Residenssin ohjelmat

SAAREN KARTANON MENTOROINTIOHJELMA

Saaren kartanon residenssi haluaa tukea taiteilijoita kehittymään omassa työskentelyssään tarjoamalla jokaiselle Saaren kartanon yksilöresidenssiin valitulle taiteilijalle mahdollisuuden kahteen yhden tunnin mittaiseen etäyhteyksillä toteutettavaan mentorointitapaamiseen kahden kuukauden mittaisen residenssijakson aikana.

Mentorointiohjelma ei kuitenkaan koske Koneen Säätiön apurahalla työskenteleviä tutkijoita, koska heillä on pidempi rahoitus ja mahdollisuus hyödyntää Koneen Säätiön Apurahat+ ohjelmaa, jossa on palveluina mm. vertaismentorointi.

Mentorointi on kahdenkeskinen keskusteluhetki, jossa mentori tukee ja sparraa mentoroitavaa tämän taiteellisessa työssä, taiteellisen ajattelun kehittymisessä sekä muissa ammatillisissa kysymyksissä. Mentorit ovat Suomessa asuvia oman taiteen alansa keskeisiä ammattilaisia, joilla on uraa takanaan jo vähintään parin vuosikymmenen ajalta, ja jotka ovat taitavia kuuntelijoita ja keskustelijoita. Heillä jokaisella on myös henkilökohtainen suhde Saaren kartanon residenssiin. Mentorit tuovat keskusteluihin mukanaan myös omat verkostonsa ja referenssinsä, jotka voivat edistää mentoroitavan verkostoitumista heidän oman alansa taidetoimijoihin Suomessa sekä kansainvälisesti.

Residenssissä työskentelevä taiteilija voi valita eri taiteen aloja edustavista mentoreista omaan työskentelyynsä sopivimman henkilön erikseen toimitettujen esittelytekstien sekä osaamisalueita ja asiantuntijuuksien teemoja kuvaavien avainsanojen avulla. Mentoroitavalla on mahdollisuus käyttää joko samaa mentoria molemmilla kerroilla tai valita kaksi eri mentoria, mikäli se on työskentelyn kannalta hyödyllisempää.

Vuonna 2024 Saaren kartanon mentoreiksi on kutsuttu kuraattori Taru Elfving, koreografi Maija Hirvanen, kuraattori Eva Neklyaeva sekä runoilija Jyrki Kiiskinen.