Residenssin ohjelmat

Yksilöresidenssien aikana residenssissä työskentelevät voivat osallistua ekologisesti kestävän residenssitoiminnan ohjelmaan sekä mentorointiohjelmaan.

EKOLOGISESTI KESTÄVÄ RESIDENSSITOIMINTA

Saaren kartanossa on käynnissä ekologisesti kestävän residenssitoiminnan ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää ekologisesti kestävää toimintaa pitkäjänteisesti testaten ja oppien.

Panostamme oivalluksiin sekä osallistamisen ja myönteisyyden avulla kanssaoppimiseen. Ekologisuus ei ole valintaperusteena taiteilijavalinnoissa, vaan ekologinen fokus syntyy residenssin toiminnasta.

Haluamme tarjota residenssissä työskenteleville mahdollisuuden sisäistää ekologisuus osaksi omaan työskentelyään ja ajatteluaan ja myös reflektoida ekologista toimintaa sekä residenssijaksollaan että sen jälkeen.

SAAREN KARTANON MENTOROINTIOHJELMA

Saaren kartanon residenssi haluaa tukea taiteilijoita kehittymään omassa työskentelyssään tarjoamalla jokaiselle Saaren kartanon yksilöresidenssiin valitulle taiteilijalle mahdollisuuden kahteen yhden tunnin mittaiseen etäyhteyksillä toteutettavaan mentorointitapaamiseen kahden kuukauden mittaisen residenssijakson aikana.

Mentorointimahdollisuus on tarjolla joko residenssissä Mietoisissa paikan päällä tai kotiresidenssissä työskenteleville taiteilijoille. Mentorointiohjelma ei kuitenkaan koske Koneen Säätiön apurahalla työskenteleviä tutkijoita, koska heillä on pidempi rahoitus ja mahdollisuus hyödyntää Koneen Säätiön Apurahat+ ohjelmaa, jossa on palveluina mm. vertaismentorointi.

Mentorointi on kahdenkeskinen keskusteluhetki, jossa mentori tukee ja sparraa mentoroitavaa tämän taiteellisessa työssä, taiteellisen ajattelun kehittymisessä sekä muissa ammatillisissa kysymyksissä. Mentorit ovat Suomessa asuvia oman taiteen alansa keskeisiä ammattilaisia, joilla on uraa takanaan jo vähintään parin vuosikymmenen ajalta, ja jotka ovat taitavia kuuntelijoita ja keskustelijoita. Heillä jokaisella on myös henkilökohtainen suhde Saaren kartanon residenssiin. Mentorit tuovat keskusteluihin mukanaan myös omat verkostonsa ja referenssinsä, jotka voivat edistää mentoroitavan verkostoitumista heidän oman alansa taidetoimijoihin Suomessa sekä kansainvälisesti.

Residenssissä työskentelevä taiteilija voi valita eri taiteen aloja edustavista mentoreista omaan työskentelyynsä sopivimman henkilön erikseen toimitettujen esittelytekstien sekä osaamisalueita ja asiantuntijuuksien teemoja kuvaavien avainsanojen avulla. Mentoroitavalla on mahdollisuus käyttää joko samaa mentoria molemmilla kerroilla tai valita kaksi eri mentoria, mikäli se on työskentelyn kannalta hyödyllisempää.

Vuonna 2021 Saaren kartanon mentoreiksi on kutsuttu taiteilija Andy Best, kuraattori Taru Elfving, koreografi Maija Hirvanen, säveltäjä, äänitaiteilija Maija Hynninen, teatteriohjaaja Atro Kahiluoto sekä runoilija Jyrki Kiiskinen.

Lisätietoa ohjelmasta seuraa lähempänä residenssijakson alkua.