Uutiset

Saaren kartanon residenssi

08.02.2022

Saaren kartanon residenssi osaksi NAARCA-residenssiverkostoa

Kartta: Chen-Pan Liao, CC BY-SA 4.0 , lähde: Wikimedia Commons, karttaan lisätty NAARCA-residenssit.

Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi on toisena koollekutsujana ja verkoston vetäjänä yhdessä skotlantilaisen Cove Park -taiteilijaresidenssin kanssa Nordic Alliance of Artists’ Residencies on Climate Action (NAARCA) -verkostolle. NAARCAn tarkoituksena on rakentaa pitkäaikaista ja kestävää yhteistyötä eri residenssien välille, jossa Skotlannin ja Pohjoismaiden taiteilijaresidenssit pohtivat yhdessä uusia tapoja toimia ilmastokriisin torjumiseksi.

”Taiteilijaresidensseillä on mahdollisuus toimia edelläkävijöinä ekologisesti kestävien toimintamallien kehittämisessä, sillä ne ovat paikkoja, jossa taiteen tekeminen ja arkielämä kietoutuvat yhteen. Se, että taiteilijaresidessissä asuessa ollaan irti oman elämän arkirutiineista ja kohdataan uusia ympäristöjä ja toisia taiteilijoita, mahdollistaa erilaisia kokeiluja, oman ajattelutavan haastamista ja uusien toimintatapojen oppimista. NAARCA-verkoston residenssit oppivat toinen toisiltaan, toimivat toistensa sparraajina ja jakavat hankkeessa syntyvää tietoa ja uusia toimintamalleja myös muiden taideorganisaatioiden hyödynnettäväksi”, kertoo Saaren kartanon residenssin johtaja Leena Kela.

Cove Parkin (Cove, Skotlanti) ja Saaren kartanon residenssin (Mietoinen, Suomi) yhteistyössä johtamaan NAARCA-verkostoon kuuluvat pohjoismaiset taiteilijaresidenssit Artica Svalbard (Huippuvuoret, Norja), Art Hub Copenhagen (Kööpenhamina, Tanska), Skaftfell Center for Visual Art (Seyðisfjörður, Islanti), Baltic Art Center (Visby, Ruotsi) ja Arctic Culture Lab (Ilulissat, Grönlanti).

NAARCAn ohjelman mukaisesti residenssit toimivat organisaation, residenssiohjelman, tiedon tuotannon ja levittämisen sekä yleisön osallistumisen tasoilla. Jokainen verkoston residenssi voi vapaasti päättää, mihin osa-alueisiin se osallistuu omien tarpeidensa, taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti. Koska verkostoon kuuluu suuria, keskisuuria ja pieniä organisaatioita, joilla on erilaiset resurssit sekä vastuu- ja toimialueet, toiminta perustuu joustavaan rakenteeseen – ilman vastavuoroisuuden oletusta.

Kohti konkreettisia tekoja

NAARCA-yhteistyöhanke toteutetaan vuosina 2021–2024 ja sen päämääränä on toimia edelläkävijänä ekologisen kestävyyden alueella tekemällä konkreettisia tekoja. Hankkeessa on tarkoitus yhdessä määrittää, harjoittaa, seurata, arvioida ja jatkuvasti kehittää taiteilijaresidenssien käytänteitä, jotka kukin toimija voi testata ja toteuttaa oman toimintansa puitteissa.  

Yhtenä NAARCAn keskeisenä tavoitteena on muuttaa residenssien ja taideorganisaatioiden tapoja matkustaa sekä kiinnittää huomioita siihen, mitä ja miten residensseissä tuotetaan, kulutetaan ja miten voidaan esimerkiksi uusiokäyttää ja kierrättää materiaaleja.

Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä matkustamiseen liittyviä kysymyksiä on ratkottu muun muassa tukemalla residenssiin valittujen taiteilijoiden hidasta matkustamista Suomen ulkopuolelta Mietoisiin sekä kannustamalla taiteilijoita jo hakuvaiheessa pohtimaan ympäristöystävällisempää matkustamisen vaihtoehtoa lentämisen ja muiden ympäristöä kuormittavien matkustamismuotojen sijaan. Hitaasti matkustamiseen rohkaistaan tarjoamalla myös mahdollisuus hakea yli viikon mittaiselle matkalle työskentelyapurahaa, jolloin matka-ajasta tulee myös siirtymisvaihe residenssissä työskentelyyn.

Muita konkreettisia Saaren kartanon residenssin toimintamalleja on jakaa tietoa ja herättää keskustelua residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa energiankäyttöön, asumiseen, ruokaan, kierrättämiseen, materiaalivalintoihin sekä ostoskäyttäytymisen liittyen ja kannustaa heitä kestävämpiin valintoihin erilaisten esimerkkien avulla.  Residenssin arjessa jaetaan kestävämpien elämäntapojen esimerkkejä muun muassa yksilöresidenssien aikana tapahtuvien opintovierailujen ja residenssin arjen päivittäisten valintojen kautta. Kestävyyskysymyksien uudelleenajattelua pyritään herättämään muun muassa fossiilivapaan liikkumisen ja kasvipohjainen ruokavalion avulla. Residenssin asukkaat matkaavat niin opintovierailuille kuin ruokakauppaan yhdessä residenssin sähköautolla, ja yhteisissä tilaisuuksissa tarjotaan vegaanista ruokaa. Lisäksi Saaren kartanon erityislaatuinen lähiympäristö ja sen suojeltu kulttuurimaisema sekä sen läheinen luonnonsuojelualue ovat mukana yhteisissä keskusteluissa.

Saaren kartanon arjessa kestävyysajattelu tulee esille myös kierrättämisen avulla. Jokainen residenssiläinen opastetaan residenssin kierrätystapoihin ja heidän on mahdollista pitää huolta esimerkiksi residenssin lämpökompostorista. Residenssin rakennuksia huolletaan ja remontoidaan mahdollisimman vastuullisesti ja pitkän ajan suunnitelman mukaisesti. Suurin osa kartanon rakennuksista lämmitetään maalämmöllä ja jokaisen remontin myötä pyritään mahdollisimman kestäviin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

Saaren kartanon residenssi osallistuu myös verkoston tiedon ja kokemusten jakamiseen residenssin henkilöstön vieraiuluilla toisissa residensseissä. Lisäksi suunnitteilla on ekologisiin kestävyyteen ja teostuotantoihin keskittyviä residenssiläisten vaihtoja NAARCA-verkoston residenssien kesken.

Vuoropuhelua ilmastokriisistä ilman syytöksiä

Verkoston jäsenresidenssit ovat sitoutuneet myös viestimään hankkeessa syntyvistä prosesseista ja havainnoista. Tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti paikallisiin yhteisöihin, koko residenssialaan sekä laajemmin taiteen kenttään. Residenssit tilaavat tekstejä ekologisiin kysymyksiin ja ilmastonkriisiin perehtyneiltä asiantuntijoilta, jotka käännetään osallistujamaiden ja alkuperäiskansojen kielille kansainvälisen vuoropuhelun mahdollistamiseksi. Lisäksi residenssit jakavat tietoa tuottamalla digitaalisia oppimateriaaleja muun muassa kouluille, yhdistyksille, perheille. Residenssit tuottavat myös englanninkielisiä podcasteja ilmastokriisiin ja monimuotoisuuskatoon liittyvistä aiheista.

NAARCA-taiteilijaresidenssinverkosto kokoontui Cove Park -residenssissä Skotlannissa marraskuussa 2021. Kuva: Sarah Frood / Cove Park

”NAARCAssa ja Saaren kartanon residenssissä pyrimme toimimaan innostaen ja innoittuen. Vaikka olemme hyvin kompleksisten kysymysten äärellä, pohtimalla asiaa yhdessä niin tieteen kuin taiteen keinoin pyrimme aikaansaamaan uusia oivalluksia pelkän hiilijalanjäljen laskemisen sijaan. Tavoitteemme on visaisten kysymysten ajatteleminen ja tämän ajattelun näkyväksi tekeminen keskustelujen, osallistavan toiminnan sekä erilaisten tekstien ja teosten muodossa”, Kela summaa.

Hiilijalanjäljen mittaamisesta käytännön toimiin

NAARCA-taiteilijaresidenssiverkosto tekee yhteistyötä ympäristökestävyyteen ja -viestintään erikoistuneiden kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa, jotka opastavat residenssejä niiden toiminnassa pelkkää hiilijalanjäljen laskemista ja biodiversiteettikriisipuhetta pidemmälle. Toimintatapojen muutokset residensseissä viestivät myös muille toimijoille ja yhteisölle todellisen muutoksen saavutettavuudesta. Avainsanoina prosessissa ovat saatavuus, monimuotoisuus ja osallistavuus sekä monitieteellisyys.

Monet residenssitoimijat ovat laskeneet hiilijalanjälkensä ja tämän tiedon jakaminen myös muille antaa mahdollisuuden siirtyä mittaamisesta tekoihin. Mittaustulosten jakaminen vapauttaa resursseja ja auttaa myös residenssejä hahmottamaan, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä voi vähentää.

Yksi tapa jakaa tietoa on myös tuoda esille esimerkiksi verkkosivuilla sopivia matkustusreittejä maata ja meriteitä pitkin Euroopassa ja sen ulkopuolella residensseihin suuntautuvan hitaan ja kestävämmän matkustamisen kannustamiseksi.

”NAARCA verkoston jäsenet tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa livenä marraskuussa Cove Park -residenssissä Skotlannissa ja samaan aikaan Glasgow’ssa oli meneillään COP26- ilmastokokous. Tapaamisten samanaikaisuuden synnyttämä energia ja verkostossa jo nyt piilevä voima osoittivat myös sen, miten pohjoisten taiteilijaresidenssien yhteenliittymällä voimme omista erityisistä näkökulmistamme käsitellä ekologiseen, sosiaaliseen, psykologiseen sekä taloudelliseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä”, Kela sanoo.