Työskentely Saaren kartanon residenssissä

Saaren kartanon residenssi tarjoaa mahdollisuuden ja vapauden kehittää työskentelyään ja praktiikkaansa kaikkien alojen taiteilijoille. Saaren kartanon residenssissä voi syventyä omaan työskentelyyn sekä olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden residenssiläisten kanssa.  Kansainväliseen residenssiin voivat hakea sekä Suomessa asuvat että ulkomaalaiset taiteilijat.

Residenssi on avoinna vuoden ympäri. Yksittäisille taiteilijoille ja työpareille tarkoitetut kahden kuukauden mittaiset työskentelyjaksot ovat tammi–helmikuu, maalis–huhtikuu, syys–lokakuu sekä marras–joulukuu. Kesäkuusta elokuun puoliväliin residenssin kaikki tilat on varattu taiteilijaryhmien 2–4 viikon työskentelyjaksoihin.

Yksilöresidenssien aikana residenssissä työskentelee kahden kuukauden ajan seitsemän taiteilijaa, kutsutaiteilija sekä yksi Koneen Säätiön rahoittama tutkija. Lyhytkestoisimpien ryhmäresidenssien aikana residenssissä majoittuu enemmän henkilöitä, jolloin työryhmät majoittuvat tiiviimmin ja yhdessä asunnossa voi majoittua 1–3 henkilöä. Yksilöresidenssissä jokaisella on oma asunto ja työtila, joko asunnon yhteydessä oleva työhuone tai vanhalla kivinavetalla sijaitseva studio.

Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, jonka suuruus määräytyy kokemuksen mukaan (2 700 euroa / 3 200 euroa / 3 800 euroa / kk). Residenssiläiset maksavat itse matkansa, ruokansa ja tarvikkeensa.

Taiteelliset työryhmät voivat hakea residenssiapurahaa 2–4 viikon työskentelyjaksoille.

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi sijaitsee luonnonläheisessä maaseutumiljöössä, Mietoistenlahden rannalla 30 kilometrin päässä Turusta pohjoiseen. Residenssin studiot, tanssistudio, muut työtilat, viihtyisät asunnot sekä ainutlaatuinen ja kaunis kartanomiljöö tarjoavat residenssiläisille tilaisuuden työskennellä luovassa ja rauhallisessa ilmapiirissä. Lue lisää Saaren kartanon miljööstä

Osa Saaren kartanon residenssin ainutlaatuisuutta on Saaren Kaivo. Se ei ole fyysinen paikka – Saaren Kaivolla residenssissä työskentelevät kohtaavat ja jakavat ajatuksia. Lue lisää Saaren Kaivosta

Tutustu, mitä residenssipaikkaan sisältyy

Asunnot ja työtilat

Saaren kartanon vuonna 1779 rakennettu päärakennus toimii residenssin henkilökunnan toimistotilana. Residenssiläisten käytössä olevat asunnot sijaitsevat päärakennuksen pihapiirissä olevissa keittiö- ja lakeijarakennuksissa sekä puistoalueen renkituvassa. Kartanon rakennukset ja lähiympäristö ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja Museoviraston suojelemia.

Residenssissä on yhdeksän eri kokoista kalustettua asuntoa. Isommat asunnot on tarkoitettu kirjallista työtä tekeville taiteilijoille, säveltäjille, tutkijoille tai perheellisille residenssiläisille. Saaren kartanon asunnoissa on perusvarusteltu keittiö tai minikeittiö, ja lisäksi yhdessä rakennuksessa on yhteiskeittiö. Jokainen asunto on vain yhden vieraan käytössä, ja jokaisessa asunnossa on oma suihku ja WC. Ryhmät asuvat tiiviimmin ja jakavat usein asuntoja. Jokaisessa asunnossa ja työtilassa on langallinen internet-yhteys (valokuitu). Saaren kartanossa ei ole langatonta verkkoa (Wi-Fi).

Residenssipaikkaan liittyvä työtila on asunnon yhteydessä oleva työhuone tai navetalla oleva työskentelytila. Vuonna 1858 rakennetussa kivinavetassa sijaitsevat neljä studiota, tanssistudio ja muut työtilat tarjoavat residenssivieraille tilaisuuden työskennellä luovassa ilmapiirissä. Jokaisella yksilöresidenssiin valitulla taiteilijalla on käytössään oma työskentelytila, jota ei tarvitse jakaa muiden kanssa. Työparit jakavat saman työtilan.

Lue lisää majoitus- ja työtiloista täältä.

Residenssijakso tuo yhteen eri alojen taiteilijoita

Saaren Kaivo antaa residenssissä työskenteleville taiteilijoille ja tutkijoille mahdollisuuden kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toistensa ajatuksiin, työhön ja Saaren kartanoon. Saaren kartanon residenssissä työskentelee kevään ja syksyn aikana yleensä seitsemän residenssitaiteilijaa, kutsutaiteilija ja yksi Koneen Säätiön apurahalla työskentelevä tutkija kerrallaan ja kesällä toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin kaikki tilat on varattu ryhmille.

Kansainvälisen taiteilijaresidenssin yhteisenä kielenä on englanti.

Osana Koneen Säätiötä Saaren kartanon residenssi edistää tieteellistä ja taiteellista työskentelyä Suomessa myöntämällä residenssipaikat niin, että noin puolet paikan saajista on – kansalaisuudesta riippumatta – Suomessa asuvia taiteilijoita. Jokaiselle residenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita ja sekä nuoria että pitemmän uran tehneitä taiteilijoita

Yksilöresidenssin viikoittaisiin rutiineihin kuuluvat mm. yhteiset kokoontumiset, joissa jokainen residenssiläinen vuorollaan esittelee omaa työtään, sekä saa ja antaa työskentelyä myönteisesti vahvistavaa palautetta  Lisäksi residenssiläiset tapaavat viikoittain yhdessä henkilökunnan kanssa lounaan äärellä. Yksilöresidenssijakson aikana järjestetään muun muassa ekologisuuteen ja kestävyyteen keskittyviä opintopiirejä ja keskusteluja.

Työparit, perheet ja lemmikit

Saaren kartanon residenssissä on mahdollista työskennellä yksilöresidenssin aikana työparin kanssa. Työparit hakevat samalla hakemuksella ja jakavat työtilan.

Yksilöresidenssiin voi tulla puolison tai myös perheen kanssa. Asia tulee ilmaista jo hakuvaiheessa. Residenssissä on rajoitettu määrä perheelle sopivia asuntoja, ja residenssi on tarkoitettu ensisijaisesti siellä työskenteleville taiteilijoille ja tutkijoille. Myös ryhmäresidenssiin voi tulla pienten, alle kouluikäisten lasten kanssa. Lapsilla tulee olla hoitaja , jonka vanhemmat itse järjestävät.

Residenssiin voi tulla myös koiran kanssa, ja yksi asuntomme on koiraystävällinen. Kerrothan lemmikistä jo hakemuksessa, niin varmistamme, että koiralle on tilaa.

Ekologisesti kestävä residenssitoiminta

Ekologisuus ja kestävyys ohjaavat residenssin arkea, tapahtumia ja toimintaa. Ekologiseen residenssitoimintaan kuuluvat myös erilaiset keskustelut, retket ja työpajat. Työskentely ekologisten aiheiden parissa ei kuitenkaan ole valintaperusteena taiteilijavalinnoissa. Lue lisää ekologisesti kestävästä residenssitoiminnasta

Residenssin saavutettavuus

Saaren kartanon residenssin pyrkimyksenä on olla mahdollisimman monelle taiteilijalle saavutettava residenssi. Residenssissä on yksi esteetön asunto ja myös päärakennuksen ensimmäiseen kerrokseen pääsee hissillä. Kehitämme mahdollisuuksien mukaan residenssin saavutettavuutta. Voit tiedustella tarkempia esteettömyystietoja sähköpostitse saari@koneensaatio.fi tai soittamalla residenssi- ja viestintäkoordinaattori Pirre Naukkariselle +358 44 031 4201.

Kartanon suojellut rakennukset ja ympäristö luovat haasteita esteettömyydelle. Myös residenssin syrjäinen sijainti ja julkisen liikenteen vähyys asettaa haasteen esimerkiksi liikkumiselle tai avustajien saatavuudelle.  Kartanon kulttuurihistoriallisesti merkittävä maasto on haastava, esimerkiksi päärakennukselta navetalle vievä hiekkatie on jyrkkä ja sinne mennessä pitää ylittää ajotie.

Osana Saaren kartanon residenssin sosiaalista kestävyyttä, monimuotoisuutta ja saavutettavuutta globaalista etelästä saapuvat taiteilijat voivat hakea tukea lentomatkoihin ja viisumikuluihin.

Lue lisää residenssin saavutettavuudesta

Mentorointiohjelma

Saaren kartanon residenssin mentorointiohjelma tarjoaa jokaiselle yksilöresidenssiin valitulle taiteilijalle mahdollisuuden keskusteluihin mentoreiden kanssa. Mentorit ovat Suomessa asuvia oman taiteenalansa keskeisiä ammattilaisia, ja heillä jokaisella on myös henkilökohtainen suhde Saaren kartanoon. Lue lisää mentorointiohjelmasta

Palaa Residenssipaikan hakijalle -pääsivulle