Residenssipaikan hakijalle

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilija- ja tutkijaresidenssi Mynämäellä. Sen tehtävä on tarjota eri alojen ammattitaiteilijoille ja tutkijoille rauhallinen työskentely-ympäristö ja hedelmällinen kohtauspaikka.
Kuva: Jussi Virkkumaa

Hakuaika Saaren kartanon taiteilijaresidenssiin alkaa 1.3. ja päättyy 31.3. klo 16.00 Suomen aikaa. Residenssipaikkoja haetaan aina hakua seuraavalle vuodelle.

Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, joka määräytyy kokemuksen mukaan. Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Ryhmät voivat hakea työskentelynsä ajaksi apurahaa ja tukea matkoihin 1–4 viikon mittaiseen residenssijaksoon.

Residenssejä haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa. Emme vastaanota hakemuksia sähköpostilla tai muilla tavoin verkkopalvelun ulkopuolella. Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään. Luethan hakuohjeemme huolellisesti ennen hakemuksen laatimista.

 

TYÖSKENTELY SAAREN KARTANOSSA

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi sijaitsee luonnonläheisessä maaseutumiljöössä, Mietoistenlahden rannalla 30 km:n päässä Turusta pohjoiseen. Residenssin kolme studiota, tanssistudio, muut työtilat, viihtyisät asunnot sekä maalaisympäristö kauniissa kartanomiljöössä tarjoavat residenssivieraille tilaisuuden työskennellä luovassa ilmapiirissä. Residenssissä voi keskittyä rauhassa omaan työskentelyyn sekä olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden residenssiläisten kanssa. Lue lisää Saaren kartanon miljööstä

Saaren kartanon residenssissä työskentelee kevään ja syksyn aikana yleensä 7 residenssitaiteilijaa ja yksi Koneen Säätiön apurahalla työskentelevä tutkija kerrallaan neljän 2 kuukauden mittaisen jakson aikana, ja kesällä toukokuusta elokuuhun kaikki tilat on varattu ryhmille.  Lisäksi residenssissä työskentelee läpi vuoden yhteisötaiteilija.

Kansainvälisen taiteilijaresidenssin yhteisenä kielenä on englanti.

 

RESIDENSSIAPURAHA

Myönnämme residenssipaikan saaneille apurahan residenssityöskentelyn ajaksi ja Suomen ulkopuolelta Saaren kartanon residenssiin tulijoilla on myös mahdollisuus hakea hitaan matkustamisen tukea sekä työskentelyapurahaa matka-ajalle, mikäli matka kestää yhteensä yli viikon. Hitaalla matkustamisella tarkoitetaan lentämisen ja muiden ekologisesti kestämättömien kulkuvälineiden välttämistä. Lisää hitaan matkustamisen tuesta voit lukea ohjeistuksen kohdasta Hitaan matkustamisen tuki.

Jokaisella yksilöresidenssiin valitulla on käytössään oma perusvarusteltu asunto (joko omalla keittiöllä, minikeittiöllä tai yhteiskeittiöllä varusteltuna) sekä oma työskentelytila, jota ei tarvitse jakaa muiden kanssa. Kesän ryhmäresidensseissä ryhmät majoittuvat tiiviimmin, mutta jokaisella ryhmällä on lähtökohtaisesti oma työskentelytila.

 

Yksilöresidenssin kuukausiapuraha

Yksilöresidenssiin valitulle maksetaan kuukausiapurahaa. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä 42 päivää/residenssijakso.

Yksilöresidenssin kuukausiapurahaluokat:

 • apuraha 1: uran alkuvaiheessa 2 400 euroa / kk
 • apuraha 2: uran keskivaiheilla 2 800 euroa / kk
 • apuraha 3: kokenut 3 500 euroa / kk

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa. Apurahaluokat määräytyvä kokemuksen mukaan eikä korkeampaa apurahaluokkaa voi perustella esim. matkoilla tai tarvikkeilla.

 

Ryhmäresidenssiapuraha

Myönnämme ryhmäresidenssiapurahaa hakemuksessa esitetylle henkilömäärälle ja suunnitelmalle. Ryhmän vähimmäiskoko on 3 henkilöä. Myönnämme jokaiselle residenssissä työskentelevälle työryhmän jäsenelle viikkokohtaisesti määräytyvän apurahan ja tukea matkoihin, mikäli ne alkavat Suomen ulkopuolelta. Kannustamme kauempaa tulevia ryhmiä hakemaan tukea hitaaseen matkustamiseen ja pidempää residenssijaksoa, jolloin myös yli viikon kestävään matkustamiseen maa- ja meriteitse voi hakea työskentelyapurahaa.

Residenssiapurahan maksaminen edellyttää hakemuksessa työskentelyä ja asumista residenssissä ryhmälle myönnetyn residenssijakson ajan. Emme myönnä ryhmäresidensseille tukea tarvikkeisiin, Suomen sisäisiin matkoihin, päivärahoihin tai palkkoihin.

Ryhmäresidenssin apurahan määräytyminen:

 • 1 viikko         700 € / hlö
 • 2 viikkoa       1 400 € / hlö
 • 3 viikkoa       2 100 € / hlö
 • 4 viikkoa       2 800 € / hlö.

Työryhmän tulee valita keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka hoitaa hakemusprosessin. Ryhmän tulee eritellä residenssiapurahan saajat hakemusta varten sille varatussa kohdassa sekä erillisessä liitteessä.

 

Koneen Säätiön rahoittamat tutkijat ja tutkimushankkeet

Myös Koneen Säätiön rahoittamat tutkijat ja tutkimushankkeet voivat hakeutua residenssiin, mutta heidän ei tarvitse hakea paikkaa residenssihaussa.

Tutustu Saaren kartanon residenssiin

Kuka voi hakea, mitä varten ja mille ajalle

Apurahaa haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa. Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on auki vuosittain vaihtuvaan määräaikaan asti. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.

Kuka voi hakea?

Residenssipaikkaa voi hakea yksittäiset eri alojen suomalaiset ja ulkomaiset ammattitaiteilijat, kirjailijat, kääntäjät, kuraattorit, kriitikot ja taiteilijaryhmät (työryhmä tai y-tunnuksellinen yhteisö) ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen Saaren kartanossa. Residenssiin eivät voi hakea tietokirjailijat tai tutkijat.

Yksilöresidenssin kahden kuukauden työskentelyjaksot ovat kevät, syksy ja talvi, ja ryhmäresidenssin 1–4 viikon jaksoja toukokuusta elokuuhun voivat hakea erilaiset taiteilijaryhmät, kuten yhteisö- ja ympäristötaiteilijat tai vapaat tanssi- ja teatteriryhmät.

Mihin residenssipaikkaa voi hakea?

Residenssipaikkaa voi hakea taiteelliseen työskentelyyn. Etusijalla ovat monialaiset, uudet tai valtavirran ulkopuoliset taiteenalat ja aiheet.

Yksilöresidenssi

Jokaiselle residenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita ja sekä nuoria että pitemmän uran tehneitä taiteilijoita. Yhtenä valintaperusteena on, että taiteilijan työ on taidetta uudistavaa ja ajankohtaista. Tavoite on, että osa taiteilijoista edustaa uusia taiteenaloja.

Ryhmäresidenssi

Ryhmäresidenssivalinnoissa painotetaan taidetta uudistavaa ja ajankohtaista työtä sekä uusia taiteenaloja. Kannustamme monialaisiin, myös tiedettä ja taidetta yhdistäviin, hankkeisiin. Erityisesti toivomme hakemuksia, joissa on yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten taiteilijaryhmien välillä. Ryhmän on valittava joukostaan – mahdollisuuksien mukaan suomalainen – vastuullinen johtaja, joka täyttää hakemuksen ja toimii yhteyshenkilönä.

Ajankohta

Residenssipaikkaa haetaan vuosittain maaliskuussa aina hakua seuraavalle vuodelle.

Yksilöresidenssi

Yksilöresidenssin kesto on kaksi kuukautta ja työskentelyjaksot ovat seuraavat:

 1. jakso: tammi–helmikuu
 2. jakso: maalis–huhtikuu
 3. jakso: syys–lokakuu
 4. jakso: marras–joulukuu.

Ryhmäresidenssi

Ryhmäresidenssipaikkaa voi hakea 1–4 viikon ajaksi touko–elokuussa. Huom. Yhden viikon työskentelyjakso myönnetään vain erityistapauksissa, esimerkiksi kääntäjien kritiikkityöpajoille tai muille työryhmille, joilla on tarve kokoontua pienimuotoiseen seminaariin tai työpajaan (työtilana kokoontumistila). Kauempaa ulkomailta matkustaville työryhmille suosittelemme pidemmän residenssijakson (esim. 4 viikkoa) valitsemista kestävämmän matkustamisen vuoksi.

Koneen Säätiön apurahalla työskentelevien tutkijoiden residenssipaikat

Myös Koneen Säätiön rahoittamat tutkijat voivat hakeutua residenssiin: talvisaikaan yksi asunto ja työtila on varattu tutkijalle ja lisäksi säätiön tukemat tutkimushankkeet voivat kokoontua kartanon päärakennukseen lyhyille intensiivijaksoille. Heidän ei kuitenkaan tarvitse hakea paikkaa residenssihaussa, vaan he voivat olla suoraan yhteydessä toiminnanjohtaja Leena Kelaan. Kevään paikkoja voi tiedustella elokuun loppuun mennessä ja syksyn paikkoja voi hakea helmikuun loppuun mennessä.

Koneen Säätiön apurahalla työskentelevät tutkijat ja tietokirjailijat voivat työskennellä Saaren kartanossa kahden kuukauden kestoisten yksilöresidenssijaksojen aikana.

Huom. Tarjottava työskentelyjakso Koneen Säätiön rahoittamalle tutkijalle edellyttää akateemisessa kontekstissa tehtävää tutkimusta, sisältäen myös taiteellisen tutkimuksen (mm. Taideyliopistossa tai Aalto-yliopistossa). Taiteilijat, joiden työssä on tutkiva ote, mutta joiden työ ei asetu akateemiseen kontekstiin, eivät valitettavasti kuulu tutkijoille tarkoitetun residenssipaikan piiriin. He voivat hakea residenssijaksoa vuosittaisessa haussamme maaliskuussa.

Residenssin työskentelyjaksot säätiön tutkijoille ovat samat kuin yksilöresidenssissä.

Ekologisuus ja saavutettavuus

Saaren kartanon residenssitoiminnassa on pyritty huomioimaan ekologisuus ja saavutettavuus.

Lue lisää ekologisuudesta ja saavutettavuudesta


Ohjeet hakemuksen luomiseen ja verkkopalvelun käyttöön

Apurahaa haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa. Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on auki vuosittain vaihtuvaan määräaikaan asti. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Apurahojen verkkopalvelu on avoinna 1.–313. klo 16 asti Suomen aikaa.

Apurahojen verkkopalvelumme on uudistunut keväällä 2019. Rekisteröidy verkkopalveluun, vaikka sinulla olisi aikaisempi apuraha tai olisit hakenut apurahaa tai residenssipaikkaa aiemmin Koneen Säätiöltä.

Kirjaudu apurahojen verkkopalveluun rekisteröitymällä valitsemalla ”Rekisteröidy apurahan hakijaksi tästä”. Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena. Rekisteröityminen vahvistetaan sähköpostiin saapuneen linkin avulla. Tarkista roskapostisi, mikäli et saa vahvistusta muutaman minuutin kuluessa.

 • Valitse valikosta Tee hakemus -> Haluan tehdä uuden hakemuksen, valitse oikea hakemustyyppi ja täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti ohjeiden mukaisesti.
 • Löydät lisätietoja lomakkeesta ?-merkin takaa
 • Kielen voit valita oikeasta yläkulmasta (suomi / englanti)
 • Käsittelemme vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset.
 • Hakemusta ei postiteta tai lähetetä sähköpostitse kartanon tai säätiön toimistoon.
 • Hakemusta ei tarvitse täyttää yhdeltä istumalta, vaan voit muokata keskeneräistä hakemustasi hakuajan puitteissa.
 • Muista lähettää hakemus Lähetys-sivulta. Lähettämättömiä hakemuksia ei käsitellä.
 • Tee hakemus hyvissä ajoin, koska verkkopalvelu ruuhkautuu ja hidastuu määräajan lähestyessä. Emme suosittele tekemään muutoksia viime minuuteilla, koska verkkopalvelu voi hidastua merkittävästi viimeisenä päivänä ja hakemus ei välttämättä tule perille määräaikana.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai ongelmia lomakkeen täyttämisessä, käytä verkkopalvelun sivun ylhäältä oikealta löytyvää Viestit-toimintoa. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.

Hakemusta ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. Ilmoitathan verkkopalvelussa kuitenkin, jos sinulle myönnetään rahoitusta hakuajan päättymisen jälkeen.

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana vastaanotettu. Hakemuksen tilaksi päivittyy ”käsittelyssä”, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta.

HAKEMUKSEN KIELI

Suomenkielisten hakijoiden tai suomenkielisistä hakijoista koostuvan ryhmän toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielinen hakija tai suomenkielisistä hakijoista koostuva ryhmä tekee hakemuksensa englanniksi, tulee hakemukseen täytettävien apurahan tarkoituksen, hakemuksen tiivistelmän ja rohkean avauksen olla suomen kielellä. Muutoin hakemuksen kieli on englanti.

 

VERKKOHAKEMUKSELLA PYYDETYT TIEDOT

 

Valitse aloitussivulla mihin hakuun kohdistat hakemuksesi 

 • Saaren kartanon residenssihaku

Hakijatyyppi

 • Yksittäinen henkilö tai työpari, yksilöresidenssi
 • Työryhmä, ryhmäresidenssi
 • Y-tunnuksellinen yhteisö, ryhmäresidenssi

LOMAKKEEN VÄLILEHDET

Hakijan tiedot

Yksilöresidenssin hakija tekee hakemuksen omalla nimellään. Yksilöresidenssiä voi hakea myös työparin kanssa, jolloin hakemus on yhteinen. Hakemukseen tulee täyttää molempien hakijoiden tiedot.

Jos hakijana on työryhmä, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään. Työryhmälle voi antaa myös halutessaan nimen. Työryhmän nimi ja työryhmän jäsenten nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla, jos residenssipaikka myönnetään.

Ryhmäresidenssiä haettaessa tulee täyttää kaikkien työryhmän jäsenten tiedot tai vähintään arvioida, kuinka monta henkilöä residenssissä yhtä aikaa olisi majoittumassa. Ryhmän jäseniä tulee olla vähintään kolme. Residenssissä työskentelevän työryhmän jäsenten tulee sitoutua residenssijaksoon ja olla paikalla koko myönnetyn residenssijakson ajan. Ryhmän koko on tärkeä tieto residenssien majoituksen suunnittelussa. Ryhmäresidenssien aikana on käytössä yhteensä 9 asuntoa, joissa on nukkumismahdollisuudet yhteensä enintään 18 hengelle (yhdessä asunnossa voi asua 1–3 henkilöä ryhmän koosta riippuen). Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös niiden työryhmän jäsenten nimet, jotka eivät osallistu työskentelyjaksoon Saaren kartanossa. Ryhmäresidenssiin ei ole mahdollista majoittaa lyhytkestoisesti työryhmän jäseniä, jotka eivät työskentele residenssissä koko myönnetyn ajan. Muut työryhmän jäsenet voivat vierailla residenssissä, mutta eivät majoittua.

Jos hakijana on y-tunnuksellinen yhteisö, on hakijan valittava hankkeelle vastuullinen johtaja. Vastuullinen johtaja sopii kaikista maksatuksen yksityiskohdista, ja jos työsuunnitelman sisältö tai työryhmän kokoonpano muuttuu, on vastuullisen johtajan sovittava muutoksista Saaren kartanon kanssa. Vain vastuullinen johtaja voi sopia ja ilmoittaa muutoksista.

Yksilöresidenssin kuukausiapurahaluokka

 Yksilöresidenssipaikkaan sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha. Taiteilijat työskentelevät residenssissä omilla työvälineillään (ml. kamerat, tietokoneet ym.) ja hankkivat itse tarvitsemansa materiaalit.

Kuukausiapurahaluokat:

 1. 2 400 euroa/kk (uran alussa)
 2. 2 800 euroa/kk (uran keskivaiheilla)
 3. 3 500 euroa/kk (kokenut tekijä)

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee hakijan kokemuksen mukaan. Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee hänen perustella kokemus hakemuksessa. Apurahaluokat määräytyvä kokemuksen mukaan eikä korkeampaa apurahaluokkaa voi perustella esim. matkoilla tai tarvikkeilla.

Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä.

Apuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Mikäli residenssipaikan saaja sitoutuu matkustamaan Suomen ulkopuolelta residenssiin välttäen lentämistä ja muita ekologisesti kestämättömiä matkustusmuotoja, on hänen mahdollista hakea hitaan matkustamisen tukea kohdassa Hidas matkustaminen.

Mikäli residenssipaikka myönnetään ja hakija saa samaan aikaan toista työskentelyapurahaa, residenssiapurahojen summat ovat 1 400, 1 800 ja 2 300 euroa kuukaudessa.

Yksityisten säätiöiden, kuten Koneen Säätiön, myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka. Lisää tietoa saa verottajan sivuilta.

Ryhmäresidenssin apurahoja haetaan ryhmäresidenssilomakkeen kohdassa 5. Residenssituki

 

HAETTAVA RESIDENSSI

 

Taiteenalat ja avainsanat

Voit lisätä taiteenaloja tai avainsanoja ja käsitteitä, jotka liittyvät projektiisi tai jotka kuvaavat työsi sisältöjä tai teemoja mielestäsi parhaiten.

 

Toivottu residenssijakson ajankohta ja kesto

Yksilöresidenssin hakijan tulee valita toivottu työskentelyjakson ajankohta. Voit valita vaihtoehdoista useamman; kannattaa valita kaikki sopivat ja mahdolliset jaksot. Ryhmäresidenssiä hakevan on valittava ryhmälle residenssijakson kesto sekä sopiva ajankohta tai ajankohdat. Tarkempia toiveita ajankohdasta voi kirjoittaa lisätietokenttään.

Kahden kuukauden mittaiset yksilöresidenssin työskentelyjaksot ovat:

 1. jakso: tammi–helmikuu
 2. jakso: maalis–huhtikuu
 3. jakso: syys–lokakuu
 4. jakso: marras–joulukuu.

Ryhmät voivat hakea voivat hakea käyttöönsä tiloja 1−4 viikon ajaksi touko–elokuussa. Yhden viikon työskentelyjakso myönnetään vain erityistapauksissa, kuten esimerkiksi kääntäjien kritiikkityöpajat tai muut työryhmät, joilla on tarve kokoontua pienimuotoiseen seminaariin tai työpajaan (työtilana kokoontumistila). Kauempaa matkustaville työryhmille suosittelemme pidemmän residenssijakson valitsemista ekologisuuden vuoksi.

Työpari

Jos haluat tulla työskentelemään Saaren kartanoon yksilöresidenssijaksolle työparisi kanssa, voi hakemuksen tehdä samalla lomakkeella. Työparin tulee kertoa myös majoitustoiveensa: ovatko he valmiit jakamaan asunnon vai haluavatko he omat asunnot.

Puoliso hakijana

Mikäli puolisosi hakee residenssipaikkaa, mutta eri projektiin, tulee hänen hakea sitä omalla hakemuksellaan ja mainita, että haette samaa residenssijaksoa yhdessä. Hakemuksessa tulee tällöin myös mainita, haluatko tulla valituksi residenssiin, vaikka puolisoasi ei valittaisi.

Residenssijakson aikana on mahdollista majoittaa lyhytaikaisia vieraita, kuten työryhmän jäseniä.

Perhe ja lapset

Mikäli haluat tulla yksilöresidenssiin perheesi kanssa, kerro siitä hakemuksen lisätiedoissa. Residenssissä on rajoitettu määrä perheelle sopivia asuntoja, ja residenssi on tarkoitettu ensisijaisesti siellä työskenteleville taiteilijoille ja tutkijoille. Ilmoita lisätiedoissa myös otatko residenssipaikan vastaan, vaikka residenssiin ei olisi mahdollista tulla perheen kanssa. Lastenhoidon järjestäminen työskentelyn ajaksi on vanhempien vastuulla.

Jos ryhmäresidenssissä työskentelevällä työryhmän jäsenillä on pieniä, alle kouluikäisiä lapsia, joiden hoitoa ei voida muuten residenssijakson aikana järjestää, ja lasten halutaan tulevan residenssiin, tulee se merkitä jo hakemuslomakkeessa, jotta voimme ottaa sen huomioon asumisjärjestelyissä. Saaren kartanon residenssissä on rajoitettu määrä isompia asuntoja, ja residenssi on tarkoitettu ensisijaisesti siellä työskenteleville työryhmille. Lapsilla tulee olla hoitaja työskentelyn aikana, jonka vanhemmat itse järjestävät. Saaren kartanosta voi tarvittaessa tiedustella paikallisten lastenhoitajien yhteystietoja. Vanhemmat huolehtivat itse lasten peti- ja liinavaatteista sekä mahdollisista matkasängyistä. Mikäli residenssissä työskentelee samaan aikaan toinen työryhmä, kuulemme myös heidän mielipiteensä lasten läsnäolon suhteen.

Voit hakea useampaa residenssipaikkaa (yksilö- ja ryhmäresidenssi) tai myös Koneen Säätiön apurahaa syksyllä. Asiasta tulee kuitenkin mainita jokaisessa hakemuksessa, hakemuslomakkeen osiossa Muu rahoitus.

 

Työtila

Hakulomakkeessa tulee sinun valittava, millaista työtilaa tarvitset tai ryhmä tarvitsee. Työtiloihin voi tutustua kohdassa Tilat. Työtilaa koskevia toiveita ja tarpeita voi kirjoittaa lisätietokenttään. Yksilöresidenssipaikkaa hakevan kannattaa kirjoittaa lisätietokenttään, jos olet kiinnostunut residenssijaksosta, vaikka et saisikaan käyttöösi ensisijaisesti toivomaasi tilaa.

Kohdassa Työskentely residenssissä pyydämme kertomaan tarkemmin myös työskentelytavoista, jotta saamme kohdistettua työtilat paremmin tarpeiden mukaan. Taiteilijat työskentelevät residenssissä omilla työvälineillään ja hankkivat itse tarvitsemansa materiaalit.

Kerrothan mikäli olet kiinnostunut jakamaan työtilaasi. Huom.! Saaren kartano jakaa ja päättää tilojen käytöstä. Navetan työskentelytiloja on rajallisesti ja ne jaetaan ensisijaisten tarpeiden mukaan. Lähtökohtaisesti jokaisella on oma työskentelytila, jota ei ole pakko jakaa.

Merkitse lomakkeeseen ja kirjoita lisätietoja, mikäli tarvitset esteettömän asunnon ja työtilan. Yksi asunnoistamme on perusremontin yhteydessä muutettu saavutettavaksi, ja siinä on keittiö, esteetön WC sekä kolme huonetta. Asunto on ensimmäisessä kerroksessa ja sinne on nostohissi. Navettarakennuksen työtiloihin tehdään lisää parannuksia lähivuosina.

Ota yhteyttä, niin voimme keskustella erityistarpeistasi, ja mahdollisuuksien mukaan myös pyrimme huomioimaan ne toiminnassamme.

 

Työskentelyn tarkoitus

Tiivistelmässä kerrotaan lyhyesti työsuunnitelma (työskentelyn pääsisältö ja työn toteutustavat), jossa voi kertoa lyhyesti myös omasta taiteellisesta ajattelusta.

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri, samoin hakijan kuvaus siitä, miksi hanke on rohkea avaus. Tekstejä käytetään Saaren kartanon tiedotuksessa, mm. verkkosivuillamme.

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Hakemuslomakkeessa hakijaa pyydetään kertomaan, mikä tekee hankkeesta rohkean avauksen (500 merkkiä). Saaren kartanon residenssin suhteen rohkeus ei tarkoita välttämättä radikaalia uutta tekemisen tapaa, vaan se voi olla myös hidastamista ja syventymistä oman taiteen tekemisen äärelle. Rohkeudella tarkoitamme kykyä katsoa toisin ja kyseenalaistaa. Rohkeus on myös erilaisten rajojen ylittämistä – joskus rikkomistakin. Rohkeuteen kuuluu myös kokeilevuus, keskeneräisyys ja ennalta määrittelemättömyys. Edessämme on lukuisien mahdollisuuksien tulevaisuus, jonka myönteiseen kehitykseen haluamme vaikuttaa.

Jos työskentelyssä yhdistyy taide ja tiede, merkitse se lomakkeeseen ja tuo se esille työsuunnitelmassa

 

Motivaatio

Hakulomakkeessa kysytään myös seuraavia hakijan motivaatioon ja kiinnostuksenkohteisiin liittyviä kysymyksiä:

 • Miksi haluat tulla työskentelemään Saaren kartanon residenssiin?
 • Minkälaiset asiat – työsi ohella – sinua kiinnostavat?
 • Mihin suuntaan haluat yhtäältä työurallasi, toisaalta elämässäsi kehittyä?
 • Mitä haluat jakaa muiden residenssivieraiden kanssa ja mitä toivot heiltä itse saavasi?
 • Millaisia teemoja toivoisit mahdollisiin yhteisiin työpajoihin tai Saaren Kaivon aiheiksi?

Vastauksilla voi olla merkitystä, kun hakemusten arvioijat ehdottavat, ketkä taiteilijat työskentelevät residenssissä yhtä aikaa.

 

RYHMÄRESIDENSSIAPURAHA (vain ryhmäresidenssilomakkeessa)

Ryhmät voivat hakea työryhmän jäsenilleen apurahaa ja tukea muualta Suomeen suuntautuviin matkoihin residenssijakson ajaksi. Ryhmäresidenssituki myönnetään hakemuksessa esitetylle henkilömäärälle ja suunnitelmalle.

Ryhmäresidenssituen erittely tehdään hakemukseen kohdassa 5. Residenssituki. Kannustamme ryhmiä hakemaan tukea hitaaseen matkustamiseen ja pidempää residenssijaksoa, jolloin myös yli viikon kestävään matkustamiseen maa- ja meriteitse voi hakea työskentelyapurahaa. Tätä voi hakea samassa kustannusten erittelyssä. Emme tue Suomen sisäisiä matkoja, ellei matka ala Suomen ulkopuolelta.

Hakemukseen liitettävässä erittelyssä tulee arvioida kustannukset realistisesti ja tarkasti. Residenssipaikkaan sisältyy ryhmäresidenssituen lisäksi majoitus ja työskentelytila. Emme myönnä ryhmäresidensseille tukea tarvikkeisiin, päivärahoihin tai palkkoihin.

Laske haettavat työskentelyapurahat perustuen residenssiviikkojen ja ryhmän jäsenten määrään. Lisää lomakkeeseen myös matkat, mikäli ette hae hitaan matkustamisen tukea. Jos haette tukea ainoastaan hitaaseen matkustamiseen, merkitse ensimmäiseen matkakohtaan 0 €. Lisää myös lomakkeelle kustannusten tarkempi erittely (pakollinen). Lisää myös liitteisiin erillinen kuluerittely PDF-muodossa.

Myönnämme jokaiselle residenssissä työskentelevälle työryhmän jäsenelle viikkokohtaisesti määräytyvän elinkustannuksiin tarkoitetun residenssituen:

 • 1 viikko         700 € / hlö
 • 2 viikkoa       1 400 € / hlö
 • 3 viikkoa       2 100 € / hlö
 • 4 viikkoa       2 800 € / hlö.

Koska työskentelyyn liittyy apuraha, residenssissä työskentelevän työryhmän jäsenten tulee sitoutua residenssijaksoon ja olla paikalla koko myönnetyn residenssijakson ajan.

Ryhmien tulee huomioida, että myönnetty summa voi olla eri kuin haettu, koska residenssiä ei välttämättä myönnetä esimerkiksi haetulle kestolle. Myönnetty summa ja residenssin kesto ilmenevät residenssipaikan saaneille lähetetystä myöntöpäätöksestä.

Vastuullinen johtaja sopii kaikista maksatuksen yksityiskohdista. Jos tuki pyydetään maksuun y-tunnukselliselle yhteisölle, tulee maksatuspyynnössä olla y-tunnus, viite ja yhteisön yhteystiedot.

 

HITAAN MATKUSTAMISEN TUKI JA TYÖSKENTELYAPURAHA

Hitaalla matkustamisella tarkoitetaan lentämisen ja muiden ekologisesti kestämättömien kulkuvälineiden välttämistä. Hitaan matkustamisen tukea on mahdollista hakea Suomen ulkopuolelta Saaren kartanon residenssiin saapumiseen ja sieltä lähtemiseen. Mikäli matka kestää yhteensä yli viikon, on siihen mahdollista hakea myös työskentelyapurahaa. Mikäli haet työskentelyapurahaa matkoihin, kerro millä tavalla matka-aika on myös työskentelyaikaa.

Matkasuunnitelman apuna voi käyttää hiililaskuria ekologisimman matkustustavan määrittelemiseksi, esim. Eco Passenger tai Maata pitkin -sivustoa. Hyviä vinkkejä hitaasta matkustamisesta voi lukea myös verkkosivuiltamme. Hitaan matkustamisen tukea voi hakea matkustuskulujen lisäksi tarvittaessa yöpymisiin kohtuuhintaisissa majoituspaikoissa. Hitaan matkustamisen tuki on tarkoitettu residenssipaikan saaneelle, sitä ei voi hakea esimerkiksi perheen matkoihin.

Mikäli matka kestää yli viikon, lasketaan yksilöresidenssiin saapuvan työskentelyapuraha haetun apurahaluokan mukaan seuraavasti: 1 viikko on 25 % haetusta apurahaluokasta ja 2 viikkoa 50 % jne. Ryhmien työskentelyapuraha hitaaseen matkustamiseen määräytyy 2. apurahaluokan mukaan eli 1 viikko 700 € / henkilö ja 2 viikkoa 1 400 € / henkilö jne.

Kerro lomakkeessa, miten ja millaisella aikataululla olet valmis saapumaan Suomen ulkopuolelta Saaren kartanoon ja lähtemään residenssistä suorinta mahdollista reittiä pitkin. Ryhmien tulee kertoa myös ketkä työryhmän jäsenistä matkustavat, miten ja milloin. Tee matkakustannusten erittely lomakkeeseen ja liitä myös tarkempi matkasuunnitelma kustannuserittelyineen lomakkeen sivulle 8 Liitteet ja linkit.

Hitaan matkustamisen tuki ei koske Suomen sisällä tehtäviä matkoja, ellei matka ei ole alkanut toisesta maasta.

Mikäli hakija saa residenssipaikan ja saa matka-apurahan samalle matkalle muualta, tulee siitä ilmoittaa Saaren kartanoon. Emme myönnä päällekkäistä tukea hitaaseen matkustamiseen, joten toinen myönnetyistä tuista tulee perua.

 

Muu rahoitus

Hakulomakkeessa ilmoitetaan muualta saadut apurahat kolmen viimeisen vuoden ajalta sekä vireillä olevat apurahahakemukset samaan tarkoitukseen. Ryhmäresidenssit ilmoittavat työryhmän (ei yksittäisten jäsenten) saamat apurahat sekä samaan projektiin haussa olevat apurahahakemukset.

Hakijan on välittömästi ilmoitettava verkkopalvelun kautta, jos hänelle myönnetään joku muu apuraha hakemuksen käsittelyaikana. Jos yksilöresidenssipaikan hakijalle myönnetään residenssipaikka ja hän saa samaan aikaan jotain toista työskentelyapurahaa, residenssiapurahojen summat ovat 1 400, 1 800 ja 2 300 euroa apurahaluokasta riippuen.

Voimme perua residenssiapurahan, jos hakija ei ole ilmoittanut hakuaikana saamaansa muuta apurahaa.

Jos yksilöresidenssin kuukausiapurahan saaja saa samaan aikaan jotain toista työskentelyapurahaa, maksamme pääsääntöisesti vain osan residenssiavustuksesta.

Ilmoita myös olet mukana jossain muussa hakemuksessa joko Saaren kartanon residenssiin. Nimeä tällöin myös hakemus/projekti. Ilmoita myös oletko hakenut tai työskennellyt aiemmin Saaren kartanossa tai saanut Koneen Säätiöltä rahoitusta. Lisätiedoissa voit ilmoittaa tarkempia tietoja, mikäli olet aiemmin ollut residenssissä. Vastaukset eivät vaikuta hakemuksen arviointiin.

Kerro myös mistä kuulit Saaren kartanon residenssistä.

Yksilöresidenssiin hakevien tulee merkitä missä residensseissä hän on työskennellyt viimeisen 5 vuoden aikana (listaa vuosi, residenssin nimi ja maa jokainen omalle rivilleen).

 

Arvioijien valinta

Valitse, minkä taiteenalan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemuksesi (1. valinta).

Valintoja voi tehdä enintään kaksi, mutta on hyvä huomioida, että hakemuksen arvioi ensisijaisesti se asiantuntija, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi. Mieti arvioijaprofiilia valitessasi, minkä taiteenalan asiantuntijan haluat hakemuksesi lukevan. Jos hakemuksesi on monitaiteinen, valitse arvioija sen perusteella, minkä alan arvioijan toivot ensisijaisesti lukevan hakemuksesi. Mikäli hakemuksen kannalta on tärkeää, että sen arvioi kaksi asiantuntijaa, perustele se kommentointi-osiossa (esim. keskeisesti kahta eri taiteenalaa yhdistävä projekti).

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat ovat taiteenalan asiantuntijoita. Tavallisesti hakemuksen taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Näkemyksemme mukaan näin tuettavaksi valikoituu taiteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan – usein kompromisseja edellyttävän – työn tuloksena. Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat yleensä vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu.

Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät rohkeampia ehdotuksia residenssipaikkojen saajiksi.

Taiteenalat

 • audiovisuaaliset taiteet
 • esittävät taiteet
 • kirjallisuus
 • musiikki
 • visuaaliset taiteet

 

Liitteet ja linkit

Tarkista ennen hakemuksen lähettämistä, mitkä liitteet hakemuksellasi tulee olla.

Hakemuksen liitteenä olevien työsuunnitelman, ansioluettelon(-luetteloiden) ja portfolion pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.

Määräajan jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei huomioida.

Liitteet ladataan osaksi hakemusta verkkopalvelussa. Liitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 6 Mt. Jos yksittäinen tiedosto on liian suuri, kokeile jakaa se useampaan eri tiedostoon. Liite voi olla myös linkki esimerkiksi omalle verkkosivulle tai videopalveluun. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta.

Huom. Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse.

PAKOLLISET LIITTEET:

Yksilöresidenssi

 • työsuunnitelma (maks. 4 sivua)
 • ansioluettelo tai vastaava
 • portfolio

Ryhmäresidenssi

 • työsuunnitelma (maks. 6 sivua)
 • ansioluettelo(t) tai vastaava(t)
 • portfolio työnäytteineen
 • budjetti

Katso liitteiden tarkemmat kuvaukset

 

Lausunnot

Ks. kohta Lausuntojen liittäminen hakemukseen.

 

Lähipiiri

Hakulomakkeessa pyydetään ilmoittamaan, jos hakija tietää kuuluvansa säätiön lähipiiriin.

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015 ja toimintakertomuksessa on kaikkien säätiöiden ilmoitettava lähipiiritoimet. Lain mukaan säätiön lähipiiri nähdään varsin laajasti. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este apurahan hakemiselle.

 

Palaute

Välilehdellä palaute toivomme sinun antavan palautetta uudistetusta lomakkeesta sekä vastaavan muutamaan residenssitoimintaan liittyvään kysymykseen. Vastaukset eivät vaikuta hakemuksen arviointiin tai käsittelyyn.

 

Lähetys

Hakemus tulee olla lähetetty määräaikaan 31.3 klo 16 mennessä.

Jos haluat muokata jo lähettämääsi hakemusta, valitse Peruuta hakemuksen lähetys. Peruuttaminen ei poista hakemuksen tietoja. Muista lähettää hakemus uudestaan määräaikaan mennessä.

Hakuajan jälkeen et voi enää muokata etkä lähettää hakemustasi.  Vain verkkopalvelun kautta määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn.

Hakija sitoutuu noudattamaan Lähetys-sivulla annettuja ehtoja hakemuksen lähettämiselle ja tietojen käsittelylle Koneen Säätiössä.

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana vastaanotettu. Hakemuksen tilaksi päivittyy käsittelyssä, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta.


Lausuntojen liittäminen hakemukseen

Lausunnon voi pyytää hakijan taiteellisen työn hyvin tuntevalta henkilöltä. Lausunto ei ole pakollinen liite.

Lausuntopyyntö lähetetään lausunnonantajalle sähköpostilla hakulomakkeen välilehdellä 9 Lausunnot. Lausuntopyyntöä varten tarvitset lausunnonantajalta sähköpostiosoitteen. Suosittelemme olemaan lausunnonantajaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, jotta lausunnon lähettämiselle jää riittävästi aikaa.

Lausunnonantaja jättää lausunnon sähköpostissa lähetetyn linkin kautta, joka ohjaa lausunnon suoraan hakemuksesi liitteeksi. Pyyntö lähetetään kaikille lausunnonantajille automaattisesti suomeksi ja englanniksi.

Lausunnonantaja näkee verkkopalvelussa hakemuksen liitteeksi lisätyn työsuunnitelman, mutta ei muita tietoja hakemuksesta. HUOM. Jos päivität liitteen hakemukselle, versio päivittyy myös lausuntopalveluun.

Residenssipaikan hakija ei näe lähetettyä lausuntoa apurahapalvelussa, eikä onko lausunnonantaja lähettänyt lausuntoa.

Jos olet saanut lausunnon suoraan lausunnonantajalta, voit liittää sen hakemukseesi PDF-muodossa kohdassa Liitteet.

Lausunnot on jätettävä viimeistään 31.3. klo 16.00 Suomen aikaa. Huomaathan, että emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostilla.


Liitteiden kuvaukset

TYÖSUUNNITELMA

Työsuunnitelman tarkoituksena on kuvata hakijan/projektin tärkeimpiä tavoitteita ja sitä, mitä hakija aikoo residenssijaksonsa aikana tehdä tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Tavoitteena voi olla taideteoksen tekeminen tai yleisemmin luova työ sekä taiteellinen prosessi ja kehittyminen. Työsuunnitelmassa voi kertoa myös muun muassa omista työskentelytavoista ja aikataulusuunnitelmista. Hyvä suunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa. Yksilöresidenssin työsuunnitelman tulee olla laajuudeltaan 1–4 sivua.

Ryhmäresidenssihakemuksen työsuunnitelmassa on selvitettävä kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli työskentelyssä. Ryhmäresidenssin työsuunnitelman laajuus on 1–6 sivua.

Suunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa hankkeen

 • tavoitteet
 • sisältö eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit

On myös tärkeää tuoda suunnitelmassa esiin, millä tavoin oma työ on rohkea avaus.

 

ANSIOLUETTELO ELI CURRICULUM VITAE (CV)

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi apurahan hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan esimerkiksi merkittävät näyttelyt, esiintymiset, työtehtävät, residenssit, saadut apurahat ja palkinnot sekä julkaisut. Ansioluettelon sopiva mitta on 2–4 sivua.

 

PORTFOLIO

Portfolion tarkoitus on antaa arvioijalle kuva hakijan/työryhmän taiteellisesta työskentelystä. Tässä portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan/työryhmän osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisen ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolio voi sisältää taiteellisten näytteiden (myös tekstinäytteet) lisäksi esimerkiksi työryhmän aiempia teoksia koskevia lehtiartikkeleita ja arvosteluja. Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin.

 

Ryhmien apurahan ja matkojen sekä hitaaseen matkustamisen liittyvien kulujen erittelyt (budjetti) ja matkasuunnitelmat

Ryhmäresidenssit

Laadi erillinen budjettiliite työryhmälle haettavista apurahoista sekä matkoista. Budjettiliitteessä arvioidaan kustannukset realistisesti ja tarkasti. Vaikka Koneen Säätiöltä haettaisiin vain osa projektin rahoituksesta, on koko projektin rahoitussuunnitelma esitettävä. Yksityiskohtainen ja eritelty budjetti helpottaa rahoituspäätöksen tekoa.

Mikäli ryhmä hakee myös hitaan matkustamisen tukea, voidaan se yhdistää samaan dokumenttiin. Hitaan matkustamisen tukea haettaessa tulee eritellä ketkä, miten ja milloin sekä mahdolliset majoituskulut sekä työskentelyapurahat matkan ajaksi, mikäli matka-aika ylittää yhteensä viikon.

Ryhmäresidenssiin haettavat apurahat eritellään erillisen liitteen lisäksi myös verkon hakulomakkeessa.

Huom. Hitaan matkustamisen tuki ei koske Suomen sisällä tehtäviä matkoja, ellei matka ei ole alkanut toisesta maasta.

 

Hitaan matkustamisen tuet sekä matkasuunnitelma

Yksilöresidenssiin hakeva voi hakea tukea hitaaseen matkustamiseen Suomen ulkopuolelta Suomeen. Erittelyssä tulee selvitä miten ja millaisella aikataululla hakija matkustaisi Saaren kartanoon (matkasuunnitelma) sekä mahdolliset majoituskulut sekä työskentelyapurahat matkan ajaksi, mikäli matka-aika ylittää yhteensä viikon. Tiivistetty matkasuunnitelma ja kustannuserittely tulee merkitä myös lomakkeessa sille merkittyihin kohtiin. Hitaan matkustamisen tuki ei koske Suomen sisällä tehtäviä matkoja, ellei matka ei ole alkanut toisesta maasta.

 

KOPIOT TODISTUKSISTA

Hakemukseen voi liittää kopion viimeisimmästä tutkintotodistuksesta tai haettavan residenssipaikan kannalta oleellisista todistuksista, mutta tärkeintä on, että koulutus ja suoritetut tutkinnot käyvät ilmi ansioluettelosta. Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu.

Kaikki hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen mukana määräaikaan mennessä.

 


Hakemusten käsittely ja päätökset

HAKEMUKSEN KÄSITTELY SÄÄTIÖSSÄ

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat ovat taiteenalan asiantuntijoita.

Tavallisesti hakemuksen taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Näkemyksemme mukaan näin tuettavaksi valikoituu taiteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan – usein kompromisseja edellyttävän – työn tuloksena. Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat yleensä vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu.

Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät rohkeampia ehdotuksia residenssipaikkojen saajiksi.

 

PÄÄTÖKSET

Julkaisemme listan residenssipaikan saajista verkkosivuillamme pian kokouksen jälkeen. Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse. Residenssipaikan saajille lähetämme myös kirjeen postissa. Residenssipaikan saajien nimet julkaistaan myös säätiön vuosikertomuksessa.

PERUSTELUT

Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Residenssihakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Päätöksiä ohjaavat Koneen Säätiön strategiassa määritellyt painopisteet, joista kerrotaan säätiön verkkosivuilla.
 • Hakemuksen taiteellisia ansioita arvioidaan vertaisarviointina, joka perustuu hakijan työsuunnitelmaan, CV:hen ja portfolioon sekä hakemukseen liitettäviin lausuntoihin. Työsuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomio suunnitellun työskentelyn taiteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen, rohkeuteen sekä uusiin näkökulmiin.
 • Yhtenä valintaperusteena on, että taiteilijan työ on taidetta uudistavaa ja ajankohtaista. Tavoite on, että osa taiteilijoista edustaa uusia tai marginaalisia taiteenaloja. Kullekin yksilöresidenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita sekä nuoria että pitemmän uran tehneitä taiteilijoita.
 • Taiteellisten ansioiden lisäksi arvioidaan myös hakijan mahdollista panosta residenssijakson aikana tapahtuvaan taiteilijoiden väliseen vuorovaikutukseen eli ns. Kaivo-toimintaan.
 • Lisäksi päätöksiin vaikuttavat monet käytännön näkökohdat: Kullekin yksilöresidenssijaksolle voidaan valita vain yksi tanssistudiota käyttävä taiteilija tai enintään kolme kuvataiteilijoiden työtiloja käyttävää taiteilijaa. Muut taiteilijat työskentelevät pääasiassa kirjoituspöydän ääressä, muutamat myös puuverstaassa. Jokaiselle neljälle yksilöresidenssijaksolle valitaan yleensä seitsemän taiteilijaa. Valintaan vaikuttaa näin ollen muun muassa se, mitkä residenssiajankohdat sopivat kullekin hakijalle.
 • Arviointiin vaikuttaa myös se, millaisen kokonaisuuden hakemukset kulloinkin muodostavat: hakemuksia arvioidaan suhteessa toisiinsa.

 

TIETOSUOJA

Koneen Säätiöön saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelevät ja arvioivat henkilöt eivät kerro sivullisille tietoja hakijoista.

Lähettäessään apurahahakemuksen Koneen Säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään henkilötietolaissa ja EU:n tietosuoja-asetuksessa. Yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin.

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteelliseen tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin.

Rekisteritietojen tarkistuspyynnön voi esittää Koneen Säätiölle kirjallisesti sähköpostitse tai käymällä henkilökohtaisesti säätiön toimistossa. Säätiön velvollisuutena on antaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tiedot on oikeus tarkastaa maksuttomasti kerran vuodessa.

Tietoa Koneen Säätiön apurahahakija- ja -saajarekisteristä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta löytyy verkkosivuiltamme.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olen tutkija/tietokirjailija ja minulla ei ole Koneen Säätiön apurahaa. Voinko silti hakea residenssipaikkaa?
Valitettavasti residenssihaussa ei ole mahdollista hakea erillistä tutkija- tai tietokirjailijapaikkaa, sillä vain Koneen Säätiön apurahalla työskentelevät tutkijat ja tietokirjailijat voivat työskennellä residenssissä. Voit lukea Koneen Säätiön apurahoista lisää täältä.

Haluaisin työskennellä residenssissä työparini kanssa. Onko tämä mahdollista ja onko tällöin kyse yksilö- vai ryhmäresidenssistä? Miten teen hakemuksen?
Kyllä, voit hakea yksilöresidenssiin myös työparin kanssa. Jos haluat tulla työskentelemään Saaren kartanoon työparisi kanssa, tulee teidän hakea paikkaa samalla lomakkeella.

Voinko tulla residenssiin perheeni kanssa?
Kyllä, myös perheelliset voivat tulla työskentelemään Saaren kartanon residenssiin. Hakijan tulee kuitenkin huomioida, että residenssissä on rajoitettu määrä perheelle sopivia asuntoja ja residenssi on tarkoitettu ensisijaisesti siellä työskenteleville taiteilijoille ja tutkijoille. Asiasta tulee ilmoittaa lomakkeessa etukäteen sopivan majoituksen järjestämisen vuoksi. Lastenhoidon järjestäminen työskentelyn ajaksi on vanhempien vastuulla.

Mitkä ovat Saaren kartanon yksilöresidenssin kuukausiapurahojen summat?
Yksilöresidenssipaikkaan sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha.

Kuukausiapurahaluokat:

 • 2 400 euroa/kk (uran alussa)
 • 2 800 euroa/kk (uran keskivaiheilla)
 • 3 500 euroa/kk (kokenut tekijä)

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee hakijan kokemuksen mukaan. Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa. Apuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä 42 päivää/residenssijakso.

Mikäli residenssipaikka myönnetään ja hakija saa samaan aikaan toista työskentelyapurahaa, residenssiapurahojen summat ovat 1400, 1800 ja 2300 euroa.

Mitä ryhmäresidenssituki sisältää?

Myönnämme jokaiselle residenssissä työskentelevälle työryhmän jäsenelle viikkokohtaisesti määräytyvän apurahan, jonka pohjana on yksilöresidenssin kuukausiapurahaluokka 2, 2 800 euroa eli 700 euroa / viikko. Lisäksi myönnämme tukea ryhmät voivat hakea tukea matkoihin sekä hitaan matkustamisen tukea.

Voinko hakea apurahaa nimeämättömille työryhmän jäsenille?
Suosittelemme, että kaikki työryhmän jäsenet olisivat nimettyinä. Ymmärrämme kuitenkin, että se ei ole aina mahdollista, joten apurahaa voi hakea myös vielä nimeämättömille työryhmän jäsenille. Silloin hakemukseen tulisi kirjoittaa esim. tanssija NN, valosuunnittelija NN.

Yritin kirjautua hakupalveluun, mutta se ei onnistu ja sieltä ei löydy hakemuslomaketta. Mistä tämä johtuu?
Hakemusten verkkopalvelu on auki vain hakuaikana. Hakemusta ei voi tehdä muina aikoina.

Mistä tiedän, että hakemukseni on tullut perille ja että se on käsittelyssä?
Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana vastaanotettu. Hakemuksen tilaksi päivittyy ’käsittelyssä’, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta.

Voinko lähettää portfolioni postitse?
Ei, emme ota vastaan liitteitä hakupalvelun ulkopuolelta. Liitteet tulee ladata osaksi hakemusta verkkopalvelussa. Liitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 6 Mt. Jos yksittäinen tiedosto on liian suuri, kokeile jakaa se useampaan eri tiedostoon. Liite voi olla myös linkki esimerkiksi omalle verkkosivulle tai videopalveluun. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta.

Onko lausunto pakollinen?
Ei, lausunto ei ole pakollinen, mutta sillä voi olla merkitystä, mikäli kaksi residenssipaikan hakijaa on samalla sijalla.

Voiko lausunnon lähettää myöhässä?
Ei, sillä lausunnot tulee olla osana hakemusta viimeistään 31.3. klo 16 Suomen aikaa. Tämän jälkeen lausuntopalvelu sulkeutuu eikä lausuntoja voi enää jättää. Vain hakuaikana lähetetyt lausunnot hyväksytään.

Lausunnonantajani lähetti lausuntonsa vain paperisena. Mitä teen?
Jos lausuntopyyntöä ei voi ole mahdollista lähettää hakemuslomakkeelta, voi lausunnon liittää verkkohakemuksen liitteeksi PDF-muodossa. Huomaa, että emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostitse.

Täytyykö hakemus myös postittaa?
Ei. Hakemus lähetetään ainoastaan verkkopalvelun kautta. Vain verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset huomioidaan.

Millainen portfolion pitää olla? Voiko portfolio olla linkki nettisivuilleni? 
Portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolio voi olla myös tekstinäyte (max.4 sivua). Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin. Tällöin erillistä liitettä ei tarvita.

Voinko hakea samassa haussa useampaa eri apurahaa/residenssipaikkaa?
Voit hakea useampaa apurahaa ja residenssipaikkaa (yksilö- ja ryhmäresidenssi). Asiasta tulee kuitenkin mainita jokaisessa hakemuksessa, hakemuslomakkeen osiossa Muu rahoitus. Samassa osiossa tulee myös kertoa, jos samaan tarkoitukseen haetaan rahoitusta muualta.

Millä kielillä hakemuksen voi tehdä? Voiko liitteet olla englanniksi ja itse hakemus suomeksi?
Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielinen hakija kuitenkin tekee hakemuksensa englanniksi, tulee hakulomakkeeseen täytettävien apurahan tarkoituksen ja hakemuksen tiivistelmän olla suomen kielellä.

Sähköpostini ei ole enää käytössä, kuinka saan tilattua unohtuneen salasanan?
Luo uusi käyttäjätunnus.

Milloin Saaren kartanon residenssipaikojen hakuaika päättyy?
Haku päättyy 31.3. klo 16.00 Suomen aikaa.

Milloin päätökset myönnettävistä residenssipaikoista tehdään?
Päätökset julkistetaan kesäkuun puolivälissä. Ilmoitamme päivästä lähempänä tarkemmin. Saajille lähetämme sekä sähköpostin että kirjeen. Julkaisemme saajien nimet myös verkkosivuilla.

Miksi minulle ei myönnetty residenssipaikka?
Koneen Säätiö ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Saamme vuosittain paljon hyviä hakemuksia, joille ei kaikille kuitenkaan voida myöntää residenssipaikkaa.