Teemahaku 2021: Kieli, valta ja demokratia

Rapautuuko demokratia? -ohjelman ensimmäisessä teemahaussa tuettiin hankkeita, joissa lisätään ymmärrystä kielen ja demokratian yhteyksistä. Tietoisuus kielen roolista yhteiskunnassa on kasvanut ja sen merkitys yhteiskuntaelämään osallistumisessa ymmärretään paremmin kuin ennen. Samaan aikaan syrjivä kielenkäyttö kuitenkin yleistyy ja leviää mm. sosiaalisessa mediassa.

Miten kielenkäyttötilanteet ovat muuttuneet ja kuinka pystyttäisiin vastaamaan yhteiskunnan kaikkien jäsenten tarpeisiin? Miten esimerkiksi koululaitos huomioi monikielisyyttä kouluarjessa tai miten se voisi tehdä sen paremmin? Miten uusi julkisjohtaminen ja sen arvot ovat kutoutuneet hallinnon ja vallankäytön kieleen? Digitalisaation kasvu ja tekoälyn hyödyntäminen esimerkiksi viranomaisasioinnissa voi vähentää ihmisten kasvokkaisia kohtaamisia ja tehdä erilaisista palveluista huonosti saavutettavia osalle kansalaisista. Synnyttääkö tämä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia ja lisää syrjäytymistä? 

Teemahaussa rahoitettavien hankkeiden tulee tehdä tieteellistä tutkimusta tai perustua tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö kannustaa monialaiseen yhteistyöhön esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja kielentutkimuksen välillä, ja osapuolina voi olla tutkijoiden lisäksi taiteilijoita, journalisteja tai yhteiskunnallisia aktivisteja.  

Koneen Säätiön yleinen apurahahaku järjestettiin 1.–15.9.2021. Teemahaku järjestettiin yleisen apurahahaun kanssa samaan aikaan.

Lue aiemmista teemahauistamme