Elie Halonen

Kuvataiteilija ja esiintyjä

Elie Halonen. Kuva: Jussi Virkkumaa

Työskentelen Saaren kartanon residenssissä yhdessä tanssitaiteilija Satu Hakamäen kanssa. Tutkimme shibarisidonnan kautta muotoja, valtasuhteita, identiteettejä, tunteita, somatiikkaa, mikroliikkeitä ja eleitä.

Residenssi antaa meille mahdollisuuden uppoutua työhömme totaalisesti, rakentaen maailman, jossa elää. Haluan edistää tätä tekemisen tilaa huolehtimalla omasta ja kaikkien muiden hyvinvoinnista. Odotan, että pääsen tapaamaan muita Saaressa olevia taiteilijoita ja saamaan uusia näkökulmia taiteeseen. Haluan myös tuntea historian läsnäolon, kaiken elottoman ja elollisen, kasviston ja eläimistön Saaren ympäristössä.

Taustani kuvanveiston parissa yhdistyy nykyiseen kehotyöskentelyn praktiikkaani sitomisen muodossa. Siihen liittyy turvallisemman tilan luominen kokeilulle ja itseilmaisulle, jossa voi manipuloida kehoa, kuunnella, improvisoida ja seurata, miten tunteet ottavat materiaalisen, veistoksellisen muodon. Minusta on kiehtovaa, miten sitominen on sekä käsityötä että niin kouriintuntuva tapa käsitellä ihmisen somatiikkaa.

Olen kiinnostunut ihmisen ja kasvien muodoista, ekologiasta, ekoseksuaalisuudesta sekä queer- ja BDSM-kulttuureista. Valmistuin kuvataiteilijaksi vuonna 2019 ja sen jälkeen olen työskennellyt kehollisuuden parissa performanssin ja elokuvallisen kerronnan kautta. Hauru, on viimeisin yhteistyössä toteuttamani dokumentaarinen lyhytelokuva kolmesta taiteilijasta, jotka tutkivat itseään suhteessa erään aution saaren ekosysteemiin. Elokuvassa shibari sidonta upottaa taiteilijat ekoseksuaaliin kokemukseen, jossa ihmis- ja kasvikehot kohtaavat.