Työskentely Saaren kartanon residenssissä

Saaren kartanon residenssissä voi syventyä omaan työskentelyyn sekä olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden residenssiläisten kanssa.

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi sijaitsee luonnonläheisessä maaseutumiljöössä, Mietoistenlahden rannalla 30 kilometrin päässä Turusta pohjoiseen. Residenssin studiot, tanssistudio, muut työtilat, viihtyisät asunnot sekä kaunis kartanomiljöö tarjoavat residenssiläisille tilaisuuden työskennellä luovassa ja rauhallisessa ilmapiirissä. Lue lisää Saaren kartanon miljööstä

Saaren Kaivo on osa Saaren kartanon residenssin ainutlaatuisuutta. Saaren Kaivo ei ole fyysinen paikka – Saaren Kaivolla residenssissä työskentelevät kohtaavat ja jakavat ajatuksia residenssin aikana.

Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, jonka suuruus määräytyy kokemuksen mukaan (2 500 euroa / 3 000 euroa / 3 600 euroa / kk). Residenssiläiset maksavat itse matkansa, ruokansa ja tarvikkeensa. Ryhmät voivat hakea residenssiapurahaa 2–4 viikon työskentelyjaksoille. Lisäksi on mahdollista hakea ekologisen matkustamisen tukea residenssiin matkustamiseen Suomen ulkopuolelta.

Yksilöresidenssin kesto on kaksi kuukautta ja työskentelyjaksot ovat seuraavat:

1. jakso: tammi–helmikuu
2. jakso: maalis–huhtikuu
3. jakso: syys–lokakuu
4. jakso: marras–joulukuu.

Ryhmäresidenssipaikkaa voi hakea 2–4 viikon ajaksi kesäkuusta elokuun puoliväliin. Ryhmien vähimmäiskoko on kolme henkilöä ja enimmäiskoko on 18 henkilöä.

Huom. Myönnämme yhden viikon työskentelyjaksoja vain erityistapauksissa, esimerkiksi kääntäjien kritiikkityöpajoille tai muille työryhmille, joilla on tarve kokoontua pienimuotoiseen seminaariin tai työpajaan (työtilana kokoontumistila). Kauempaa ulkomailta matkustaville työryhmille suosittelemme pidemmän residenssijakson (esim. 4 viikkoa) valitsemista kestävämmän matkustamisen vuoksi.

Osana Saaren kartanon residenssin sosiaalista kestävyyttä, monimuotoisuutta ja saavutettavuutta globaalista etelästä saapuvat taiteilijat voivat hakea tukea lentomatkoihin ja viisumikuluihin. Globaalilla etelällä viitataan yleensä köyhyydessä eläviin ihmisiin maissa, jonka historiaa värittää kolonialismi.

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi ei ole esimerkiksi taidekenttään verkostoitumiseen tai näyttelyihin/esityksiin tähtäävä residenssi, eikä residenssijakson lopussa residenssipaikan saaneilta edellytetä näyttelyä tai esitystä.

Asunnot ja työtilat

Saaren kartanon vuonna 1779 rakennettu päärakennus toimii residenssin henkilökunnan toimistotilana. Residenssiläisten käytössä olevat asunnot sijaitsevat päärakennuksen pihapiirissä olevissa keittiö- ja lakeijarakennuksissa sekä puistoalueen renkituvassa.

Isommat asunnot on tarkoitettu kirjallista työtä tekeville taiteilijoille tai tutkijoille tai perheellisille taiteilijoille tai tutkijoille. Saaren kartanon asunnoissa on perusvarusteltu keittiö tai minikeittiö, ja lisäksi yhdessä rakennuksessa on yhteiskeittiö. Jokainen asunto on vain yhden vieraan käytössä, ja jokaisessa asunnossa on oma suihku ja WC. Ryhmät asuvat tiiviimmin ja jakavat usein asuntoja.

Jokaisessa asunnossa ja työtilassa on langallinen internet-yhteys (valokuitu). Saaren kartanossa ei ole langatonta verkkoa (Wi-Fi).

Residenssipaikkaan liittyvä työtila on asunnon yhteydessä oleva työhuone (kirjallinen työskentely) tai navetalla oleva työskentelytila. Vuonna 1858 rakennetussa kivinavetassa sijaitsevat kolme studiota, tanssistudio ja muut työtilat tarjoavat residenssivieraille tilaisuuden työskennellä luovassa ilmapiirissä. Jokaisella yksilöresidenssiin valitulla on käytössään oma työskentelytila, jota ei tarvitse jakaa muiden kanssa. Lue lisää majoitus- ja työtiloista täältä.

Residenssijakso tuo yhteen eri alojen taiteilijoita

Saaren Kaivo antaa residenssissä työskenteleville taiteilijoille ja tutkijoille mahdollisuuden kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toistensa ajatuksiin, työhön ja Saaren kartanoon. Saaren kartanon residenssissä työskentelee kevään ja syksyn aikana yleensä seitsemän residenssitaiteilijaa ja yksi Koneen Säätiön apurahalla työskentelevä tutkija kerrallaan neljän 2 kuukauden mittaisen jakson aikana, ja kesällä toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin kaikki tilat on varattu ryhmille. Lisäksi residenssissä työskentelee läpi vuoden yhteisötaiteilija.

Kansainvälisen taiteilijaresidenssin yhteisenä kielenä on englanti.

Jokaiselle residenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita ja sekä nuoria että pitemmän uran tehneitä taiteilijoita.

Yksilöresidenssin viikoittaisiin rutiineihin kuuluvat mm. presentaatiot, joissa jokainen residenssiläinen voi vuorollaan esitellä toisille residenssissä työskenteleville omaa työtään ja vastaavasti kuulla, mitä muut tekevät. Lisäksi residenssiläiset tapaavat viikoittain yhdessä henkilökunnan kanssa lounaan äärellä.

Työparit ja perheet

Saaren kartanon residenssissä on mahdollista työskennellä yksilöresidenssin aikana työparin tai puolison kanssa. Residenssiin voi tulla puolison tai myös perheen kanssa. Asia tulee huomioida ja ilmaista jo hakuvaiheessa. Residenssissä on rajoitettu määrä perheelle sopivia asuntoja, ja residenssi on tarkoitettu ensisijaisesti siellä työskenteleville taiteilijoille ja tutkijoille. Yksi residenssiasunnoista on sopiva koirien kanssa tuleville. Myös ryhmäresidenssiin voi tulla pienten, alle kouluikäisten lasten kanssa. Lapsilla tulee olla hoitaja työskentelyn aikana, jonka vanhemmat itse järjestävät.

Ekologisesti kestävä residenssitoiminta

Saaren kartanon residenssin ekologisesti kestävä residenssitoiminta tarjoaa yksilöresidenssijakson aikana residenssiläisille erilaisia retkiä, keskusteluja ja työpajoja. Työskentely ekologisten aiheiden parissa ei ole valintaperusteena taiteilijavalinnoissa. Lue lisää ekologisesti kestävästä residenssitoiminnasta

Mentorointiohjelma

Saaren kartanon residenssin mentorointiohjelma tarjoaa jokaiselle yksilöresidenssiin valitulle taiteilijalle mahdollisuuden keskusteluihin mentoreiden kanssa. Saaren kartanon residenssin mentorit ovat Suomessa asuvia oman taiteen alansa keskeisiä ammattilaisia, ja heillä jokaisella on myös henkilökohtainen suhde Saaren kartanoon. Lue lisää mentoroinitohjelmasta

Palaa Residenssipaikan hakijalle -pääsivulle