Apurahan käyttö

Myönnetty summa ja residenssin kesto ilmenevät residenssipaikan saaneille lähetetystä myöntöpäätöksestä ja apurahojen verkkopalvelusta. Emme maksa suurempaa tukea kuin mitä on myönnetty.

Myönnetty summa voi olla eri kuin haettu, koska ryhmäresidenssiä ei välttämättä myönnetä esimerkiksi haetulle kestolle tai haetulle apurahaluokalle ei ole ollut perusteita.

YKSILÖRESIDENSSI

Yksilöresidenssipaikkaan kuuluva kuukausiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden residenssijakson tarvikkeiden ja kulujen kattamiseen. Lisäksi ulkomailta Suomeen matkaavat ovat voineet hakea tukea matkoihin ja viisumikuluihin globaalista etelästä, ekologiseen matkustamiseen sekä työskentelyapurahaa matkan ajaksi, mikäli se kestää yhteensä yli viikon ja sille on esitetty työsuunnitelma. Löydät myönnetyn summan myöntöpäätöksestä sekä apurahojen verkkopalvelusta.

Yksilöresidenssiin kuuluvan kuukausiapurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä. Olet oikeutettu apurahaan, jos asut residenssissä vähintään 42 päivää residenssijaksosi aikana. Kun olet vastaanottanut residenssipaikan ja residenssijaksosi lähestyy, teemme myös sopimuksen residenssijaksoosi liittyen.

Jos saat samaan aikaan jotain toista työskentelyapurahaa, ilmoita siitä viipymättä Saaren kartanon toimistoon. Tällaisissa tapauksissa maksetaan alennettua kuukausiapurahaa, joka on yleensä noin puolet kuukausiapurahan määrästä.

RYHMÄRESIDENSSI

Ryhmäresidenssituki on myönnetty hakemuksessa esitetylle henkilömäärälle ja suunnitelmalle. Ryhmien vähimmäiskoko on kolme henkilöä.

Residenssissä työskentelevän työryhmän jäsenten tulee sitoutua residenssijaksoon ja olla paikalla koko myönnetyn residenssijakson ajan.

Koneen Säätiö tukee taidetta ja tiedettä, ja maksettava apuraha kohdentuu ammattitaiteilijoihin ja tutkijoihin.

YHTEISÖN JA TYÖRYHMÄN VASTUULLISEN JOHTAJAN ROOLI

Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnön tekee työryhmien vastuullinen johtaja. Apurahan muut kulut maksetaan vastuullisen johtajan osoittamalle tilille.

Vastuullinen johtaja vastaa myös mahdollisten muutosten ilmoittamisesta Saaren kartanoon projektin sisällön tai työryhmän kokoonpanon muuttuessa.

Johtaja vastaa myös raportin lähettämisestä residenssijakson jälkeen.

Vastuullinen johtaja huolehtii siitä, että rahoitus käytetään siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty. Hänen on toimittava asiallisesti ja oikeudenmukaisesti.

OIKEUDENMUKAINEN TOIMINTA TYÖRYHMÄSSÄ

Vastuullisen johtajan on huolehdittava, että työryhmässä ei esiinny syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, yhteiskunnallisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kaikkien työryhmän jäsenten tulee toimia reilusti ja tasa-arvoisesti. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua tai häirintää ei tule suvaita. Epäasiallisesta kohtelusta tai muista hankkeen vakavista sisäisistä konflikteista tulee kertoa Saaren kartanon residenssiin.

Mitä on epäasiallinen kohtelu ja häirintä? Lue lisää työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

MUUTOKSET

Jos suunnitelmaan tulee muutoksia, tulee asiasta olla viipymättä yhteydessä Saaren kartanon toimistoon. Suosittelemme apurahapalvelun Viestit-toiminnon käyttämistä (yhteyshenkilönä Saaren kartanon residenssi- ja viestintäkoordinaattori).

On mahdollista, että myönnettyä tukea pienennetään, jos esimerkiksi ryhmäresidenssin osallistuvien henkilöiden lukumäärä on suunniteltua pienempi tai tukea saanut ekologinen matkustaminen residenssiin peruuntuu.

Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.

SIIRTÄMINEN

Ilmoita välittömästi asevelvollisuudesta, alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen pidetystä vanhempainlomasta tai sairauslomasta viipymättä Saaren kartanoon apurahojen maksatuspalvelun Viestit-toiminnon kautta. Yksilöresidenssipaikan saajan tapauksissa neuvotellaan residenssikauden siirrosta eli yleensä em. tapauksissa ei ole mahdollista työskennellä residenssissä.

Ryhmäresidenssipaikkaa ei voi siirtää seuraavalle vuodelle.

PERHE, LAPSET JA VIERAILIJAT

Yksilöresidenssiin voit tulla perheesi kanssa, mikäli olet kertonut siitä jo hakulomakkeessa. Residenssiin saapumisesta lapsen/lasten tai puolison kanssa on myös aina keskusteltava etukäteen residenssin kanssa ennen saapumista. Residenssipaikan saajan on huolehdittava itse lastenhoidon järjestämisestä työskentelyn ajaksi. Saaren kartanosta voi tarvittaessa tiedustella paikallisten lastenhoitajien yhteystietoja. Vanhemmat huolehtivat itse lasten peti- ja liinavaatteista sekä mahdollisista matkasängyistä.

Jos ryhmäresidenssissä työskentelevällä työryhmän jäsenillä on pieniä, alle kouluikäisiä lapsia, joiden hoitoa ei voida muuten residenssijakson aikana järjestää, ja lasten halutaan tulevan residenssiin, tulee tiedon olla ollut jo hakemuslomakkeessa. Lapsien tulosta residenssiin tulee keskustella ennen saapumista, sillä mikäli residenssissä työskentelee samaan aikaan toinen työryhmä, kuulemme myös heidän mielipiteensä lasten läsnäolon suhteen.

Saaren kartanon residenssissä on rajoitettu määrä isompia asuntoja, ja residenssi on tarkoitettu ensisijaisesti siellä työskenteleville työryhmille. Ryhmäresidenssien aikana ei ole mahdollista majoittaa työryhmän ulkopuolisia vieraita. Huomaathan, että ryhmäresidenssiin ei ole mahdollista majoittaa lyhytkestoisesti työryhmän jäseniä, jotka eivät työskentele residenssissä koko myönnetyn ajan. Muut työryhmän jäsenet voivat vierailla residenssissä, mutta eivät majoittua.