Saaren kaivo

Kaikkialla maailmassa ihmiset ovat kokoontuneet ja monin paikoin kokoontuvat nykyisinkin kaivolle vettä noutamaan. Siellä he jakavat ajatuksia, ideoita, ongelmia ja niiden ratkaisuja.  

Saaren Kaivo: metafora kohtaamisille

Yksi Saaren kartanon residenssin ainutlaatuisista asioista on Saaren Kaivo. Kaivo on metafora residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden mahdollisuudelle kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toistensa ajatuksiin, työhön ja Saaren kartanoon. Saaren Kaivolla jakaminen syntyy usein spontaanisti, mutta residenssin henkilökunta pyrkii myös luomaan Kaivolle suotuisia tiloja, tilanteita ja tilaisuuksia.  

Saaren Kaivo ei ole fyysinen paikka tai asia, vaan se syntyy yhteisessä vuorovaikutuksessa ja ajan kanssa residenssissä työskentelevien keskuudessa. 

Kohtaamiset Saaren Kaivolla voivat johtaa ystävyyssuhteisiin, yhteistyöprojekteihin tai mentorointikeskusteluihin, niiden kautta voi oppia uusia työskentelytapoja tai saada vahvistusta omaan taiteilijaidentiteettiin. Tutustuminen muihin taiteenaloihin avaa uusia näkökulmia myös omaan tekemiseen. 

Kesä-Kaivo 

Saaren kartanossa järjestetään säännöllisesti Kesä-Kaivoja: tapahtumia, joissa eri alojen taiteilijat ja tutkijat kokoontuvat päiväksi tai pariksi keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Keskustelun tavoitteena voi olla jonkin konkreettisen ongelman ratkaiseminen, hankeidean synnyttäminen tai vaikkapa yhteinen manifesti. Tärkeintä Kesä-Kaivolla on kuitenkin vuorovaikutus ja jakaminen sekä näkökumien moninaisuus. 

Kaivo synnytti yhteistaideteoksen 

Saaren Kaivo on parhaimmillaan yhteistyötä eri lähtökohdista ja taiteenlajeista tulevien taiteilijoiden kesken.  

Keväällä 2022 Saaren kartanossa työskenteli joukko eri alojen taiteilijoita, jotka tekivät residenssijaksollaan yhteistyöteoksen On a Former Island.
 
Mukana projektissa olivat säveltäjä, esiintyjä Pia Palme (Itävalta), kuvataiteilija ja esiintyjä Elie Halonen & esiintyvä taiteilija Satu Hakamäki, jazzlaulaja Mari Zhiginas (Ukraina), esitys- ja teatteri taiteilija Tuomas Laitinen ja sarjakuvataiteilija Siiri Viljakka.  Musiikkia, esitys-, kuva- ja videotaidetta yhdistävä teos esitettiin 26.4.2022, Sibelius-museossa Turussa.