Uutiset

Apurahat

30.04.2018

Elintärkeät naapurimme

Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman teemahaku vuodelle 2018 oli nimeltään Elintarkeät naapurimme. Kolmannessa teemahaussa laajennettiin naapuruussuhteet käsittämään inhimillisten ja sosiaalisten toimijoiden suhteet myös ei-inhimillisiin elollisiin olentoihin.


Teemahaussa tarkastellaan suhdettamme meitä ympäröivään monimuotoiseen joukkoon toisia eliö- ja eläinlajeja niin yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden, valtioiden kuin globaalillakin tasolla.

Miten otamme arjessamme huomioon nämä ‘toislajiset’ naapurit, joista inhimillinen elämä on täysin riippuvainen? Millaisia suhteita meillä on toislajisten naapureidemme kanssa, miten ne välittyvät teknologisesti, ja millainen rooli niillä on tiivistyvissä kaupungeissa? Millaiset yhteiskunnalliset rakenteet mahdollistavat inhimillisen elämän jatkumisen maapallolla?

Teemahaku kattaa myös sen, miten käsittelemme toislajisia naapureita ja suhdettamme niihin filosofiassa, uskonnossa, taiteessa ja erilaisissa teksteissä: Kuinka puhumme ja kirjoitamme elintärkeistä naapureistamme kaunokirjallisuudessa, sosiaalisessa mediassa, asiateksteissä tai tieteellisessä kirjallisuudessa? Miten muiden lajien arvo tai asema suhteessa ihmiseen on muuttunut vuosisatojen kuluessa näissä teksteissä? Teemahaussa kannustetaan ekologisten, yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen yhteistyöhön. Haussa tuettavien hankkeiden edellytetään perustuvan tieteelliseen tutkimukseen, mutta niissä voi olla mukana myös kansalaisyhteiskunnan edustajia ja journalisteja. Kannustamme tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteishankkeisiin.

Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelma alkoi vuonna 2016 ja Elintärkeät naapurimme on sen kolmas teemahaku. Ohjelmassa kysymme, miten ihmiset, ryhmät, valtiot ja kulttuurit voivat elää lähekkäin, kommunikoida ja rakentaa yhteisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista huolimatta.

 

Lisätiedot

Tiedejohtaja Kalle Korhonen, kalle.korhonen@koneensaatio.fi

Käytännölliset ja hakuun liittyvät kysymykset: koneensaatio@koneensaatio.fi