Uutiset

Apurahat

22.09.2021

Koneen Säätiö mittasi hiilijalanjälkeään: apurahansaajien työmatkalennot muodostivat yli puolet säätiön päästöistä

Tutkimuksessa arvioitiin Koneen Säätiön koko toiminnan hiilijalanjälkeä: apurahansaajien, residenssivieraiden ja henkilökunnan työmatkustamisesta aiheutuvia päästöjä, säätiön kiinteistöistä syntyviä päästöjä sekä tapahtumista ja hankinnoista aiheutuvia päästöjä. Tutkimus auttaa löytämään keinoja, joilla päästöjä voidaan jatkossa vähentää.

Green Carbon Finlandin toteuttaman tutkimuksen mukaan Koneen Säätiön hiilijalanjälki on yhteensä 1 137 CO2-ekvivalenttitonnia.

Laskenta suoritettiin GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaan, joka on yleisin yritysten ja organisaatioiden hiilijalanjäljen laskennassa käytetty standardi.

Hiilijalanjälki laskettiin vuodelle 2020, mutta asioissa, joihin koronapandemia on vaikuttanut, tiedot otettiin vuodelta 2019. Näin saatiin tulos, johon hiilijalanjälkeä on mielekästä verrata tulevina vuosina.

”Koneen Säätiö haluaa omalla toiminnallaan olla rakentamassa ekologisesti kestävää Suomea, ja kannustamme myös apurahansaajiamme ja residenssivieraitamme huomioimaan ekologiset valinnat omassa työssään. Hiilijalanjäljen mittaaminen auttaa sekä meitä että rahoittamiamme henkilöitä hahmottamaan, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä voi vähentää”, Koneen Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin kertoo.

 

Kotimaanlentojen osuus päästöistä yllätti

Koneen Säätiö rahoitti vuonna 2020 tieteen ja taiteen ammattilaisten työskentelyä yhteensä noin 600 työvuoden verran. Tutkimuksessa selvitettiin apurahansaajien hankintoja, kodin ja työpaikan välistä matkustamista sekä työajalla tapahtuvaa matkustamista, kuten matkoja konferensseihin, kenttätöihin tai esiintymisiin.

Tutkimuksen mukaan apurahansaajien työajan matkustaminen muodosti yhteensä 62 % säätiön hiilijalanjäljestä. Matkojen päästöt olivat pääasiassa lentämisen päästöjä: 57 % hiilijalanjäljestä muodostui apurahansaajien lentämisestä, ja pelkät kotimaan lennotkin muodostivat 28 % säätiön koko hiilijalanjäljestä.

Apurahansaajien työpaikan ja kodin väliset matkat (8,3 %) ja hankinnat (6,1 %) muodostivat päästöistä huomattavasti pienemmän osuuden.

”Olemme hieman yllättyneitä siitä, että kotimaan lentojen osuus oli näin suuri. Kysyimme tutkimuksessa apurahansaajilta myös toimenpide-ehdotuksia, joilla Koneen Säätiö voisi vähentää työmatkaliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vastauksissa korostui etätyöhön kannustaminen ja rahoituksen myöntäminen ympäristöystävällisiin liikkumismuotoihin. Haluamme tarjota tähän selkeitä toimintamalleja, ja esimerkiksi rahoitushakemuksissamme hankkeisiin voi jo budjetoida hitaan matkustamisen kuluja”, Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla kertoo.

Vastaajien kesken oli huomattavia eroja sekä kodin ja työpaikan välisen liikenteen että työajan matkojen aiheuttamissa päästöissä. Kummassakin kategoriassa tieteentekijöillä oli keskimäärin korkeammat päästöt kuin taiteilijoilla.

 

Saaren kartanossa panostetaan ekologiseen kestävyyteen

Koneen Säätiö ylläpitää Saaren kartanon kansainvälistä taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Tutkimuksessa selvitettiin myös päästöjä, jotka syntyvät residenssivieraiden matkustamisesta Saaren kartanoon ja takaisin kotiin. Lentokoneella matkusti vain 19 % residenssivieraista, mutta lentäminen aiheutti 91 % kaikkien residenssivieraiden matkustamisen päästöistä.

”Lentämällä matkustavien osuus on suhteellisen matala, sillä myönnämme kaukaakin residenssiin tuleville rahallista tukea hitaaseen ja vähäpäästöisempään matkustamiseen. Tämä on osa Saaren kartanon ekologisesti kestävää residenssitoimintaa. Tavoitteenamme on tuoda kestävät käytännöt osaksi residenssin arkea. Vuoden 2021 alussa residenssissä käynnistyi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen, jonka avulla vähennetään toiminnan ympäristöhaittoja ja yhdenmukaistetaan residenssin käytäntöjä”, Saaren kartanon ekologisen residenssitoiminnan koordinaattori Jaana Eskola kertoo.

Saaren kartanon toiminnasta hiilijalanjäljen laskentaan sisällytettiin kiinteistöistä ja kiinteistöiden remontoinnista, työntekijöiden työmatkaliikenteestä, residenssivierailijoiden matkustamisesta, tapahtumista, hankinnoista sekä autoista aiheutuvat päästöt. Saaren kartanoa on remontoitu viime vuosina laajasti: tutkimuksessa remonttien osuudeksi muodostuikin 13 % Koneen Säätiön hiilijalanjäljestä.

 

Koneen Säätiön hiilijalanjälki (CO2e) eriteltynä eri päästölähteisiin