Koneen Säätiön vuosi 2021

Koneen Säätiön vuosi 2021

Tervetuloa tutustumaan digitaaliseen vuosikertomukseemme! Tältä sivulta löydät kootusti Koneen Säätiön vuoden 2021 kohokohdat.

Hanna Nurminen: Katsaus vuoteen 2021

Koneen Säätiön työ vapaan ja moniäänisen tieteen ja taiteen puolesta jatkuu kenties entistäkin tärkeämpänä, ja pidämme edelleen kiinni sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta vastuustamme, kirjoittaa Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen.

Tätä kirjoittaessani Venäjän hyökkäyksestä Ukrainassa on kulunut kolme viikkoa. Venäjän aggressiivinen tunkeutuminen Ukrainan valtion maaperälle on herättänyt suuttumusta, pelkoa ja ahdistusta kaikkialla maailmassa eikä vähiten Suomessa. Emme tiedä, milloin ja miten sota päättyy, mutta varmaa on, että eurooppalainen yhteisö on sodan myötä muuttunut perusteellisesti.

Ukrainalaisten hätä on saanut aikaan ennennäkemättömän auttamishalun Suomessa ja muualla Euroopassa. Kodeistaan pakenevat ihmiset tarvitsevat juuri nyt konkreettista, humanitääristä apua. Valitettavasti Koneen Säätiön säännöt eivät salli avun toimittamista suoraan Ukrainaan tai esimerkiksi pakolaisille Puolaan. Sääntöjä on noudatettava, ovat myös säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus sekä Säätiöt ja rahastot ry todenneet.

Onneksi voimme kuitenkin auttaa Ukrainasta Suomeen pakenevia tutkijoita ja taiteilijoita. Säätiön hallitus myönsi juuri ylimääräisessä kokouksessa lisärahoitusta tähän tarkoitukseen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumille ja Turun yliopiston Scholars at Risk -ohjelmalle. Lisäksi Saaren kartanon ja Lauttasaaren kartanon residensseihin on onnistuttu järjestämään paikkoja ukrainalaistaiteilijoille.

Emme saa unohtaa myöskään Venäjältä ja Valko-Venäjältä pakenevia tutkijoita ja taiteilijoita, joiden työskentelymahdollisuudet ovat näissä totalitäärisissä valtioissa kutistuneet olemattomiksi. Valmistaudumme myös heidän tukemiseensa.

Toimintaympäristömme on siis muuttunut dramaattisesti, ja sodan seurauksia korjataan pitkään. Koneen Säätiön työ vapaan ja moniäänisen tieteen ja taiteen puolesta jatkuu kenties entistäkin tärkeämpänä, ja pidämme edelleen kiinni sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta vastuustamme. Laatiessamme muutama vuosi sitten nykyistä strategiaamme päätimme, että tällä strategiakaudella paneudumme erityisesti demokratian ja diversiteetin kysymyksiin. Linjausta toteuttaa esimerkiksi meneillään oleva Rapautuuko demokratia -ohjelma. Tämä on Koneen Säätiön tapa tehdä rauhantyötä.

Koneen Säätiön hallinnossa otettiin vuoden 2021 alussa uusi yksiköihin perustuva organisaatiorakenne, joka on ilahduttavalla tavalla selkeyttänyt ja tehostanut toimintaa. Toisaalta sekä säätiön viimeaikainen nopea kasvu että mainittu uusi organisaatiorakenne ovat tuoneet uusia vaatimuksia säätiön johtamiseen. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus organisoida uudelleen säätiön ylimmän johdon työtehtävät. Yksi varteenotettava vaihtoehto nykyiselle toimintamallille olisi muuttaa hallintoa siten, että nykyinen työsuhteisen johtajan malli korvattaisiin toimitusjohtajamallilla. Tällainen malli mahdollistaisi nykyistä paremman päivittäisen toiminnan johtamisen järjestämisen ja varmistaisi ennakoitavamman vastuunjaon. Säätiölakiin perustuva toimivaltajako loisi myös hallituksen jäsenten vastuulle selkeämmät rajat. Hallitus selvittää erilaisia toimintamalleja, joiden pohjalta suunnittelua jatketaan.

Haluan kiittää Koneen Säätiön johtoa ja henkilökuntaa, joka koronasta ja sodan aiheuttamasta ahdistuksesta huolimatta on parantanut maailmaa paneutuneesti, innostuneesti ja hyvällä mielellä.

Kiitos!

Hanna Nurminen
Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja

Ulla Tuomarla: Koneen Säätiön vuosi 2021

Uuden strategian myötä säätiössä on pohdittu, mitä kaikkea tieteen ja taiteen vapaus merkitsee. Meille se on ennen kaikkea tieteen ja taiteen kehittymistä omista lähtökohdistaan käsin. Taloudelliset, poliittiset tai muut hyötynäkökulmat eivät saa liikaa ohjata tieteen ja taiteen tekemistä, kirjoittaa Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla.

Maailmanlaajuinen koronapandemia leimasi Koneen Säätiön 65. toimintavuotta. Pandemialla oli suuri vaikutus säätiön henkilöstön työtapoihin, mutta se vaikutti myös rahoituksen suuntaamiseen: kesäkuussa 2021 myönsimme 3,5 miljoonaa euroa erillisrahoitusta esittävän ja visuaalisen taiteen kentän vapaille ryhmille.

Erillisrahoittamisen prosessi tapahtui vuotuisen avoimen hakumme ulkopuolella ja siinä kokeiltiin ns. etsivää säätiötyötä. Yksi tärkeä tavoite sen toteutuksessa oli toimia nopeasti tilanteessa, jossa erityisesti esitystaiteen kentällä oli pitkittyneen pandemiatilanteen aiheuttama suuri ahdinko.

Koneen Säätiössä alkoi myös uusi strategiakausi, joka jatkuu vuoteen 2025 saakka. Uuden strategian myötä säätiössä kiinnitetään erityistä huomiota tieteen ja taiteen vapauden edistämiseen. Uuden viestintä- ja vaikuttavuusstrategian ytimessä on apurahansaajien työn esiintuominen. Myös sijoitusstrategia on uudistettu, ja siinä korostuu vastuullisuus.

Uuden strategian myötä säätiössä on pohdittu, mitä kaikkea tieteen ja taiteen vapaus merkitsee. Meille se on ennen kaikkea tieteen ja taiteen kehittymistä omista lähtökohdistaan käsin; taloudelliset, poliittiset tai muut hyötynäkökulmat eivät saa liikaa ohjata tieteen ja taiteen tekemistä.

Toivomme, että pystymme avaamaan keskustelua vapaan tieteen ja taiteen edellytyksistä suomalaisessa yhteiskunnassa myös tulevina vuosina.

Koneen Säätiön tärkein tehtävä on parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle ja moniääniselle tieteelle ja taiteelle.

Kuvitukset: Marika Maijala

Visiomme

Vapaa tiede, taide ja kulttuuri kukoistavat ekologisesti kestävässä ja yhteiskunnallisesti tasa-arvoisessa Suomessa.

Ne ovat itsessään arvokkaita, ja ne kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä.

Tutkimustieto on osa yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Koneen Säätiö on valpas, rohkea ja joustava organisaatio, joka välittää apurahansaajistaan ja rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä.

Arvomme

Tieteen ja taiteen vapaus

Ekososiaalinen sivistys

Moninaisuus

Rohkeus

Pitkäjänteisyys

Yhteisöllisyys

Lue Koneen Säätiön strategia 2021–2025

Koneen Säätiön apurahatoiminta vuonna 2021

Koneen Säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia yhteensä yli 49 miljoonaa euroa.

 • Syksyn 2021 apurahahaussa myönnettiin rahoitusta 38,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan myönnettiin 342 apurahaa, jotka jakautuivat seuraavasti:
  • uusille tieteen ja taiteen hankkeille myönnettiin 323 apurahaa, yhteensä 33 571 330 euroa
  • Kieli, valta ja demokratia -teemahaussa myönnettiin 16 apurahaa, yhteensä 4 596 300 euroa
  • Lauttasaaren kartanon residenssihaussa myönnettiin kolme apurahaa, yhteensä 37 950 euroa.
 • Hakemuksia syksyn yleiseen hakuun saapui yhteensä 6 319. Myöntöprosentti oli tieteen osalta 7,1 % ja taiteen osalta 4,0 % hakemusten kappalemäärästä.
 • Keväällä järjestimme erityishaun taiteen vapaan kentän organisaatioille ja ryhmille, jotka toimivat koronakriisin kurittamilla esittävien taiteiden ja nykytaiteen aloilla. Apurahoja myönnettiin 17 kpl, yhteensä 3 456 000 euroa.
 • Kesällä myönsimme yhteensä lähes 3 miljoonan euron erityisrahoituksen neljälle tieteen ja taiteen toimijalle, jotka toteuttavat työssään monialaista yhteistyötä. Tutkimusyksikkö BIOSin saama 1,8 miljoonan euron tuki on säätiön historian suurin yksittäinen apuraha.
 • 25 000 euron Vuoden Tiedekynä -palkinnon sai Pieta Hyvärinen (nyk. Savinotko) ympäristötieteellisestä artikkelistaan “Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma”.

Kalle Korhonen: Apurahatoiminta vuonna 2021

Vuonna 2021 Koneen Säätiön apurahatoiminta kasvoi edelleen. Pelkkiä henkilökohtaisia apurahoja maksettiin noin 660 täyden työvuoden edestä, ja yksittäisiä apurahansaajia on tuhatkunta.

Tarjoamme rahoittamillemme tieteen ja taiteen tekijöille Apurahat+ -palvelua, johon kuuluu kokoontumistiloja, koulutuksia ja mentorointimahdollisuuksia. Uutena palveluna käynnistimme vuonna 2021 Parhaiden käytäntöjen opintopiirin, jonka webinaareissa käsiteltiin mm. hankkeiden johtamista ja konfliktien selvittelyä, vihapuhetta ja oman työn johtamista. Sarjan järjestäminen verkossa helpotti muualla kuin Helsingin seudulla asuvien apurahansaajien tukemista.

Uusi Rapautuuko demokratia -rahoitusohjelma jatkuu strategiakauden ajan eli vuoteen 2025 asti ja on jatkuvasti ajankohtaisempi. Sen ensimmäisessä, syksyllä 2021 järjestetyssä teemahaussa Kieli, valta ja demokratia myönnettiin rahoitusta 16 hankkeelle yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.

Kalle Korhonen
tiede- ja taiderahoituksen johtaja

658

Vuoden 2021 aikana maksoimme kuukausiapurahoja 7 897 kuukauden työhön, mikä vastaa 658:aa apurahalla tehtyä työvuotta.

70,6 %

Syksyn 2021 apurahoista 70,6 % myönnettiin monivuotisiin hankkeisiin.

46 %

Kuukausiapurahaa saaneista henkilöistä noin 46 % asui Helsingissä, 43 % muualla Suomessa ja 11 % ulkomailla.

1980

Syksyn haussa hakijoiden yleisin syntymävuosikymmen oli 1980-luku.

Saaren kartanon residenssin vuosi 2021

Koronapandemia sekä päärakennuksen ja residenssin asuinrakennuksen remontit vaikuttivat Saaren kartanon residenssitoimintaan.

 • Saaren kartanon residenssissä työskenteli vuoden 2021 aikana 24 taiteilijaa, kaksi tutkijaa sekä seitsemän taiteilijaryhmää. Kahdeksan yksittäistä taiteilijaa ja 12 taiteilijaryhmän jäsentä työskenteli kotiresidenssistä käsin.
 • Kartanon päärakennuksen remontti jatkui koko vuoden, ja residenssin henkilöstö työskenteli koko vuoden väistötiloissa. Remontin on määrä valmistua kesällä 2022.
 • Saaren kartanon residenssi käynnisti monivuotisen yhteistyön Nordic Alliance of Artists’ Residencies on Climate Action (NAARCA) -kumppanuusverkostossa.
 • Mietoistenlahden maisemiin avattiin Saaren kartanon alumnien teoksista koostuva Kulttuuripolku-kesänäyttely.
 • Kansainväliseen residenssitutkimukseen keskittyvä Kesä-Kaivo-tapahtuma toteutettiin elokuussa hybridimuodossa: pääosa osallistujista oli fyysisesti läsnä Saaren kartanolla, osa etänä aina Australiasta asti.
 • Saaren kartanon yhteisötaiteilija aloitti pitkäkestoisen Mynä-Mynä-Maa-yhteisötaideprojektin, joka toteutetaan yhdessä Mynämäen kunnan kanssa. Paikkana on purkua odottava Mynämäen Lizeliuskoti. Kesällä 2022 Mynä-Mynä-Maa on osa Jukolan viestin oheisohjelmaa.

Leena Kela: Saaren kartanon vuosi 2021

Koronapandemia sekä päärakennuksen ja residenssin asuinrakennuksen remontit vaikuttivat Saaren kartanon residenssitoimintaan myös vuonna 2021. Osa taiteilijoista vietti residenssijaksonsa paikan päällä Mynämäellä, osa kotonaan eri puolilla maailmaa.

Tarjosimme residenssiläisille etäyhteyksillä mentoritapaamisia ja keskinäisiä kohtaamismahdollisuuksia. Kotiresidenssiä kehitettiin myös palvelumuotoiluprojektin avulla. Prosessin tuloksena syntyi virtuaalinen ja interaktiivinen Saaren residenssi Miro-verkkoalustalle.

Saaren kartanossa käynnistynyt ekologisesti kestävä residenssitoiminta vahvistaa Saaren kartanon profiilia ajassa kiinni olevana, merkittävänä toimijana kansainvälisellä residenssikentällä. Vuonna 2021 keskityimme monimuotoisuuden turvaamiseen kartanon mailla, rakensimme Ekokompassi-järjestelmää ja toteutimme ekologisesti kestävää toimintaamme konseptoivan palvelumuotoiluhankkeen.

Myös residenssiläisten luontoretket asiantuntijoiden opastuksella ovat olennainen osa ekologista ajatteluamme. Residenssiläiset ovat kokeneet vierailut merkityksellisinä ja antoisina.

Leena Kela
Saaren kartanon residenssin johtaja

802

Kevään 2021 haussa hakemuksia residenssiin tuli 802, joista 119 oli ryhmäresidenssihakemuksia ja 683 yksilöresidenssihakemuksia.

77

Hakemuksia tuli 77 maasta, eniten Suomesta (30 %), Saksasta (10 %), Isosta-Britanniasta (5 %), Yhdysvalloista (4,7 %) ja Iranista (3,7 %).

268 558

Residenssiapurahoja myönnettiin vuonna 2021 yhteensä 268 558 euroa.

69 %

Saaren kartanon hiilijalanjäljestä 69 % syntyi kartanon laajoista remonteista, kertoo vuonna 2021 tehty selvitys.

Benjamin Abras

Saaren residenssin kevään asukas Benjamin Abras

”Olen runoilija, monitieteistä lähestymistapaa soveltava nykytaiteilija ja itsenäinen tutkija. Saaren residenssissä työstän performatiivista dokumenttielokuvaa. Sen käsikirjoitus perustuu uuteen runokirjaani ja esseeseeni, jotka käsittelevät kolmen sukupolven muistojen kaikuja kehossani, joka värinsä takia usein joutuu maalitauluksi.”

Ekososiaalinen sivistys ohjaa toimintaamme

Ekososiaalinen sivistys on yksi Koneen Säätiön arvoista: se tarkoittaa meille sosiaalista, kulttuurista ja ekologista vastuuta ihmisestä, muista lajeista ja ympäristöstä. Ympäristövastuu näkyy toiminnassamme ja sen kehittämisessä monin tavoin – tässä kohokohtia vuodelta 2021.

Koneen Säätiö lahjoitti 1 440 hehtaaria metsää suojeltavaksi Oulun Sanginjoella

Maaliskuussa 2021 Koneen Säätiö osti Oulun Sanginjoelta 1 440 hehtaarin metsäalueen, joka lahjoitettiin heti oston jälkeen Suomen valtiolle suojelutarkoituksessa. Sanginjoen ulkometsän käyttö on ollut yli vuosikymmenen ajan Oulun seudun suurin yksittäinen luonnonsuojelukysymys. Koneen Säätiön toiveena on, että alueelle perustetaan kansallispuisto.

Lue lisää Sanginjoen suojelusta

Koneen Säätiö mittasi hiilijalanjälkeään

Säätiö mittautti ensimmäistä kertaa hiilijalanjälkensä siten, että myös apurahansaajien toiminnan vaikutus lopputulemaan huomioitiin. Tuloksista ilmeni muun muassa, että apurahansaajien lentomatkustamisesta aiheutuu yli puolet säätiön toiminnan päästöistä siitä huolimatta, että Koneen Säätiö myöntää erityistä tukea hitaaseen matkustamiseen. Hitaaseen matkustamiseen kannustetaan jatkossa entistäkin ponnekkaammin.

Lue lisää hiilijalanjäljestämme

Ennallistamme metsätalouskäytössä vaurioitunutta Kullan luonnonsuojelualuetta

Koneen Säätiö on perustanut Kemiönsaarelle Kullan luonnonsuojelualueen kompensoidakseen säätiön toiminnasta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta. Vuonna 2021 toteutimme alueella ennallistamistoimenpiteitä, joilla vauhditetaan luonnon palautumista ja pyritään luomaan alueen aikaisemmasta metsätalouskäytöstä kärsineille eliölajeille uusia elinympäristöjä.

Lue lisää Kullan alueen ennallistamisesta

Saaren kartanon residenssissä rakennettiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää

Residenssissä panostettiin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, hankintoihin ja ympäristöviestintään. Monimuotoisuutta kartanon mailla turvataan toimilla, joita on valittu ja suunniteltu alan asiantuntijoiden johdolla. Kartanon uuden metsälaitumen alueella alkoi Turun yliopiston biologian laitoksen toteuttama monivuotinen eliölajikartoitushanke.

Lue lisää Saaren kartanon ekologisesti kestävästä toiminnasta

Vuoden Tiedekynä -voittaja haastaa ajattelemaan metsätaloutta toisin

Koneen Säätiön myöntämä 25 000 euron Vuoden Tiedekynä -palkinto jaettiin vuonna 2021 ympäristötieteen artikkelille. Palkinnon sai Pieta Hyvärinen [nyk. Savinotko] artikkelistaan ”Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma”.

Lue lisää voittaneesta artikkelista

Kuvitus: Marika Maijala

Viestinnän vuosi 2021

Koneen Säätiön viestintä uudistui vuoden aikana.

 • Koneen Säätiö ja Saaren kartanon residenssi saivat uudet visuaaliset ilmeet. Ilmeet suunnitteli Marina Veziko. Uuteen ilmeeseen pohjautuva verkkosivusto otettiin käyttöön marraskuussa.
 • Koneen Säätiön Eri reittejä -tiedejuttusarjassa ilmestyi vuoden aikana kuusi juttua Koneen Säätiön rahoittamasta tutkimuksesta. Juttujen yhteenlaskettu lukijamäärä säätiön verkkosivuilla oli yli 25 000. Neljä juttua julkaistiin Imagen liitteenä.
 • Viestinnän työtä rytmitti säätiön ydintyöstä kertominen: apurahahaku- ja myöntöviestinnän lisäksi uutisoimme muun muassa säätiön erillisrahoituksista esittävän taiteen vapaille ryhmille sekä tieteen ja taiteen monialaiseen yhteistyöhön.
 • Säätiön tärkeimmät kanavat ovat verkkosivuston ja uutiskirjeen lisäksi Twitter, Instagram ja Facebook.

Heljä Franssila: Viestinnän vuosi 2021

Käytimme vuoden 2021 viestinnän uudistamiseen. Säätiö sai uuden visuaalisen ilmeen ja uuden verkkosivuston. Julkistimme alkuvuodesta kaksi meille tärkeää asiaa: Sanginjoen metsäkaupan Oulussa, minkä ansiosta pohjoinen Suomi saa toivottavasti tulevaisuudessa uuden kansallispuiston, sekä säätiön uuden strategian, minkä myötä heitimme hyvästit rohkeille avauksille.

Yksi suurimmista panostuksistamme oli pitkien juttujen Eri reittejä -sarja. Huolellisesti toimitetut jutut ovat keränneet tuhansia lukijoita. Julkaisimme sarjaa myös Imagen välissä.

Työtämme ohjaa kokeilunhalu, ja aina kaikki ei onnistu. Yksi tällainen kokeilu oli Slack-alustan käyttöönotto apurahansaajillemme osana Apurahat+ -palvelua. Halusimme luoda sen avulla yhteisöllisyyttä, mutta alusta jäi vähälle käytölle. Sen sijaan apurahansaajiemme työn tukemiseen tähtäävät etäwebinaarit ja vertaismentorointi olivat erinomaisia pandemia-ajan verkkokonsepteja. Viestinnän painopiste on siirtynyt pandemian aikana lähitilaisuuksista digitaaliseen viestintään hyvin tuloksin.

Heljä Franssila
viestintäjohtaja

Koneen Säätiön talous vuonna 2021

Omistajana ja sijoittajana Koneen Säätiö pyrkii edistämään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ja hyvän hallintotavan mukaista yritystoimintaa.

Tiina Toivonen: Koneen Säätiön talous vuonna 2021

Koneen Säätiön toiminta perustuu sen omistamien sijoitusten tuottoon. Sijoitustoiminnan tehtävä on huolehtia säätiön sijoitusvarallisuudesta siten, että säätiön sääntöjen mukainen toiminta on vakaata nyt ja tulevaisuudessa. Säätiö pyrkii omistajana ja sijoittajana edistämään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ja hyvän hallintotavan mukaista yritystoimintaa.

Sijoitustoimintaa ohjaavat hallituksen vahvistama sijoitustoiminnan strategia sekä vuosittainen sijoitussuunnitelma.

Melkein kaikki kehittyneet taloudet elpyivät vuoden 2021 aikana lähelle tasoa, joka vallitsi ennen pandemiaa. Rokotusohjelmat, valtioiden ja keskuspankkien tukitoimet ja vahva kysyntä tukivat talouskasvua ja nostivat voimakkaasti osakkeiden arvostuksia. Inflaatio nousi etenkin öljyn ja kaasun hintakehityksen vuoksi.

Vuosikertomuksen julkaisuhetkellä Ukrainan sodan ei uskota vaikuttavan merkittävästi vuoden 2022 sijoitustuottoihin. Pitkä sijoitushorisontti ja riittävä likviditeetti turvaavat Koneen Säätiön toiminnan jatkumisen lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta.

Tiina Toivonen
hallinto- ja talousjohtaja

Kiitos lukemisesta! Pääsit vuosikertomuksen loppuun.

Jos haluat tietää lisää edellisten vuosien toiminnastamme, tutustu aiempiin vuosikertomuksiimme.

Tutustu Koneen Säätiön aiempiin vuosikertomuksiin

Tilaa Koneen Säätiön, Saaren kartanon residenssin tai Metsän puolella -yhteisön uutiskirje

Kerromme uutiskirjeissä säätiön, residenssin ja Metsän puolella -yhteisön ajankohtaisista asioista.

Valitse tilattava uutiskirje
Nimi(Pakollinen)