Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelma

Monica Gathuo & Leonardo da Costa Custódio. (C) Aleksi Poutanen / Kone Foundation

Koneen Säätiön Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman taustalla ovat mm. pohjoisten alueiden ilmaston lämpenemisen myötä muuttunut geopoliittinen merkitys ja tähän liittyvä taloudellinen kilpajuoksu napa-alueille, Venäjän ja länsimaiden välisten suhteiden kiristyminen ja polarisoituminen sekä siirtolaisuuden ja pakolaisuuden suomalaiseen yhteiskuntaan tuomat uudet naapurit.

Ohjelmassa kysymme, miten ihmiset, ryhmät, valtiot ja kulttuurit voivat elää lähekkäin, kommunikoida ja rakentaa yhteisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista huolimatta. Kuinka Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan naapuruussuhteet ja käsityksemme niistä ovat muuttuneet ja muuttumassa? Ohjelmassa Suomen muuttuvia naapuruuksia tarkastellaan sekä mikro- että makrotasolla useista eri näkökulmista.

Ohjelmassa järjestetään sen teemoihin liittyviä tilaisuuksia ja erillisiä apurahahakuja. Lisäksi ohjelma otetaan huomioon säätiön ja Saaren kartanon vuosittaisissa hauissa.

Ohjelman ensimmäinen Lähinaapurit-teemahaku järjestettiin syyskuussa 2016, toinen Naapuridialogit-teemahaku syyskuussa 2017 ja kolmas Elintärkeät naapurimme -teemahaku syyskuussa 2018.