Apurahojen verotus ja todistus apurahasta

VEROTUS

Yksilöresidenssiin myönnetyt apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään (26 269,46 € vuonna 2024) saakka.

Apurahansaaja ei toimita säätiölle verokorttia eikä säätiö tee maksetuista apurahoista ennakonpidätystä, vaikka kalenterivuonna maksetun apurahan suuruus ylittäisikin verovapaan apurahan määrän.

Lähetämme vuosittain tammikuussa tiedot edellisen vuoden aikana maksetuista apurahoista verottajalle. Apurahansaajan itsensä tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessa, ja vero maksetaan verovapaan apurahan ylittävältä osalta.

Koneen Säätiö ei ilmoita Melalle sinulle myönnettyä residenssiapurahaa. Säätiö ilmoittaa Melalle sellaiset luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan (4 287,73 euroa vuonna 2023).

Muiden kulujen, kuten eläkevakuutusmaksujen, ammattikirjallisuuden ja matkakulujen, vähennyskelpoisuutta voi tiedustella verottajalta.

Lisätietoa apurahojen verotuksesta: www.vero.fi, saatiotrahastot.fi.

TODISTUS APURAHASTA

Apurahan myöntökirje käy usein myös todistuksesta. Henkilökohtaisen todistuksen apurahojen maksatusaikataulusta voi ladata PDF-tiedostona apurahojen verkkopalvelusta, Maksatuspyyntö-sivun Tilitiedot-kohdasta (pieni PDF-ikoni apurahansaajan kohdalla). Työryhmän jäsenet voivat pyytää todistuksen hankkeen johtajalta.

Palaa Residenssipaikan saajalle -pääsivulle