö voivat olla kuvaus taiteellisesta praktiikasta ja/tai tuleva näyttely, esitys tm., jos tämä on hakuaikana tiedossa.  

Työsuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa:  

 • tavoitteet  
 • sisältö, eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa  
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit  
 • aikataulu  
 • miten Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa 
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemistä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.

Työryhmän työsuunnitelmassa on tuotava esiin kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli hankkeen toteuttamisessa.

Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV)  

Hakemukseen tulee liittää kaikkien hankkeessa apurahatyötä tekevien henkilöiden CV:t. Liitä mukaan myös muiden varsinaiseen työryhmään kuuluvien henkilöiden ansioluettelot, jos heidän työpanoksensa hankkeessa on oleellinen.  

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi apurahan hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan erityisesti haettavan apurahan kannalta merkittävät ansiot: tärkeimmät työtehtävät, apurahat ja palkinnot, julkaisut, näyttelyt, esitelmät ja opetustehtävät.  

Tutkijan CV voi perustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomalliin.  

CV:n laajuus on enintään neljä sivua. Erillistä julkaisuluetteloa ei liitetä. CV voi olla myös verkkolinkki verkossa luettavaan ansioluetteloon.  

Budjetti

Jos haet vain henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, hakemukseen ei tarvitse liittää erillistä budjettia. 

Laadi erillinen budjettiliite hankkeelle haettavista muista kuluista. Arvioi kustannukset realistisesti ja tarkasti. Vaikka hakisit Koneen Säätiöstä vain osaa hankkeen rahoituksesta, sinun tulee esittää koko hankkeen rahoitussuunnitelma. Yksityiskohtainen ja eritelty budjetti helpottaa säätiötä tekemään rahoituspäätöstä. Suurempien hankkeiden rahoituspohja voi sisältää useita rahoittajia. Merkitse budjettiin selkeästi osuudet, joita haetaan Koneen Säätiöltä.  

Erittele hakemasi apuraha erillisen liitteen lisäksi myös itse hakulomakkeessa. Merkitse lomakkeen budjettiin hankkeen vuosittaiset henkilökohtaiset kuukausiapurahat ja hankkeen mahdolliset muut kulut, joita ovat matkakulut, materiaali- ja laitekulut, kulut aputyövoiman käytöstä, ostopalvelut sekä muut kulut. Kulurahoitusta voi hakea myös, jos tarvitset toimintarajoitteesta johtuen avustajaa esimerkiksi matkustaessa.

Ilmoita budjetissa mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Verkkolomakkeessa yleiskustannusosuus merkitään Muissa kuluissa kohtaan “Muu”. Myönnämme rahoitusta yleiskustannuksiin enintään 15 prosenttia apurahan muista kuluista, joten tätä korkeampaa osuutta ei kannata hakea. Henkilökohtaisten kuukausiapurahojen yhteydessä yleiskustannusosuuksia ei myönnetä, koska apuraha maksetaan säätiöstä suoraan apurahansaajan tilille.  

Katso esimerkkibudjetti.

Portfolio 

Taiteen ja taiteellisen tutkimuksen hankkeissa hakemuksiin liitetään portfolio. Portfolion tarkoitus on antaa arvioijalle kuva hakijan aiemmasta taiteellisesta työskentelystä.   

Jos apurahaa haetaan työryhmänä, voitte liittää hakemukseen yhteisen portfolion.  

Tarkoitamme portfoliolla ensisijaisesti digitaalista näytekansiota (pdf), joka kuvaa hakijan taiteellista työskentelyä. Portfolio on vapaamuotoinen näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. 

Hakija voi päättää portfolion sisällön itse. Portfolio voi sisältää esimerkiksi kuvia, tekstiä, verkkolinkkejä tai listauksen kirjallisista tuotoksista. 

Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin.  

Lausunnot 

Lue lisää lausunnoista 

Kopiot todistuksista  

Kuukausiapurahaa hakeva tutkija: liitä hakemukseen kopio viimeisimmästä tutkintotodistuksesta tai apurahan kannalta oleellisista todistuksista. Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. 

Myös muihin hakemuksiin voi halutessaan liittää todistuskopioita, mutta tärkeintä on, että koulutus ja suoritetut tutkinnot käyvät ilmi ansioluettelosta. 

Todistuksia ja väittelylupia, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua, voi toimittaa osaksi hakemusta apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. asti. Myös tiedon muualta saadusta rahoituksesta voi toimittaa verkkopalvelun kautta. 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.

 

LAUSUNNON LIITTÄMINEN HAKEMUKSEEN

Väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on tärkeä. Jos sama henkilö suosittelee useampaa väitöskirjantekijää, on myös hakijoiden keskinäisellä järjestyksellä tärkeä merkitys. Koneen Säätiö painottaa ratkaisuissaan väittelyn jälkeistä tutkimusta, ja myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa on syytä liittää hankkeen hyvin tuntevan asiantuntijan lausunto. 

Myös muihin apurahahakemuksiin voi liittää lausunnon oman harkinnan mukaan.  Taiteen hakemuksissa lausunto voi olla arvioijalle avuksi arviointityössä. Lausunnonantajan on hyvä tuntea hakija ja projekti, jolle rahoitusta haetaan niin hyvin, että lausunto tuo lisäarvoa hakemukselle. Lausunto voi esimeriksi vahvistaa projektin merkitystä taiteen kentällä (alaa uudistavat hankkeet) tai avata suunniteltua yhteistyötä hakemuksen arvioijalle. Yksittäisen taiteilijan hakemuksen kannalta lausunnolla ei ole suurta painoarvoa hakemuksen arvioinnissa.  

Kaksi tapaa toimittaa lausunto

1) Lausunnonantaja jättää lausunnon sähköpostilinkin avulla 

Lausuntopyyntö lähetetään lausunnonantajalle sähköpostilla hakulomakkeen välilehdellä 8. 

Lausuntopyyntöä varten tarvitset lausunnonantajalta sähköpostiosoitteen. Suosittelemme olemaan lausunnonantajaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, jotta lausunnon lähettämiselle jää riittävästi aikaa. 

Lausunnonantaja jättää lausunnon sähköpostiinsa saaman linkin kautta. Näin lausunto tulee suoraan hakemuksesi liitteeksi.  Lähetämme pyynnön kaikille lausunnonantajille automaattisesti suomeksi ja englanniksi.

Lausunnonantaja näkee verkkopalvelussa hakemuksen liitteeksi lisätyn työ- tai tutkimussuunnitelman, mutta ei muita tietoja hakemuksestasi. Jos päivität työ- ja tutkimussuunnitelmaasi, versio päivittyy myös lausuntopalveluun.  

Apurahanhakija ei näe lähetettyä lausuntoa apurahapalvelussa. 

Lausunnonantajat voivat lähettää palvelussa lausuntoja 22.9. asti, kun hakija on lähettänyt lausuntopyynnön hakuajan sisällä. 

2) Liitä saamasi lausunto hakemukseesi itse

Jos olet saanut lausunnon suoraan lausunnonantajalta, voit liittää sen hakemukseesi PDF-muodossa kohdassa Liitteet. Tällöin lausunnon tulee olla lisätty muiden liitteiden tapaan haun määräaikaan 15.9. klo 16.00 mennessä.

HAKIJAN MUISTILISTA

Apurahan hakijan muistilistan tarkoituksena on auttaa sinua laatimaan mahdollisimman hyvä hakemus. Kun alat kirjoittaa hakemustasi, hahmottele ensin vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 

1. Tarkista ensin, voitko hakea rahoitusta Koneen Säätiöstä. 

Varmista, että projektisi sopii Koneen Säätiön painopisteisiin ja täyttää hakukriteerit. Teethän ammatillista työtä? Koneen Säätiö ei tue harrastustoimintaa. 

Suosittelemme tutustumaan myös apurahansaajan ohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä. Ne sisältävät tärkeää tietoa esimerkiksi apurahansaajan sosiaaliturvaan liittyen. Yli 4 kuukautta kestävä työskentely apurahalla edellyttää MYEL-vakuutusta apurahansaajalle.  

2. Mille ajalle haet rahoitusta?   

Emme rahoita yksilöhakijoiden alle kuuden kuukauden mittaisia työskentelyjaksoja. Työryhmissä henkilökohtaista työskentelyapurahaa voi hakea minimissään yhden kuukauden pituiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Koneen Säätiöltä voi hakea apurahaa enimmillään neljäksi vuodeksi samalle hankkeelle. Suosittelemme hakemaan koko rahoituksen kerralla, jos hankkeesi kestää useamman vuoden.

Vuosittaisessa apurahahaussa myönnetty apuraha on tarkoitettu seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn.   

3. Henkilökohtaista kuukausiapurahaa vai palkkaa?  

 • Tuemme ensisijaisesti tieteellistä ja taiteellista työskentelyä myöntämällä henkilökohtaisia kuukausiapurahoja. 
 • Jos tehty työ ei ole taiteellista tai tieteellistä työskentelyä, tulee apurahaa hakea palkkakulujen maksamiseen.   

4. Kuinka suurta kuukausiapurahaa haet? 

Haettavissa olevat apurahaluokat ovat syksystä 2023 alkaen 2700 €, 3200 € ja 3800 € / työskentelykuukausi. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan.  

 Apurahaluokat:  

 • apuraha 1: 2700 euroa / kk, 32 400 €/vuosi (uran alussa, tieteessä väitöskirjantekijä) 
 • apuraha 2: 3200 euroa / kk, 38 400 €/vuosi (uran keskivaiheilla, tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä) 
 • apuraha 3: 3800 euroa / kk, 45 600 €/vuosi (kokenut tekijä, tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä) 

Jos haet apurahaluokkaa 2 tai 3, pyydämme sinulta hakemuksessa perustelua. 

Voit hakea apurahaa kokoaikaiseen työskentelyyn tai osa-aikaiseen työhön 25%, 50% tai 75% työmäärälle.

5. Haetko apurahaa myös muihin kuluihin, kuten matkoihin, materiaaleihin, palkkoihin tai ostopalveluihin? 

Laadi näiden kulujen osalta hakemuksen liitteeksi budjetti. Toivomme budjettia liitteeksi myös suuremmista hankkeista, joiden rahoitus rakentuu useamman rahoittajan osuuksista. Jos haet ainoastaan työskentelyapurahaa, budjettia ei tarvita. Jos työskentelyapuraha on osa laajempaa useamman rahoittajan hanketta, liitäthän tässä tapauksessa hakemukselle hankkeen kokonaisbudjetin. 

6. Liitä hakemukseesi erillinen työ- tai tutkimussuunnitelma.   

Tiivistelmän lisäksi hakemukseen tulee liittää työ- tai tutkimussuunnitelma, joka vastaa kysymyksiin miksi, miten, mitä, milloin, kuka ja kenen kanssa.  

Lisäohjeita suunnitelman tekemiseen löydät kohdasta Hakemuksen liitteet

7. Haetko rahoitusta samalle hankkeelle tai työskentelylle Koneen Säätiön lisäksi jostain muualta?   

Sinulla on velvollisuus päivittää hakemustasi verkkopalvelussa, jos rahoitusta myönnetään muualta ennen myöntöpäätöksiämme tai jos tilanteesi muuttuu merkittävästi hakemuksen jättämisen jälkeen.  

Ilmoitathan säätiöön välittömästi myös myönnetystä tutkijakoulupaikasta tai ansiotyöstä, joka vaikuttaa hakemuksesi rahoitukseen tai työskentelyysi hankkeessa.  

8. Mitkä liitteet ovat pakollisia hakemuksessasi? 

Tarkista ennen hakemuksen laatimista kohdasta Hakemuksen liitteet, mitkä liitteet sinun tulee valmistella hakemuksellesi.  

9. Tarvitsetko hakemukseesi lausuntoa? 

Lausunto on pakollinen liite ainoastaan väitöskirjahakijoille. Suosittelemme lausuntoa myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa. Myös taiteen hakemuksissa lausunto voi olla arvioijalle avuksi arviointityössä. Lausunnonantajan on hyvä tuntea hakija ja projekti, jolle rahoitusta haetaan niin hyvin, että lausunto tuo lisäarvoa hakemukselle. Lausunto voi esimeriksi vahvistaa projektin merkitystä taiteen kentällä (alaa uudistavat hankkeet) tai avata suunniteltua yhteistyötä hakemuksen arvioijalle. Yksittäisen taiteilijan hakemuksen kannalta lausunnolla ei ole suurta painoarvoa hakemuksen arvioinnissa.  

Lue ohjeet lausunnonantamisesta ja ole yhteydessä lausunnonantajaasi hyvissä ajoin.  

Tärkeät päivämäärät

 • Apurahahaku on auki 1.-15.9. Hakemus tulee lähettää liitteineen verkkopalvelun kautta 15.9. klo 16.00 mennessä.
 • Lausunnonantajat voivat lähettää palvelussa lausuntoja 22.9. saakka, kun hakija on lähettänyt lausuntopyynnön hakuajan sisällä.
 • Tutkintotodistuksia ja väittelylupia otetaan vastaan verkkopalvelussa 15.11. saakka.
 • Myönnetyt apurahat julkistetaan joulukuun alussa.

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.