Saaren kaivo

Saaren Kaivo on residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden mahdollisuus kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toistensa ajatuksiin, työhön ja Saaren kartanoon. Saaren Kaivolla jakaminen syntyy usein spontaanisti, mutta residenssin henkilökunta pyrkii myös luomaan Kaivolle suotuisia tiloja, tilanteita ja tilaisuuksia. 

Kohtaamiset Saaren Kaivolla voivat johtaa ystävyyssuhteisiin tai mentorointikeskusteluihin, niiden kautta voi oppia uusia työskentelytapoja tai saada vahvistusta omaan taiteilijaidentiteettiin. Tutustuminen muihin taiteenaloihin avaa uusia näkökulmia myös omaan tekemiseen.