Ekososiaalinen sivistys

Ekososiaalinen sivistys on yksi Koneen Säätiön arvoista: se tarkoittaa meille sosiaalista, kulttuurista ja ekologista vastuuta ihmisestä, muista lajeista ja ympäristöstä.

Ekososiaalinen sivistys näkyy toiminnassamme ja sen kehittämisessä monin tavoin. Vuonna 2017 perustimme Kullan luonnonsuojelualueen Kemiönsaareen kompensoidaksemme säätiön toiminnasta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta, ja vuonna 2021 lahjoitimme 1 440 hehtaarin metsäalueen Oulun Sanginjoella suojelualueeksi. Koneen Säätiön ylläpitämässä Saaren kartanon kansainvälisessä taiteilija- ja tutkijaresidenssissä kehitetään residenssitoimintaa kokeillen ja pitkäjänteisesti ekologisuuden ehdoilla. Residenssin tavoitteena on olla kestävien toimintamallien edelläkävijä kansainvälisellä residenssikentällä. Kannustamme myös apurahansaajiamme huomioimaan ekologiset valinnat omassa työssään esimerkiksi hitaan matkustamisen keinoin.

Tutustu alta ympäristötekoihimme!

Lue lisää

Hidas matkustaminen opettaa katsomaan toisin

Saaren kartanon residenssi osaksi NAARCA-residenssiverkostoa

Kohti ekologisesti kestävää residenssitoimintaa

25 000 euron Vuoden Tiedekynä -palkinnon voittaja Pieta Hyvärinen haastaa ajattelemaan metsätaloutta toisin

Apurahansaajamme, hae rahoitusta ekologiseen matkustamiseen ja kohtaamisiin!

Ekologinen kompensaatio – Kullan luonnonsuojelualue Kemiönsaaressa