Saaren kartanon residenssin hakulomake ja verkkopalvelun ohjeet

Näissä ohjeissa opastamme verkkopalveluun kirjautumisessa ja ohjeistamme hakemuslomakkeen eri osioihin. Luethan ohjeet huolella ennen hakemuksen täyttämistä.

Löydät ohjeita ja lisätietoja verkkolomakkeella ?-merkin takaa.  Verkkolomake on auki vain hakuaikana.

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖ

Apurahaa haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa. Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on auki ilmoitettuun määräaikaan asti. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.

Kirjaudu verkkopalveluun rekisteröitymällä valitsemalla ”Rekisteröidy apurahan hakijaksi tästä”. Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena. Rekisteröityminen vahvistetaan sähköpostiin saapuneen linkin avulla.


Tarkista roskapostisi, mikäli et saa vahvistusta muutaman minuutin kuluessa.

 • Valitse valikosta Tee hakemus -> Haluan tehdä uuden hakemuksen, valitse oikea hakemustyyppi ja täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti ohjeiden mukaisesti.
 • Löydät lisätietoja lomakkeesta ?-merkin takaa
 • Kielen voit valita oikeasta yläkulmasta (suomi / englanti)
 • Käsittelemme vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset.
 • Hakemusta ei postiteta tai lähetetä sähköpostitse kartanon tai säätiön toimistoon.
 • Hakemusta ei tarvitse täyttää yhdeltä istumalta, vaan voit muokata keskeneräistä hakemustasi hakuajan puitteissa.
 • Muista lähettää hakemus Lähetys-sivulta. Lähettämättömiä hakemuksia ei käsitellä.
 • Tee hakemus hyvissä ajoin, koska verkkopalvelu ruuhkautuu ja hidastuu määräajan lähestyessä. Emme suosittele tekemään muutoksia viime minuuteilla, koska verkkopalvelu voi hidastua merkittävästi viimeisenä päivänä ja hakemus ei välttämättä tule perille määräaikana.
 • Hakemusta ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. Ilmoitathan verkkopalvelussa kuitenkin, jos sinulle myönnetään rahoitusta hakuajan päättymisen jälkeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai ongelmia lomakkeen täyttämisessä, käytä verkkopalvelun sivun ylhäältä oikealta löytyvää Viestit-toimintoa. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana vastaanotettu. Hakemuksen tilaksi päivittyy ”käsittelyssä”, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta.

HAKEMUKSEN KIELI

Suomenkielisten hakijoiden tai suomenkielisistä hakijoista koostuvan ryhmän toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielinen hakija tai suomenkielisistä hakijoista koostuva ryhmä tekee hakemuksensa englanniksi, tulee hakemukseen täytettävien apurahan tarkoituksen ja hakemuksen tiivistelmän olla suomen kielellä. Muutoin hakemuksen kieli on englanti.

VERKKOHAKEMUKSELLA PYYDETYT TIEDOT

Valitse aloitussivulla mihin hakuun kohdistat hakemuksesi 

 • Saaren kartanon residenssihaku

Hakijatyyppi

 • Yksittäinen henkilö tai työpari, yksilöresidenssi
 • Työryhmä, ryhmäresidenssi
 • Y-tunnuksellinen yhteisö, ryhmäresidenssi

LOMAKKEEN VÄLILEHDET

Hakijan tiedot

Täytä hakemukseen vaadittavat tiedot.

Yksilöresidenssin hakija tekee hakemuksen omalla nimellään. Yksilöresidenssiä voi hakea myös työparin kanssa, jolloin hakemus on yhteinen. Hakemukseen tulee täyttää molempien hakijoiden tiedot.

Jos hakijana on työryhmä, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään. Työryhmälle voi antaa myös halutessaan nimen. Työryhmän nimi ja työryhmän jäsenten nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla, jos residenssipaikka myönnetään.

Ryhmäresidenssiä haettaessa tulee täyttää kaikkien työryhmän jäsenten tiedot tai vähintään arvioida, kuinka monta henkilöä residenssissä yhtä aikaa olisi majoittumassa. Ryhmän jäseniä tulee olla vähintään kolme. Residenssissä työskentelevän työryhmän jäsenten tulee sitoutua residenssijaksoon ja olla paikalla koko myönnetyn residenssijakson ajan. Ryhmän koko on tärkeä tieto residenssien majoituksen suunnittelussa. Ryhmäresidenssien aikana on käytössä yhteensä 8 asuntoa, joissa on nukkumismahdollisuudet yhteensä enintään 14 hengelle (yhdessä asunnossa voi asua 1–3 henkilöä ryhmän koosta riippuen). Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös niiden työryhmän jäsenten nimet, jotka eivät osallistu työskentelyjaksoon Saaren kartanossa. Ryhmäresidenssiin ei ole mahdollista majoittaa lyhytkestoisesti työryhmän jäseniä, jotka eivät työskentele residenssissä koko myönnetyn ajan. Muut työryhmän jäsenet voivat vierailla residenssissä, mutta eivät majoittua.

Jos hakijana on y-tunnuksellinen yhteisö, on hakijan valittava hankkeelle vastuullinen johtaja. Vastuullinen johtaja sopii kaikista maksatuksen yksityiskohdista, ja jos työsuunnitelman sisältö tai työryhmän kokoonpano muuttuu, on vastuullisen johtajan sovittava muutoksista Saaren kartanon kanssa. Vain vastuullinen johtaja voi sopia ja ilmoittaa muutoksista.

Yksilöresidenssin kuukausiapurahaluokka

Yksilöresidenssipaikkaan sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha. Taiteilijat työskentelevät residenssissä omilla työvälineillään (ml. kamerat, tietokoneet ym.) ja hankkivat itse tarvitsemansa materiaalit.

Yksilöresidenssin kuukausiapurahaluokat:

 • 2 500 euroa/kk (uran alussa)
 • 3 000 euroa/kk (uran keskivaiheilla, vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä)
 • 3 600 euroa/kk (kokenut tekijä, vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä)

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee hakijan kokemuksen mukaan. Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee hänen perustella kokemus hakemuksessa. Apurahaluokat määräytyvät kokemuksen mukaan eikä korkeampaa apurahaluokkaa voi perustella esim. matkoilla tai tarvikkeilla.

Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä.

Apuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Mikäli residenssipaikan saaja sitoutuu matkustamaan Suomen ulkopuolelta residenssiin välttäen lentämistä, on hänen mahdollista hakea hitaan matkustamisen tukea kohdassa ”Hidas matkustaminen”.

Mikäli residenssipaikka myönnetään ja hakija saa samaan aikaan toista työskentelyapurahaa, residenssiapurahojen summat ovat normaalisti puolet residenssiapurahasta.

Yksityisten säätiöiden, kuten Koneen Säätiön, myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka. Lisää tietoa saa verottajan sivuilta.

Ryhmäresidenssin apurahoja haetaan ryhmäresidenssilomakkeen kohdassa 5 ”Residenssiapuraha”.

HAETTAVA RESIDENSSI

Taiteenalat ja avainsanat

Voit lisätä taiteenaloja tai avainsanoja ja käsitteitä, jotka liittyvät projektiisi tai jotka kuvaavat työsi sisältöjä tai teemoja mielestäsi parhaiten.

Toivottu residenssijakson ajankohta ja kesto

Yksilöresidenssin hakijan tulee valita toivottu työskentelyjakson ajankohta. Voit valita vaihtoehdoista useamman; kannattaa valita kaikki sopivat ja mahdolliset jaksot. 

Ryhmäresidenssiä hakevan on valittava ryhmälle residenssijakson kesto sekä sopiva ajankohta tai ajankohdat. Tarkempia toiveita ajankohdasta voi kirjoittaa lisätietokenttään.

Kahden kuukauden mittaiset yksilöresidenssin työskentelyjaksot ovat:

 • 1. jakso: tammi–helmikuu
 • 2. jakso: maalis–huhtikuu
 • 3. jakso: syys–lokakuu
 • 4. jakso: marras–joulukuu.

Ryhmät voivat hakea voivat hakea käyttöönsä tiloja 2−4 viikon ajaksi toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin.

Yhden viikon työskentelyjakso myönnetään vain erityistapauksissa, kuten esimerkiksi kääntäjien kritiikkityöpajat tai muut työryhmät, joilla on tarve kokoontua pienimuotoiseen seminaariin tai työpajaan (työtilana kokoontumistila). Kauempaa matkustaville työryhmille suosittelemme pidemmän residenssijakson valitsemista ekologisuuden vuoksi.

Työpari

Jos haluat tulla työskentelemään Saaren kartanoon yksilöresidenssijaksolle työparisi kanssa, voi hakemuksen tehdä samalla lomakkeella. Työparin tulee kertoa myös majoitustoiveensa: ovatko he valmiit jakamaan asunnon vai haluavatko he omat asunnot.

Puoliso hakijana

Mikäli puolisosi hakee residenssipaikkaa, mutta eri projektiin, tulee hänen hakea sitä omalla hakemuksellaan ja mainita, että haette samaa residenssijaksoa yhdessä. Hakemuksessa tulee tällöin myös mainita, haluatko tulla valituksi residenssiin, vaikka puolisoasi ei valittaisi.

Residenssijakson aikana on mahdollista majoittaa lyhytaikaisia vieraita, kuten työryhmän jäseniä.

Perhe ja lapset

Mikäli haluat tulla yksilöresidenssiin perheesi kanssa, kerro siitä hakemuksen lisätiedoissa. Residenssissä on rajoitettu määrä perheelle sopivia asuntoja, ja residenssi on tarkoitettu ensisijaisesti siellä työskenteleville taiteilijoille ja tutkijoille. Ilmoita lisätiedoissa myös otatko residenssipaikan vastaan, vaikka residenssiin ei olisi mahdollista tulla perheen kanssa. 

Lastenhoidon järjestäminen työskentelyn ajaksi on vanhempien vastuulla.

Jos ryhmäresidenssissä työskentelevällä työryhmän jäsenillä on pieniä, alle kouluikäisiä lapsia, joiden hoitoa ei voida muuten residenssijakson aikana järjestää, ja lasten halutaan tulevan residenssiin, tulee se merkitä jo hakemuslomakkeessa, jotta voimme ottaa sen huomioon asumisjärjestelyissä. Saaren kartanon residenssissä on rajoitettu määrä isompia asuntoja, ja residenssi on tarkoitettu ensisijaisesti siellä työskenteleville työryhmille. Lapsilla tulee olla hoitaja työskentelyn aikana, jonka vanhemmat itse järjestävät. Saaren kartanosta voi tarvittaessa tiedustella paikallisten lastenhoitajien yhteystietoja. Vanhemmat huolehtivat itse lasten peti- ja liinavaatteista sekä mahdollisista matkasängyistä. Mikäli residenssissä työskentelee samaan aikaan toinen työryhmä, kuulemme myös heidän mielipiteensä lasten läsnäolon suhteen.

Voit hakea useampaa residenssipaikkaa (yksilö- ja ryhmäresidenssi) tai myös Koneen Säätiön apurahaa syksyllä. Asiasta tulee kuitenkin mainita jokaisessa hakemuksessa, hakemuslomakkeen osiossa ”Muu rahoitus”.

Työtila

Hakulomakkeessa tulee sinun valittava, millaista työtilaa tarvitset tai ryhmä tarvitsee. Työtiloihin voit tutustua täällä!

Työtilaa koskevia toiveita ja tarpeita voi kirjoittaa lisätietokenttään. Yksilöresidenssipaikkaa hakevan kannattaa kirjoittaa lisätietokenttään, jos olet kiinnostunut residenssijaksosta, vaikka et saisikaan käyttöösi ensisijaisesti toivomaasi tilaa.

Kohdassa ”Työskentely residenssissä” pyydämme kertomaan tarkemmin myös työskentelytavoista, jotta saamme kohdistettua työtilat paremmin tarpeiden mukaan. Taiteilijat työskentelevät residenssissä omilla työvälineillään ja hankkivat itse tarvitsemansa materiaalit.

Kerrothan mikäli olet kiinnostunut jakamaan työtilaasi. Huom.! Saaren kartano jakaa ja päättää tilojen käytöstä. Navetan työskentelytiloja on rajallisesti ja ne jaetaan ensisijaisten tarpeiden mukaan. Lähtökohtaisesti jokaisella on oma työskentelytila, jota ei ole pakko jakaa.

Merkitse lomakkeeseen ja kirjoita lisätietoja, mikäli tarvitset esteettömän asunnon ja työtilan. 

Yksi asunnoistamme on perusremontin yhteydessä muutettu saavutettavaksi ja siinä on keittiö, esteetön WC sekä kolme huonetta. Asunto on ensimmäisessä kerroksessa ja sinne on nostohissi. Navettarakennuksen työtiloihin tehdään lisää parannuksia lähivuosina.

Ota yhteyttä niin voimme keskustella erityistarpeistasi, ja mahdollisuuksien mukaan myös pyrimme huomioimaan ne toiminnassamme.

TYÖSKENTELYN TARKOITUS

Tiivistelmässä kerrotaan lyhyesti työsuunnitelma (työskentelyn pääsisältö ja työn toteutustavat), jossa voi kertoa lyhyesti myös omasta taiteellisesta ajattelusta.

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri. Tekstejä käytetään Saaren kartanon tiedotuksessa, mm. verkkosivuillamme.

Jos työskentelyssä yhdistyy taide ja tiede, merkitse se lomakkeeseen ja tuo se esille työsuunnitelmassasi.

MOTIVAATIO

Hakulomakkeessa kysytään myös seuraavia hakijan motivaatioon ja kiinnostuksenkohteisiin liittyviä kysymyksiä:

 • Miksi haluat tulla työskentelemään Saaren kartanon residenssiin?
 • Minkälaiset asiat – työsi ohella – sinua kiinnostavat?
 • Mihin suuntaan haluat yhtäältä työurallasi, toisaalta elämässäsi kehittyä?
 • Mitä haluat jakaa muiden residenssivieraiden kanssa ja mitä toivot heiltä itse saavasi?
 • Millaisia teemoja toivoisit mahdollisiin yhteisiin työpajoihin tai Saaren Kaivon aiheiksi?
 • Residenssin toimintaa määrittää ekologisuus, joka kattaa myös sosiaalisen ja henkisen kestävyyden. Millaisia ajatuksia tämä sinussa/teissä herättää?

Vastauksilla voi olla merkitystä, kun hakemusten arvioijat ehdottavat, ketkä taiteilijat työskentelevät residenssissä yhtä aikaa.

RYHMÄRESIDENSSIAPURAHA (VAIN RYHMÄRESIDENSSILOMAKKEESSA)

Ryhmät voivat hakea työryhmän jäsenilleen apurahaa ja tukea muualta Suomeen suuntautuviin matkoihin residenssijakson ajaksi. Ryhmäresidenssituki myönnetään hakemuksessa esitetylle henkilömäärälle ja suunnitelmalle.

Ryhmäresidenssituen erittely tehdään hakemukseen kohdassa 5. 

”Residenssituki”. Kannustamme ryhmiä hakemaan tukea hitaaseen matkustamiseen ja pidempää residenssijaksoa, jolloin myös yli viikon kestävään matkustamiseen maa- ja meriteitse voi hakea työskentelyapurahaa. Tätä voi hakea samassa kustannusten erittelyssä. Emme tue Suomen sisäisiä matkoja, ellei matka ala Suomen ulkopuolelta. Hakemukseen liitettävässä erittelyssä tulee arvioida kustannukset realistisesti ja tarkasti. Residenssipaikkaan sisältyy ryhmäresidenssituen lisäksi majoitus ja työskentelytila. Emme myönnä ryhmäresidensseille tukea tarvikkeisiin, päivärahoihin tai palkkoihin.

Laske haettavat työskentelyapurahat perustuen residenssiviikkojen ja ryhmän jäsenten määrään. Lisää lomakkeeseen myös matkat, mikäli ette hae hitaan matkustamisen tukea. Jos haette tukea ainoastaan hitaaseen matkustamiseen, merkitse ensimmäiseen matkakohtaan 0 €. Lisää myös lomakkeelle kustannusten tarkempi erittely (pakollinen). Lisää myös liitteisiin erillinen kuluerittely PDF-muodossa.

Myönnämme jokaiselle residenssissä työskentelevälle työryhmän jäsenelle viikkokohtaisesti määräytyvän elinkustannuksiin tarkoitetun residenssituen:

 • 1 viikko     750 € / hlö
 • 2 viikkoa   1 500 € / hlö
 • 3 viikkoa   2 250 € / hlö
 • 4 viikkoa   3 000 € / hlö.

Koska työskentelyyn liittyy apuraha, residenssissä työskentelevän työryhmän jäsenten tulee sitoutua residenssijaksoon ja olla paikalla koko myönnetyn residenssijakson ajan.

Ryhmien tulee huomioida, että myönnetty summa voi olla eri kuin haettu, koska residenssiä ei välttämättä myönnetä esimerkiksi haetulle kestolle. Myönnetty summa ja residenssin kesto ilmenevät residenssipaikan saaneille lähetetystä myöntöpäätöksestä.

Vastuullinen johtaja sopii kaikista maksatuksen yksityiskohdista. Jos tuki pyydetään maksuun y-tunnukselliselle yhteisölle, tulee maksatuspyynnössä olla y-tunnus, viite ja yhteisön yhteystiedot.

HITAAN MATKUSTAMISEN TUKI JA TYÖSKENTELYAPURAHA

Hitaalla matkustamisella tarkoitetaan lentämisen välttämistä. Hitaan matkustamisen tukea on mahdollista hakea Suomen ulkopuolelta Saaren kartanon residenssiin saapumiseen ja sieltä lähtemiseen. Mikäli matka kestää yhteensä yli viikon, on siihen mahdollista hakea myös työskentelyapurahaa. Mikäli haet työskentelyapurahaa matkoihin, kerro millä tavalla matka-aika on myös työskentelyaikaa.

Matkasuunnitelman apuna voi käyttää hiililaskuria ekologisimman matkustustavan määrittelemiseksi, esim. Eco Passenger tai Maata pitkin -sivustoa. Hyviä vinkkejä hitaasta matkustamisesta voi lukea myös verkkosivuiltamme. Hitaan matkustamisen tukea voi hakea matkustuskulujen lisäksi tarvittaessa yöpymisiin kohtuuhintaisissa majoituspaikoissa. Hitaan matkustamisen tuki on tarkoitettu residenssipaikan saaneelle, sitä ei voi hakea esimerkiksi perheen matkoihin.

Mikäli matka kestää yli viikon, lasketaan yksilöresidenssiin saapuvan työskentelyapuraha haetun apurahaluokan mukaan seuraavasti: 1 viikko on 25 % haetusta apurahaluokasta ja 2 viikkoa 50 % jne. Ryhmien työskentelyapurahahitaaseen matkustamiseen määräytyy 2. apurahaluokan mukaan eli 1 viikko 750 € / henkilö ja 2 viikkoa 1 500 € / henkilö jne.

Kerro lomakkeessa, miten ja millaisella aikataululla olet valmis saapumaan Suomen ulkopuolelta Saaren kartanoon ja lähtemään residenssistä suorinta mahdollista reittiä pitkin. Ryhmien tulee kertoa myös ketkä työryhmän jäsenistä matkustavat, miten ja milloin. Tee matkakustannusten erittely lomakkeeseen ja liitä myös tarkempi matkasuunnitelma kustannuserittelyineen lomakkeen sivulle 8 Liitteet ja linkit.

Hitaan matkustamisen tuki ei koske Suomen sisällä tehtäviä matkoja, ellei matka ei ole alkanut toisesta maasta.

Mikäli hakija saa residenssipaikan ja saa matka-apurahan samalle matkalle muualta, tulee siitä ilmoittaa Saaren kartanoon. Emme myönnä päällekkäistä tukea hitaaseen matkustamiseen, joten toinen myönnetyistä tuista tulee perua.

MUU RAHOITUS

Hakulomakkeessa ilmoitetaan muualta saadut työskentelyapurahat kolmen viimeisen vuoden ajalta sekä vireillä olevat apurahahakemukset samaan tarkoitukseen. Ryhmäresidenssit ilmoittavat työryhmän (ei yksittäisten jäsenten) saamat apurahat sekä samaan projektiin haussa olevat apurahahakemukset.

Hakijan on välittömästi ilmoitettava verkkopalvelun kautta, jos hänelle myönnetään joku muu apuraha hakemuksen käsittelyaikana. Jos yksilöresidenssipaikan hakijalle myönnetään residenssipaikka ja hän saa samaan aikaan jotain toista työskentelyapurahaa, residenssiapurahojen summat ovat normaalisti puolet residenssiapurahasta.

Voimme perua residenssiapurahan, jos hakija ei ole ilmoittanut hakuaikana saamaansa muuta apurahaa.

Jos yksilöresidenssin kuukausiapurahan saaja saa samaan aikaan jotain toista työskentelyapurahaa, maksamme pääsääntöisesti vain osan residenssiavustuksesta.

Ilmoita, jos olet mukana jossain muussa hakemuksessa Saaren kartanon residenssiin. Nimeä tällöin hakemus/projekti. Ilmoita myös, oletko hakenut tai työskennellyt aiemmin Saaren kartanossa tai saanut Koneen Säätiöltä rahoitusta. Lisätiedoissa voit ilmoittaa tarkempia tietoja, mikäli olet aiemmin ollut residenssissä. Vastaukset eivät vaikuta hakemuksen arviointiin.

Kerro myös, mistä kuulit Saaren kartanon residenssistä.

Yksilöresidenssiin hakevien tulee merkitä missä residensseissä hän on työskennellyt viimeisen 5 vuoden aikana (listaa vuosi, residenssin nimi ja maa jokainen omalle rivilleen).

ARVIOIJIEN VALINTA

Valitse, minkä taiteenalan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemuksesi (1. valinta). Valintoja voi tehdä enintään kaksi, mutta on hyvä huomioida, että hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka hakija on merkinnyt ensimmäiseksi.

LIITTEET JA LINKIT

Tarkista ennen hakemuksen lähettämistä, mitkä liitteet hakemuksellasi tulee olla.

LAUSUNNOT

Ks. kohta lausuntojen liittäminen hakemukseen.

LÄHIPIIRI

Hakulomakkeessa pyydetään ilmoittamaan, jos hakija tietää kuuluvansa säätiön lähipiiriin. Säätiölain mukaan säätiön lähipiiri nähdään varsin laajasti. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este apurahan hakemiselle.

PALAUTE

Palaute-välilehdellä toivomme sinun antavan palautetta hakulomakkeesta sekä vastaavan muutamaan residenssitoimintaan liittyvään kysymykseen. Vastaukset eivät vaikuta hakemuksen arviointiin tai käsittelyyn.

LÄHETYS

Hakemus tulee olla lähetetty määräaikaan 31.3. klo 16 mennessä.

Jos haluat muokata jo lähettämääsi hakemusta, valitse Peruuta hakemuksen lähetys. Peruuttaminen ei poista hakemuksen tietoja. Muista lähettää hakemus uudestaan määräaikaan mennessä.

Hakuajan jälkeen et voi enää muokata etkä lähettää hakemustasi. Vain verkkopalvelun kautta määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn.

Hakija sitoutuu noudattamaan Lähetys-sivulla annettuja ehtoja hakemuksen lähettämiselle ja tietojen käsittelylle Koneen Säätiössä.

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana vastaanotettu. Hakemuksen tilaksi päivittyy käsittelyssä, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta.

Palaa Residenssipaikan hakijalle -pääsivulle