Yhteistyökumppanit

Tuemme ja teemme yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa sekä järjestämme yhdessä muiden toimijoiden kanssa tilaisuuksia sekä hankkeita, jotka kannustavat tuntemattomalle maaperälle astumiseen.

IHME

Yhteistyömme IHME-nykytaidefestivaalin kanssa tähtää rohkeisiin kohtaamisiin. Olemme osallistuneet Taidesäätiö Pro Arten ylläpitämän IHME-nykytaidefestivaalin rahoittamiseen vuodesta 2015 alkaen. Säätiöiden välinen yhteistyö tukee molempien toimintaa.

Taidesäätiö Pro Arte edistää taidetta tärkeänä osana ihmisten elämää ja arkea. Säätiön tarkoituksena on vahvistaa kuvataiteen asemaa ja näkyvyyttä sekä kehittää sen yleisösuhdetta ja saavutettavuutta. Säätiö tuottaa vuosittaisen IHME-nykytaidefestivaalin, johon sisältyy kansainvälisesti tunnetun taiteilijan teos julkisessa tilassa, keskustelua ja taidekasvatushankkeita teokseen liittyen.

IHME

TIETEEN PÄIVÄT

Tieteen päivät  on suurelle yleisölle suunnattu, kaikki tieteenalat kattava tapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista. Tieteen päivät järjestetään joka toinen vuosi tammikuussa Helsingissä, ja niillä on oheistapahtumia muissa kaupungeissa. Tieteen päivät on yleisölle maksuton ja kuuluu vanhimpiin eurooppalaisiin säännöllisiin tiedetapahtumiin.

Olemme tukeneet Tieteen päiviä vuodesta 2013, jolloin aloimme tukea päivien osana järjestettyä Tiedettä Kampissa -tapahtumaa Kampin kauppakeskuksen keskiympyrässä. Nykyisin tapahtuma tunnetaan nimellä Tiedettä kaupungissa.

TIETEEN PÄIVÄT

YMPÄRISTÖTIEDON FOORUMI

Ympäristötiedon foorumi edistää tieteellisen ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Foorumi perustettiin vuonna 2010 ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston, Maj ja Tor Nesslingin säätiön ja Ympäristöareena ry:n yhteistyönä. Myöhemmin mukaan ovat tulleet Kuntaliitto ja Turun yliopisto. Koneen Säätiö on vuodesta 2014 rahoittanut foorumin toimintaa yhdessä Maj ja Tor Nesslingin Säätiön kanssa.

YMPÄRISTÖTIEDON FOORUMI

JÄSENYYDET

Koneen Säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen. Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, ja sen jäsenet noudattavat hyvää säätiötapaa. Koneen Säätiön toimitusjohtaja Ulla Tuomarla on Säätiöt ja rahastot ry:n hallituksen jäsen.

Koneen Säätiö on myös eurooppalaisten säätiöiden ja filantrooppisten toimijoiden yhteistyöjärjestö Philean (Philanthropy Europe Association) jäsen.