Mitä residenssipaikkaan sisältyy?

Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, jonka suuruus määräytyy kokemuksen mukaan. Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen.

Ryhmät voivat hakea työskentelynsä ajaksi työskentelyapurahaa ja tukea matkoihin 2–4 viikon mittaiseen residenssijaksoon.

Suomen ulkopuolelta Saaren kartanon residenssiin tulijoilla on myös mahdollisuus hakea hitaan matkustamisen tukea sekä työskentelyapurahaa matka-ajalle, mikäli matka kestää yhteensä yli viikon. Hitaalla matkustamisella tarkoitetaan mahdollisimman vähäpäästöistä matkustamista, ennen kaikkea lentämisen välttämistä. Lue lisää hitaan matkustamisen tuesta alempaa tältä sivulta.

Yksilöresidenssiin kuuluu oma perusvarusteltu asunto (joko omalla keittiöllä, minikeittiöllä tai yhteiskeittiöllä varusteltuna) sekä oma työskentelytila, jota ei tarvitse jakaa muiden kanssa.

Kesän ryhmäresidensseissä ryhmät majoittuvat tiiviimmin, mutta jokaisella ryhmällä on lähtökohtaisesti oma työskentelytila. Lue lisää majoitus- ja työskentelytiloista

YKSILÖRESIDENSSIN KUUKAUSIAPURAHAN SUURUUS

Yksilöresidenssiin valitulle maksetun kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä 42 päivää/residenssijakso.

Yksilöresidenssin kuukausiapurahaluokat vuodesta 2021 alkaen:

  • apuraha 1: uran alkuvaiheessa 2 500 euroa / kk
  • apuraha 2: uran keskivaiheilla (vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä) 3 000 euroa / kk
  • apuraha 3: kokenut (vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä) 3 600 euroa / kk

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee vaadittava kokemus perustella hakemuksessa. Apurahaluokat määräytyvä kokemuksen mukaan eikä korkeampaa apurahaluokkaa voi perustella esim. matkoilla tai tarvikkeilla.

RYHMÄRESIDENSSIAPURAHAN SUURUUS

Myönnämme ryhmäresidenssiapurahaa hakemuksessa esitetylle henkilömäärälle ja suunnitelmalle. Ryhmän vähimmäiskoko on 3 henkilöä. Myönnämme jokaiselle residenssissä työskentelevälle työryhmän jäsenelle viikkokohtaisesti määräytyvän apurahan ja tukea matkoihin, mikäli ne alkavat Suomen ulkopuolelta.

Kannustamme kauempaa tulevia ryhmiä hakemaan tukea hitaaseen matkustamiseen ja pidempää residenssijaksoa, jolloin myös yli viikon kestävään matkustamiseen maa- ja meriteitse voi hakea työskentelyapurahaa.

Residenssiapurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä ryhmälle myönnetyn residenssijakson ajan. Emme myönnä ryhmäresidensseille tukea tarvikkeisiin, Suomen sisäisiin matkoihin, päivärahoihin tai palkkoihin.

Ryhmäresidenssin apurahan määräytyminen vuodesta 2021 alkaen:

  • 1 viikko         750 € / hlö
  • 2 viikkoa       1 500 € / hlö
  • 3 viikkoa       2 250 € / hlö
  • 4 viikkoa       3 000 € / hlö.

Työryhmän tulee valita keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka hoitaa hakemusprosessin. Ryhmän tulee eritellä residenssiapurahan saajat hakemusta varten sille varatussa kohdassa sekä erillisessä liitteessä.

HITAAN MATKUSTAMISEN TUKI JA TYÖSKENTELYAPURAHA

Hitaalla matkustamisella tarkoitetaan lentämisen välttämistä. Hitaan matkustamisen tukea on mahdollista hakea Suomen ulkopuolelta Saaren kartanon residenssiin saapumiseen ja sieltä lähtemiseen. Mikäli matka kestää yhteensä yli viikon, on siihen mahdollista hakea myös työskentelyapurahaa.

Mikäli matka kestää yli viikon, lasketaan yksilöresidenssiin saapuvan työskentelyapuraha haetun apurahaluokan mukaan seuraavasti: 

1 viikko on 25 % haetusta apurahaluokasta ja 2 viikkoa 50 % jne. 

Ryhmien työskentelyapuraha hitaaseen matkustamiseen määräytyy 2. apurahaluokan mukaan eli 1 viikko 750 € / henkilö ja 2 viikkoa 1 500 € / henkilö jne.

Hitaan matkustamisen tuki ei koske Suomen sisällä tehtäviä matkoja, ellei matka ei ole alkanut toisesta maasta.

Mikäli hakija saa residenssipaikan ja saa matka-apurahan samalle matkalle muualta, tulee siitä ilmoittaa Saaren kartanon residenssiin. Emme myönnä päällekkäistä tukea hitaaseen matkustamiseen, joten toinen myönnetyistä tuista tulee perua.

Lue lisää hitaasta matkustamisesta:

Palaa Residenssipaikan hakijalle -pääsivulle