Uutiset

Ympäristö

22.11.2017

Ekologinen kompensaatio – Kullan luonnonsuojelualue Kemiönsaaressa

Kullan luonnonsuojelualue Kemiönsaaressa. Kuva: Jussi Vierimaa

Koneen Säätiö on lahjana 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle perustanut uuden Kullan luonnonsuojelualueen. Alue kompensoi ekologisesti säätiön toiminnasta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta.

Koneen Säätiön toimintaa ekologisesti kompensoiva, noin 130 hehtaarin alue on nimetty läheisen Kullan kylän mukaan. Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksyi alueen rauhoittamisen osana Suomen itsenäisyyden Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa.

Koneen Säätiö on perustanut luonnonsuojelualueen ennen kaikkea hyvittääkseen säätiön ja sen apurahansaajien aiheuttamia ympäristöhaittoja. Lähes tuhannen apurahansaajan ja säätiön työntekijöiden toiminta kuluttaa merkittävästi luontoa ja luonnonvaroja.

”Ekologisilla kompensaatiolla tarkoitetaan toimintaa, jossa minkä tahansa yhteiskunnallisen toiminnan aiheuttamia haittoja hyvitetään luonnolle. Koneen Säätiön tavoite on olla vastuullinen ympäristöstä samalla, kun se parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Perustamalla Kullan luonnonsuojelualueen turvaamme sen kehittymisen kohti luonnontilaa, ja varmistamme että alue säilyy metsänä myös tuleville sukupolville. Toivomme, että esimerkillämme kannustamme myös muita toimijoita harkitsemaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja hyvittämään luonnolle aiheuttamiaan haittoja”, toteaa Säätiön hallituksen jäsen professori Janne Kotiaho.

Ekologisen kompensaation alueella saa retkeillä jokamiehenoikeuksin

Uusi Kullan luonnonsuojelualue on Kemiönsaaren Kullan kylään kuuluva monipuolinen metsäalue aivan Stormossenin Natura 2000 -alueen länsipuolella. Suojelullisesti arvokkaimman, 22 hehtaarin kokoisen ytimen muodostaa luonnontilainen yli 120-vuotias kuusikko, jossa kasvaa sekametsänä myös järeitä mäntyjä sekä koivuja, raitoja ja tervaleppiä.

Alueen merkittävin lajiesiintymä on äärimmäisen uhanalaiseksi ja erityisesti suojeltavaksi luokiteltu lahokaviosammal. Vanhoja metsiä suosivista lintulajeista alueella on pesimäaikaan havaittu esimerkiksi pikkusieppo, kanahaukka, pyy, teeri, metso, nuolihaukka, sirittäjä, hömötiainen, töyhtötiainen, puukiipijä, harmaapäätikka ja palokärki.

Alueen länsireunalla olevan kuusikon reunassa on nähtävissä pronssikautinen hautaröykkiö. Kallioisilla karuilla paikoilla kasvaa vanhaa männikköä. Alueen eteläpuolella on Kemiönsaaren seurakunnan vanhaan kalliomännikköön perustama viiden hehtaarin luonnonsuojelualue.

Kullan luonnonsuojelualueella pätevät jokamiehenoikeudet: siellä saa retkeillä sekä poimia marjoja ja hyötysieniä. Alueella ei saa liikkua moottoriajoneuvolla tai metsästää. Alueelle suunnitellaan lähivuosina retkeilyä varten kevyttä infrastruktuuria.

Kuva: Jussi Vierimaa

Kullan alueesta tulee osa 350 hehtaarin yhtenäistä suojelualuetta

Koneen Säätiö osti maa-alueen Kemiönsaaren kunnalta syyskuussa 2017. Koneen Säätiö toteuttaa suojelun osana Ympäristöministeriön koordinoimaa Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjaa, jonka tavoitteena on saada jokaiseen Suomen 18 maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia, maanomistajan omistukseen jääviä, pysyvästi suojeltuja luonnonsuojelualueita.

Osana kampanjaa valtio on luvannut tuplata yksityisten vapaaehtoisesti suojeleman alan asetettuun minimitavoitteeseen saakka. Metsähallitus on päättänyt, että Kullan luonnonsuojelualueen vastineeksi valtio rauhoittaa omistamansa noin 70 hehtaarin metsäalueen, joka rajautuu samaan suojelualuekompleksiin. Uusilla sujelupäätöksillä yhtenäisen suojelualueen pinta-ala nousee noin 350 hehtaariin, mikä on seutukunnalla erittäin merkittävä suojelualue.

 

Lisätiedot:

Koneen Säätiön hallituksen jäsen, professori Janne Kotiaho janne.kotiaho@jyu.fi , 050 594 6881

viestintäpäällikkö Heljä Franssila, Koneen Säätiö, helja.franssila@koneensaatio.fi, 044 728 9908

Lue kirjailija, biologi Tiina Raevaaralta tilaamamme essee metsien merkityksestä: Puhun metsästä, puhun juuri sinulle

Kullan luonnonsuojelualueen kartta

 

Ajo-ohjeet

Helsinki-Kulla noin 2h 15min:

Länsiväylä/Reitti 51

  • Aja tietä Reitti 51 suuntaan Ratakatu/Reitti 1018 kohteessa Raasepori (72,1 km).
  • Aja tielle Reitti 111 suuntaan Perniöntie/Reitti 52 (26,8 km).
  • Käänny oikealle: Perniöntie/Reitti 52 (18,7 km).
  • Aja tietä Reitti 183 suuntaan Kivarnäsintie kohteessa Kemiönsaari.
  • Aja Kivarnäsintietä noin 1,2 km. Vasemmalle lähtee tie, jota ei saa enää ajaa autolla. Kävele noin 100-200 metriä, jonka jälkeen tien oikealla puolella alkaa metsä.

Turku-Kulla noin 1h:

  • Aja tielle Reitti 1 ja Reitti 181 suuntaan Dragsfjärdintie/Reitti 183 kohteessa Kemiönsaari (80 km).
  • Käänny vasemmalle Kivarnäsintie.
  • Aja Kivarnäsintietä noin 1,2 km. Vasemmalle lähtee tie, jota ei saa enää ajaa autolla. Kävele noin 100-200 metriä, jonka jälkeen tien oikealla puolella alkaa metsä.