Koneen Säätiön ja Saaren kartanon mainitseminen ja logon käyttö

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä, julkaisussa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Esimerkiksi teoksen nimiön kääntöpuolella, saatesanoissa tai artikkelin alaviitteessä pyydämme mainitsemaan tuesta, jonka Koneen Säätiön Saaren kartano on projektillesi antanut. Tekstimuodossa Saaren kartanon voi mainita esimerkiksi muodossa “Koneen Säätiön Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi”.

Toivomme, että rahoittamamme hankkeet käyttävät residenssin tunnusta esimerkiksi painotuotteissa, julkaisuissa tai hankkeen verkkosivuilla.

Voit ladata Saaren kartanon logon tarvitsemassasi muodossa täältä.