Raportointi

Residenssiin valittujen on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa residenssijakson päättymisestä. Työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Raportti on toimitettava, vaikka apurahan käyttö myönnettyyn tarkoitukseen olisi toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. Raportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset mahdollisuudet saada apuraha. Voimme myös periä apurahan takaisin.

Raportoinnilla halutaan varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahahakijoiden ja -saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Raporteista saadaan myös tärkeää tietoa apurahojen vaikuttavuudesta.

Raportti täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Matkustukseen tukea saaneiden tulee kuitenkin lähettää raportin yhteydessä selvitys toteutuneista matkustuskuluista. 

Raporttia ei postiteta Saaren kartanoon, eikä siihen lisätä kuitteja tai muita liitteitä. Kirjan tekemiseen apurahan saaneiden tulee raportin lisäksi toimittaa valmistunut kirja Saaren kartanon ja säätiön toimistoon.

Palaa Residenssipaikan saajalle -pääsivulle