Ekologisesti kestävä residenssitoiminta

Saaren kartanon residenssin toimintaa ohjaa ekologinen kestävyys, joka kattaa myös sosiaalisen ja henkisen kestävyyden. Tarjoamme residenssissä työskenteleville mahdollisuuden sisäistää ekologisten kysymysten pohtimisen osaksi omaa työskentelyä ja ajattelua erilaisten opintopiirien, keskusteluiden ja työpajojen avulla.

RESIDENSSIN EKOLOGINEN TOIMINTAKULTTUURI

Saaren kartanon residenssitoiminnassa pyritään kestävyyteen, ekologisuuteen ja saavutettavuuteen. Saaren kartanon ekologisesti kestävän residenssitoiminnan ohjelmaa kehittää ekologisen residenssitoiminnan koordinaattori Jaana Eskola.

Panostamme toiminnassamme oivalluksiin, osallistamiseen ja yhdessä oppimiseen. Työskentely ekologisten aiheiden parissa ei ole valintaperusteena taiteilijavalinnoissa, vaan ekologinen fokus on residenssin toiminnassa. Pyrimme kuitenkin myös innostamaan residenssissä työskenteleviä taiteilijoita ja tutkijoita sekä yhteistyökumppaneitamme tekemään kestäviä valintoja.

Yksilöresidenssijakson aikana residenssin henkilökuntamme tukee residenssiläisiä ekologisten käytäntöjen omaksumisessa. Opastamme tarvittaessa henkilökohtaisesti ja olemme keskustelukumppaneina ekologisuuteen liittyvissä teemoissa.

Järjestämme Saaren kartanon lähialueella avoimia asiantuntijaluentoja, työpajoja ja opintopiirejä ja teemme monenlaista yhteistyötä Mynämäen kunnan kanssa. Muun muassa syksyllä 2020 järjestetyssä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hankkeessa tuotiin näkyväksi, miten keskeisessä asemassa kulutustottumukset ja elämäntapojen muutokset ovat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnonvarojen säästämisessä. Kokeiluun osallistuneet kotitaloudet sitoutuivat pienentämään hiilijalanjälkeään ja soveltamaan hankkeesta saamiaan vinkkejä kestävämpään arkeen.

Rakennamme Saaren kartanon ympäristöohjelmaa Ekokompassi-työkalun avulla ja kartoitamme toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset ja olemme sitoutuneet ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Keväällä 2021 toteutettiin koko Koneen Säätiön hiilijalanjäljen laskenta Green Carbon Finland Oy:n toimesta.

EKOLOGISUUS RESIDENSSIN ARJESSA

Saaren kartanon yksilöresidenssissä työskenteleville tarjotaan kestävyyden teemoja käsitteleviä tapaamisia, kuten opinto- tai lukupiirejä ja työpajoja.

Residenssiläisille järjestetään vuodenajasta riippuen joko retki kartanon lähiluontoon asiantuntijan johdolla tai vierailu eri ympäristötieteen näkökulmia valottavaan paikkaan.

Residenssiläisten käytössä oleva kartanon kirjasto sisältää eri näkökulmia ekologisesti kestävään ajatteluun ja residenssiläiset voivat halutessaan syventyä esimerkiksi ekologiseen ajatteluun, lähiympäristön erityispiirteisiin, metsäkysymyksiin, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen tai ympäristö- ja eläinfilosofiaan.

Huomioimme kestävyyden myös järjestämissämme tapaamisissa ja tapahtumissa, joissa tarjoamme kasvisruokaa ja vältämme ruokahävikkiä. Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan luomua ja lähialueen tuotteita.

Huomioimme hankinnoissamme kestävyyden suosimalla laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita sekä kierrätysmateriaaleja. Kierrätämme residenssissä syntyvän jätteen mahdollisimman tehokkaasti, sekä kartanolla että työtiloissa, ja huolehdimme esimerkiksi maalausvälineiden pesunesteiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Opastamme mielellämme mm. taiteelliseen työskentelyyn liittyvien materiaalien kemikaalikuorman huomioimisessa ja suosittelemme käyttämään kierrätysmateriaaleja.

Tavoitteenamme on vähentää riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden käytöstä: Saaren kartanolla on käytössään leasing-sähköauto ja vanhemmassa tavarankuljetusautossa käytetään biodieseliä. Kannustamme asukkaitamme fossiilivapaaseen liikkumiseen kartanon lähiseudulla: residenssiläisten käytössä on kolme sähköpyörää ja tavallisia polkupyöriä, joilla voi hoitaa päivittäisiä asioita ja kulkea kahden kilometrin päässä sijaitsevalle Turkuun vievälle bussipysäkille.

Järjestämme residenssiläisille kerran viikossa kauppakäynnin Mynämäen keskustaan residenssin sähköautolla. Kerran viikossa tapahtuva ostosreissu auttaa oman kulutuksen uudelleenajattelussa ja tuo näkyväksi omaa ruoankulutusta ja ruokahävikkiä.

Kaikki Saaren kartanon rakennukset kahta lukuun ottamatta lämpiävät maalämmöllä. Residenssissä käytetty sähkö on sataprosenttista kotimaista tuulivoimaa. Rohkaisemme residenssissä asuvia kiinnittämään huomiota energiankulutustottumuksiin ja säästämään energiaa lämmityksen, sähkön ja veden käytössä. Tarkastelemme ja arvioimme kriittisesti omaa toimintaamme ja kehitämme toimintaamme parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan.

NAARCA

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi ja skotlantilainen Cove Park -taiteilijaresidenssi koordinoivat vuonna 2021 käynnistynyttä Nordic Alliance of Artists’ Residencies on Climate Action (NAARCA) -verkostoa. Seitsemästä Skotlannin ja Pohjoismaiden taiteilijaresidenssistä koostuvan NAARCA-verkoston tarkoituksena on rakentaa pitkäaikaista ja kestävää yhteistyötä eri residenssien välille ja pohtia yhdessä uusia tapoja toimia ilmastokriisin torjumiseksi. NAARCA keskittyy ilmastokriisin torjumiseen niin residenssiohjelmien sisältöjen kuin konkreettisten toimien kautta.

Cove Parkin (Cove, Skotlanti) ja Saaren kartanon residenssin (Mietoinen, Suomi) yhteistyössä johtamaan NAARCA-verkostoon kuuluvat pohjoismaiset taiteilijaresidenssit Artica Svalbard (Huippuvuoret, Norja), Art Hub Copenhagen (Kööpenhamina, Tanska), Skaftfell Center for Visual Art (Seyðisfjörður, Islanti), Baltic Art Center (Visby, Ruotsi) ja Arctic Culture Lab (Ilulissat, Grönlanti).

HITAAN MATKUSTAMISEN TUKI

Kannustamme vieraitamme hitaaseen matkustamiseen eli saapumaan residenssiin maata pitkin ja käyttämään lentokoneen sijasta bussia, junaa tai laivaa. Residenssipaikan hakemisen yhteydessä on mahdollista hakea tukea hitaaseen matkustamiseen. Hitaan matkustamisen tuki mahdollistaa sen, että residenssitaiteilijat voivat matkustaa kestävästi lentämistä välttäen, mikäli se vain on maantieteellisesti ja fyysisesti mahdollista. Tuki mahdollistaa matkustusajan sisällyttämisen osaksi residenssijaksoa, mikä kannustaa myös ajattelemaan työskentelyä ja työaikaa uudella tavalla. Suosittelemme kauempaa tulevia työryhmiä hakemaan pidempiä ryhmäresidenssijaksoja.

EKOLOGINEN KOMPENSAATIO

Vuonna 2017 Koneen Säätiö lahjoitti 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle Kemiönsaaressa sijaitsevan Kullan luonnonsuojelualueen. Metsälahjoituksen tarkoituksena oli kompensoida säätiön toiminnasta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta. Vuonna 2021 Koneen Säätiö osti Oulun kaupungilta Sanginjoen monikäyttömetsän ja lahjoitti sen Suomen valtiolle suojelua varten. Metsälahjoituksella halutaan turvata alueen kehittyminen kohti luonnontilaa ja varmistaa, että se säilyy metsänä myös tuleville sukupolville.

SAAREN KARTANON RAKENNUKSET

Saaren kartanon rakennuskanta on Museoviraston suojelema, ja kartanon rakennuksia vaalitaan pitkäjänteisesti perinnekorjaamisen periaatteita ja kestävyysajattelua noudattaen yhteistyössä Museoviraston kanssa. Lisää rakennuksista voit lukea (kohdasta Saaren kartanon rakennukset ja miljöö) täältä.

ALUEEN MONIMUOTOISUUS

Saaren kartanon kartanomiljööseen kuuluu noin 30 hehtaaria pelto- ja laidunalaa sekä metsää. Saaren pellot on nykyisin vuokrattu paikallisille viljelijöille ja tuottajille ekologisuuden, ekonomisuuden, eettisyyden, esteettisyyden ja edelläkävijyyden periaatteita kunnioittaen.

Myös kartanon ympäristön hoitamisessa kehitetään ekologisesti kestävämpää ajattelua ja pyritään kasvattamaan alueen monimuotoisuutta.  Saaren kartanon oma monimuotoisuuden suunnitteluryhmä pohtii monimuotoisuuskysymyksiä laaja-alaisesti, huomioiden myös kartanon puistoalueet, laitumet ja metsäalueet.

Saaren kartano on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja se on myös muinaismuistolain suojelema historiallisen merkityksensä ja kulttuuriperintöarvojensa vuoksi. Koneen Säätiö on sitoutunut hoitamaan Saaren kartanon arvokasta kulttuurimaisemaa Museoviraston hoito-ohjeiden mukaisesti.