Sosiaaliturva, verotus ja todistus apurahasta

Apurahansaajan tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksen järjestämiseksi. Jos tarvitset todistuksen apurahasta, voit ladata sen apurahojen verkkopalvelusta.

APURAHA JA SOSIAALITURVA 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Lakisääteiset vakuutusmaksut ovat noin 15–20 % työskentelyapurahan määrästä. 

Ilmoitamme Melalle sellaiset luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan (vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 032 euroa vuonna 2021). Tällaisten apurahojen saajien tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksen järjestämiseksi.  

Koneen Säätiö ei ole määritellyt kulujen määrää kuukausiapurahasta. Hyväksymme kulujen vähentämisen kuukausiapurahasta Melan ohjeistusten mukaisesti.

Mela ilmoittaa apurahansaajan maksamat eläkevakuutukset suoraan verottajalle. Kuitteja maksetuista vakuutuksista ei lähetetä säätiölle. 

Apurahansaaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista Melaan. Suosittelemme tiedustelemaan Melasta ennen hankkeelle tehtäviä aikataulumuutoksia, miten muutokset vaikuttavat vakuutusturvaan ja erityisesti vakuutuskauden kestoon. 

MYEL-vakuutetulla apurahansaajalla on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa. Apurahan maksatus on keskeytettävä sairausloman ajaksi.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melasta. Melan 4.3.2021 pitämän esityksen materiaalit apurahansaajan vakuutusturvasta löydät täältä

APURAHA JA VEROTUS 

Tieteellisen tutkimukseen tai taiteelliseen työskentelyyn myönnetyt apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään (24 475,56 € vuonna 2022) saakka. 

Apurahansaaja ei toimita säätiölle verokorttia eikä säätiö tee maksetuista apurahoista ennakonpidätystä, vaikka kalenterivuonna maksetun apurahan suuruus ylittäisikin verovapaan apurahan määrän. 

Lähetämme vuosittain tammikuussa tiedot edellisen vuoden aikana maksetuista apurahoista verottajalle. Apurahansaajan itsensä tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessa, ja vero maksetaan verovapaan apurahan ylittävältä osalta. 

Muiden kulujen, kuten eläkevakuutusmaksujen, ammattikirjallisuuden ja matkakulujen, vähennyskelpoisuutta voi tiedustella verottajalta. 

Luonnollisen henkilön kuluapurahan verotus
Koneen Säätiö tekee verottajalle vuosi-ilmoituksen henkilökohtaisten kuukausiapurahojen lisäksi myös muista kuluista, kun hakijana on ollut luonnollinen henkilö (käytännössä yksittäinen apurahan saaja tai työryhmän johtaja).

Tällaisissa tilanteissa hankkeessa maksetut muut kulut sisällytetään vuosi-ilmoituksessa hakijan tietoihin. Ne siis näkyvät kokonaisuudessaan hankkeen johtajan esitäytetyllä veroilmoituksella.

Hankkeen johtajan tulee selvittää muiden kulujen osuus OmaVerossa.

Lisätietoja verotuksesta
Lisätietoa apurahojen verotuksesta löydät Verohallinnon sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan nettisivuilta. Tutustu lisäksi verottajan infomateriaaliin apurahojen verovuoden 2020 verotuksesta täällä

TODISTUS APURAHASTA 

Apurahan myöntökirje käy usein myös todistuksesta. Henkilökohtaisen todistuksen apurahojen maksatusaikataulusta voi ladata PDF-tiedostona apurahojen verkkopalvelusta, hankkeen Maksatuspyyntö-sivulta Tilitiedot-kohdasta (pieni PDF-ikoni kunkin kuukausiapurahansaajan kohdalla). Työryhmän jäsenet voivat pyytää todistuksen hankkeen johtajalta.