Uutiset

Apurahat

26.08.2016

Suomen muuttuvat naapuruudet: Lähinaapurit

Koneen Säätiö järjesti syksyn 2016 apurahahaun yhteydessä teemahaun Lähinaapurit.


Lähinaapurit-teemahaussa kysytään tutkimuksen keinoin, millaisia ulottuvuuksia naapuruudella on sen jälkeen, kun Suomi kohtasi ensin Neuvostoliiton romahduksen ja sitten pakolaiskriisin. Viime aikojen pakolaismääristä huolimatta uudet naapurit ovat tulleet ennen kaikkea lähialueiltamme idästä ja etelästä: Suomessa asuu yhä kasvava määrä ihmisiä, joiden lähtökohdat ovat Venäjällä tai Virossa ja joista monilla on yhteyksiä näihin maihin. Samaan aikaan jatkuvat ja kehittyvät edelleen ihmisten liikkumiseen perustuvat vakiintuneet yhteydet skandinaavisiin naapureihimme Ruotsiin ja Norjaan.

Millaisia ovat lähinaapurimaista muuttaneiden naapuruussuhteet Suomessa ja heidän yhteytensä lähtömaihin? Miten valtioiden rajat ylittävät suhteet vaikuttavat naapuruuteen Suomen rajojen sisällä? Millaisia yhteisiä piirteitä ja eroja näissä naapuruuksissa on? Kuinka naapurit kommunikoivat ja rakentavat yhteistä elämää Suomessa huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista ja uskonnollista eroista? Millaisia järjestäytyneitä (esim. yhdistykset) ja epämuodollisia (liikkeet, verkostot) yhteistyömuotoja naapurit ovat rakentaneet eri aloilla (kieli, kulttuuri, ympäristö, taide jne.) ja millaisia rajat ylittäviä kontakteja lähtömaihin näillä yhteistyömuodoilla on? Naapuruus on ymmärrettävä tässä laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa elämisenä ja toimimisena, ei ainoastaan asuinnaapuruutena.

Teemahaussa kannustamme aloittamaan ja kehittämään erilaisia, tasavertaisia toimintamuotoja tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, kuten järjestöjen ja liikkeiden välillä. Säätiön periaatteiden mukaisesti haussa rohkaistaan monitieteiseen tutkimusotteeseen. Haun ensisijainen painopiste on tutkimuksessa, mutta Koneen Säätiö kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen näkökulman yhdistämiseen.

Lisätietoja:

Tiedeasiamies Kalle Korhonen Yliasiamies Anna Talasniemi

Teemahaun päätökset

Teemahaussa myönnettiin 11 apurahaa, yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Ekologi John Loehrin monitieteisessä Learning From Our Past -hankkeessa tutkitaan, miten Karjalan evakoiden pakotettu muutto vaikutti perhesuhteisiin, lastensaantiin ja yhteiskuntaan sopeutumiseen.

Tutustu muihin teemahaussa tuettuihin hankkeiisiin