Uutiset

Ympäristö

29.09.2021

Koneen Säätiö ennallistaa metsätalouskäytössä vaurioitunutta Kullan luonnonsuojelualuetta

Koneen Säätiö perusti vuonna 2017 Kemiönsaarelle Kullan luonnonsuojelualueen kompensoidakseen säätiön toiminnasta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta. Nyt säätiö ennallistaa aluetta metsän monimuotoisuuden ja elonkirjon suojelemiseksi.

Koneen Säätiö pyrkii tänä vuonna toteutettavilla ennallistamistoimenpiteillä vauhdittamaan Kullan luonnon palautumista ja luomaan alueen aikaisemmasta metsätalouskäytöstä kärsineille eliölajeille uusia elinympäristöjä.

Alueelle lisättiin keväällä satoja monille lajeille elintärkeitä lahopuita. Ennallistamistyöt jatkuvat lokakuussa soita kuivattaneiden ojien täyttämisellä.

 

Suoalueita ennallistetaan ojia tukkimalla

Noin 80 prosenttia Etelä-Suomen soista on ojitettu. Ojitukset ovat pääsyy sille, että yli puolet Suomen suotyypeistä on uhanalaisia.

Myös Kullan alueen soita ja kosteita metsiä kuivatettiin ojittamalla alueen ollessa vielä metsätalouskäytössä. Ojia on kaivettu alueelle kaikkiaan noin viisi kilometriä.

Kullan suojelualueen ojat on ennallistamistoimien yhteydessä määrä joko tukkia siirtämällä maamassat takaisin ojaan tai rakentamalla ojiin patoja vedenvirtauksen pysäyttämiseksi, jolloin vesi palaa sinne minne se luontaisesti kuuluu.

Lahopuita uhanalaisille lajeille

Noin 5000 eläin-, kasvi- ja sienilajia Suomessa on riippuvaisia kuolleesta, lahoavasta puusta. Sadat näistä lajeista ovat uhanalaisia, koska lahopuuta ei ole metsissä enää riittävästi. Talousmetsissä lahopuuta on nykyisin 95 prosenttia vähemmän kuin luonnontilaisissa metsissä.

Myös Kullassa on metsänhoidon nimissä kerätty kuollutta puuta aiemmin pois metsästä.

Kemiönsaarella asuva maatalous- ja metsätieteiden tohtori Panu Kunttu on suunnitellut Kullan alueelle lahopuun lisäämisen. Lisääminen tehtiin keväällä.

”Kullan metsään on nyt levitetty satoja muualta peräisin olevia puunrunkoja. Näitä runkoja oltiin viemässä hakkeeksi, mutta saimme ne onneksi lisäämään Kullan alueen luonnon monimuotoisuutta”, Kunttu kertoo.

Kullan alueella on myös entinen kaatopaikka, josta on levinnyt lähialueille etelärannikon luontoon kuulumattomia haitallisia lajeja. Kasvustoja on torjuttu alueella mekaanisesti ja hyvällä menestyksellä jo vuosia. Kuntun johtama torjuntatyö on luonut lisää tilaa Suomessa luontaisesti esiintyvälle kasvilajistolle.

Ennallistamistoimenpiteiden ohella Kullan suojelualueella on käynnistetty eliölajiston ja metsän seurantatutkimus, joka kerää tietoa ennallistamisen vaikutuksista luontoon.

Ennallistamistoimenpiteiden koneurakoinnissa käytetään paikallisten yrittäjien palveluita.

 

Lisätiedot

Koneen Säätiön viestintäpäällikkö Lauri Alaviitala
lauri.alaviitala@koneensaatio.fi
050 526 8336