Hakemusten käsittely ja päätökset

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat ovat taiteenalan asiantuntijoita.

Tavallisesti hakemuksen taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Näkemyksemme mukaan näin tuettavaksi valikoituu taiteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan – usein kompromisseja edellyttävän – työn tuloksena. Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat yleensä vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu.

Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät rohkeampia ehdotuksia residenssipaikkojen saajiksi.

PÄÄTÖKSET

Päätökset myönnettävistä residenssiapurahoista tekee Koneen Säätiön hallitus kokouksessaan, joka järjestetään kesäkuun puolivälissä. Julkaisemme listan residenssipaikan saajista verkkosivuillamme pian kokouksen jälkeen. Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse. Residenssipaikan saajille lähetämme myös kirjeen postissa. Residenssipaikan saajien nimet julkaistaan myös säätiön vuosikertomuksessa.

PERUSTELUT

Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Residenssihakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat mm. seuraaviin seikkoihin:

  • Päätöksiä ohjaavat Koneen Säätiön strategiassa määritellyt painopisteet, joista kerrotaan säätiön verkkosivuilla.
  • Hakemuksen taiteellisia ansioita arvioidaan vertaisarviointina, joka perustuu hakijan työsuunnitelmaan, CV:hen ja portfolioon sekä hakemukseen liitettäviin lausuntoihin. Työsuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomio suunnitellun työskentelyn taiteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen, rohkeuteen sekä uusiin näkökulmiin.
  • Yhtenä valintaperusteena on, että taiteilijan työ on taidetta uudistavaa ja ajankohtaista. Tavoite on, että osa taiteilijoista edustaa uusia tai marginaalisia taiteenaloja. Kullekin yksilöresidenssijaksolle pyritään valitsemaan Suomessa asuvia ja ulkomaalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita sekä nuoria että pitemmän uran tehneitä taiteilijoita.
  • Taiteellisten ansioiden lisäksi arvioidaan myös hakijan mahdollista panosta residenssijakson aikana tapahtuvaan taiteilijoiden väliseen vuorovaikutukseen eli ns. Kaivo-toimintaan.
  • Lisäksi päätöksiin vaikuttavat monet käytännön näkökohdat: Kullekin yksilöresidenssijaksolle voidaan valita vain yksi tanssistudiota käyttävä taiteilija tai enintään kolme kuvataiteilijoiden työtiloja käyttävää taiteilijaa. Muut taiteilijat työskentelevät pääasiassa kirjoituspöydän ääressä, muutamat myös puuverstaassa. Jokaiselle neljälle yksilöresidenssijaksolle valitaan yleensä seitsemän taiteilijaa. Valintaan vaikuttaa näin ollen muun muassa se, mitkä residenssiajankohdat sopivat kullekin hakijalle.
  • Arviointiin vaikuttaa myös se, millaisen kokonaisuuden hakemukset kulloinkin muodostavat: hakemuksia arvioidaan suhteessa toisiinsa.

TIETOSUOJA

Koneen Säätiöön saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelevät ja arvioivat henkilöt eivät kerro sivullisille tietoa hakijoista.

Lisää tietoa Koneen Säätiön apurahahakija- ja -saajarekisteristä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta löydät tietosuojaselosteesta.

Palaa Residenssipaikan hakijalle -pääsivulle