Uutiset

Apurahat

04.07.2018

Suomen muuttuvat naapuruudet (2016–2020)

Koneen Säätiön Suomen muuttuvat naapuruudet -rahoitusohjelman taustalla ovat mm. pohjoisten alueiden ilmaston lämpenemisen myötä muuttunut geopoliittinen merkitys ja tähän liittyvä taloudellinen kilpajuoksu napa-alueille, Venäjän ja länsimaiden välisten suhteiden kiristyminen ja polarisoituminen sekä siirtolaisuuden ja pakolaisuuden suomalaiseen yhteiskuntaan tuomat uudet naapurit.

Rahoitusohjelmassa kysymme, miten ihmiset, ryhmät, valtiot ja kulttuurit voivat elää lähekkäin, kommunikoida ja rakentaa yhteisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista huolimatta. Kuinka Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan naapuruussuhteet ja käsityksemme niistä ovat muuttuneet ja muuttumassa? Ohjelmassa Suomen muuttuvia naapuruuksia tarkastellaan sekä mikro- että makrotasolla useista eri näkökulmista

Rahoitusohjelmassa järjestetään sen teemoihin liittyviä tilaisuuksia ja erillisiä apurahahakuja. Lisäksi ohjelma otetaan huomioon säätiön ja Saaren kartanon vuosittaisissa hauissa.

Rahoitusohjelman ensimmäinen Lähinaapurit-teemahaku järjestettiin syyskuussa 2016, toinen Naapuridialogit-teemahaku syyskuussa 2017 ja kolmas Elintärkeät naapurimme -teemahaku syyskuussa 2018. Vuonna 2019 rahoitusohjelmassa ei järjestetty teemahakua. Syyskuun 2020 teemahaku tarkastelee Venäjää ja suomalais-venäläisiä suhteita ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Teemahaku 2020 on nimeltään Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi.