Rahoitusohjelma: Rapautuuko demokratia? (2021–2025)

Monivuotisen rahoitusohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä demokratiasta ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta sekä tuoda uusia näkökulmia demokratian pohdintaan.

Demokratia on maailman valtioissa tilastollisesti yleisempää kuin koskaan aiemmin, mutta monen nykyisen demokratian laatu on rapautunut muun muassa autoritaaristen johtajien, vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän, vaalijärjestelmien manipuloinnin ja tiedotusvälineiden vapauden rajoittamisen vuoksi sekä siksi, että ilmastokriisi aiheuttaa myös yhteiskunnallista epävakautta ympäri maailmaa. 

Ohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa voidaan käsitellä esimerkiksi arkea ja osallisuutta demokratian kannalta: Mitkä ovat kuulemisen ja kohtaamisen mekanismit ja käytännöt? Miten kieli toimii demokratian esteenä, haastajana, mahdollistajana tai uudistajana? Ketkä saavat osallistua demokraattiseen päätöksentekoon ja mitä kautta? Mitkä ovat muiden biologisten lajien oikeudet ja kuka niitä edustaa demokratiassa? 

Ohjelman piirissä voidaan tutkia myös vaikkapa demokratian ja oikeusvaltion historiaa, instituutioita ja nykytilannetta. Mikä on voimankäytön monopolien, kuten armeijan ja poliisin suhde demokratiaan? Miten demokratia toteutuu tällä hetkellä yliopistolaitoksessa ja mitä sen mahdollinen rapautuminen merkitsee tutkimuksen ja taiteen tulevaisuudelle sekä ymmärryksellemme demokratiasta? Kuinka voi demokratia taidekentällä tai yksityisissä säätiöissä? Miltä demokratian tulevaisuus näyttää? 

Ohjelma toteutetaan myöntämällä hankerahoitusta tutkimukseen sekä tutkimusta ja esimerkiksi taidetta, journalismia ja/tai aktivismia yhdistäville hankkeille. Rahoituksessa suositaan pitkiä, enintään neljä vuotta kestäviä hankkeita. Ohjelman toteuttamiseen kuuluu myös tilaisuuksia, joissa tuodaan yhteen aiheiden parissa toimivia ihmisiä.

Vuonna 2023 ei järjestetä erillistä teemahakua. Rapautuuko demokratia -ohjelman teemat huomioidaan syksyn yleisessä haussa.