Saaren kartanon residenssi Mynämäellä

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilija- ja tutkijaresidenssi Mynämäellä Varsinais-Suomessa. Kartanon kaunis, historiallinen ympäristö ja maalaismiljöö tukevat taiteelliseen työskentelyyn uppoutumista. Residenssiin osallistujia kannustetaan syventymään taiteelliseen työskentelyynsä sekä kehittämään uusia mahdollisia työskentelysuuntia rinnakkain muiden residenssissä työskentelevien kanssa. Saaren kartano tarjoaa taiteilijoille myös ainutlaatuisen alustan, Saaren Kaivon, kohdata toisiaan ja jakaa ajatuksiaan. 

Vuodesta 2008 toiminut Saaren kartanon residenssi tuo yhteen kaikkien alojen ammattitaiteilijoita ja taiteellisia työryhmiä. Residenssissä työskentelee myös ekologisiin teemoihin keskittyviä kutsutaiteilijoita sekä Koneen Säätiön apurahan saaneita tutkijoita. Yhteensä residenssissä työskentelee vuosittain noin 50 yksittäistä taiteilijaa, tutkijaa ja työryhmää.

Saaren kartanon taiteilijaresidenssi on erinomainen paikka omaan työhön syventymiseen. Se ei ole esimerkiksi taidekenttään verkostoitumiseen tähtäävä residenssi, eikä residenssijakson lopussa residenssipaikan saaneilta edellytetä näyttelyä tai esitystä. Lue lisää työskentelystä residenssissä

Residenssin pitkäjänteistä toimintaa ja ajattelua määrittää ekologisuus, joka kattaa myös sosiaalisen ja henkisen kestävyyden. Avainsanoja ovat hitaus, oivallus ja muutos. Ekologinen lähestymistapa ei ole valintaperusteena taiteilijavalinnoissa, mutta ekologinen fokus näkyy residenssin jokapäiväisessä toiminnassa. Lue lisää residenssin ekologisesti kestävästä toiminnasta

Kehitämme residenssin saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Tällä hetkellä yksi asunnoistamme on esteetön. Tarkempia lisätietoja residenssin esteettömyydestä voit tiedustella myös sähköpostitse osoitteesta saari@koneensaatio.fi. Lue lisää esteettömyydestä ja saavutettavuudesta residenssin toiminnassa

Residenssiohjelmat

Kansainväliseen residenssiin voi hakea joko yksilönä tai ryhmänä ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen Saaren kartanon residenssissä. Yksilöresidenssiin voi hakea myös työparin kanssa. Kahden kuukauden mittaisten yksilöresidenssien aikana järjestämme yhteisiä kokoontumisia, kuten viikoittaisen yhteisen lounaan, residenssiläisten työskentelyyn liittyviä myönteiseen palautteeseen keskittyviä presentaatio- ja palautetapaamisia sekä ekologisuuteen ja kestävyyteen liittyviä keskusteluja. Lisäksi yksilöresidenssiin valituilla taiteilijoilla on mahdollisuus osallistua residenssin mentoriohjelmaan. Yksilöresidenssiä ei voi hakea kesäkuukausille.

Ryhmäresidenssit soveltuvat työryhmien projektien yhteiseen työstämiseen tai ideointiin. Kesällä tapahtuvat ryhmäresidenssit ovat lyhytkestoisempia (2–4 viikkoa) ja niiden aikana työryhmät voivat keskittyä omaan työskentelyynsä tai projektiinsa.

Ryhmien vähimmäiskoko on 3 henkilöä ja enimmäiskoko on 18 henkilöä.

Kuka voi hakea?

Voit hakea yksilöresidenssiin, jos

 • olet Suomessa asuva tai ulkomainen ammattitaiteilija, kirjailija, runoilija, kääntäjä, säveltäjä, äänitaiteilija, kuraattori tai kriitikko.
 • kykenet kommunikoimaan englanniksi residenssin vuorovaikutukseen perustuvan toimintamallin toteutumiseksi.
 • voit sitoutua asumaan residenssissä 42 päivän ajan kahden kuukauden residenssijakson aikana (asuminen residenssissä on edellytyksenä apurahalle).

Voit hakea ryhmäresidenssiin, jos

 • taiteellinen työryhmäsi tai y-tunnustuksellinen yhteisösi koostuu täysi-ikäisistä taiteilijoista.

Hakijan tulee olla ammattitaiteilija, ja hakija voi olla myös väitöskirjatutkija, mutta residenssipaikkoja ei myönnetä opintoihin tai työharjoitteluun.

Tietokirjailija ja tutkijat, joiden akateeminen tutkimus ei ole taiteellista tutkimusta, eivät voi hakea residenssiin.

Lue lisää hakuedellytyksistämme

Mitä residenssipaikkaan sisältyy?

Kahden kuukauden mittainen yksilöresidenssipaikka sisältää

 • kuukausiapurahan, joka määräytyy kokemuksen mukaan (2 700 euroa/3 200 euroa/3 800 euroa)
 • maksuttoman perusvarustellun asunnon ja joko asunnon yhteydessä olevan tai erillisen työskentelytilan (sis. sähkön, veden ja lämmityksen)
 • mahdollisuuden syventää kestävyyteen ja ekologisuuteen liittyvää ajattelua esimerkiksi Saaren kartanon kutsutaiteilijan työskentelyyn liittyvien keskustelujen, työpajojen tai retkien avulla.
 • mahdollisuuden osallistua residenssin järjestämään toimintaan, kuten esimerkiksi palautteenanto- ja presentaatiotapahtumiin sekä kerran viikossa tarjottavalle lounaalle.
 • mahdollisuuden mentorointiin.
 • Residenssiin voi hakea työparin kanssa yhteisellä hakemuksella, jolla haetaan apurahaa molemmille hakijoille.
 • Teemme parhaamme majoittaaksemme myös perheet/kumppanit.

Lyhytkestoisemmat ryhmäresidenssit tarjoavat

 • mahdollisuuden intensiiviseen ryhmätyöskentelyyn 2–4 viikon aikana
 • työskentelyapurahan jokaiselle residenssissä työskentelevälle työryhmän jäsenelle. Ryhmien apuraha on 800 euroa/viikko/henkilö.

Matkustustuki

Ulkomailta residenssiin hakevilla yksittäisillä taiteilijoilla, työpareilla ja työryhmillä on mahdollisuus hakea tukea ekologiseen matkustukseen tai matkustuskustannuksiin globaalista etelästä residenssiin.

Lue lisää siitä, mitä tarjoamme

Hakeminen

Saaren kartanoon haetaan avoimen haun kautta joka vuoden maaliskuussa lähettämällä sähköinen hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Residenssipaikkoja haetaan aina hakua seuraavalle vuodelle.

Haku alkaa 1. maaliskuuta ja päättyy 27. maaliskuuta 2024 klo 16.00. Maaliskuussa 2024 haetaan vuoden 2025 residenssipaikkoja.

Hakeminen on maksutonta.

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin

Hakemusten käsittely ja päätökset

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin ja hakuajan päätyttyä hakemuksia arvioivat eri taiteenalojen asiantuntijat.

Saaren kartanon johtokunta tekee ehdotuksen residenssipaikan saajista aikatauluineen Koneen Säätiön hallitukselle asiantuntijoiden ehdotusten pohjalta. Hallitus tekee päätökset residenssipaikkojen saajiksi kesäkuun kokouksessaan. Ilmoitamme apurahasta apurahansaajille sekä sähköpostitse että postitse pian hallituksen kesäkuun kokouksen jälkeen, kesäkuun puolivälissä.

Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät vapaammin ehdotuksia residenssipaikkojen saajiksi.

Residenssihakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat mm. Koneen Säätiön strategian painopisteisiin, hakijan taiteelliseen ansiokkuuteen, haettavan projektin toteuttavuuteen ja ajankohtaisuuteen sekä moneen käytännön näkökulmaan kuten residenssin majoituskapasiteetti ja työtilojen määrän rajallisuus sekä hakijan esittämät työtilaa ja aikaa koskevat toiveet. Lisäksi Saaren kartanon residenssi toteuttaa Koneen Säätiön tehtävää suomalaisen tieteellisen ja taiteellisen työskentelyn edistäjänä Suomessa ja noin puolet residenssipaikan saajista on – kansalaisuudesta riippumatta – Suomessa asuvia taiteilijoita.

Lue lisää hakemusten käsittelystä ja päätöksistä

Onnea hakemuksen tekemiseen!