Hakuohje 1: Hakemuksen tekeminen verkkopalvelussa

Apurahahakemus kirjoitetaan apurahojen verkkopalvelussa. Luethan ohjeet huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Löydät ohjeita ja lisätietoja verkkolomakkeella ?-merkin takaa.  Verkkolomake on auki vain hakuaikana.
Kuvitus: Marika Maijala

Hae apurahaa lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa. Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on auki määräaikaan asti. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.    

 

Palveluun kirjautuminen 

Kirjaudu verkkopalveluun rekisteröitymällä valitsemalla ”Rekisteröidy apurahan hakijaksi tästä”. Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena.  Vahvista rekisteröitymisesi sähköpostiisi saapuneen linkin avulla. 

 

Hakemuksen kirjoittaminen 

Valitse Tee hakemus -> Haluan tehdä uuden hakemuksen ja täytä hakemuksen kohdat 1–11 ohjeiden mukaisesti   

 • Lomakkeesta löydät lisätietoja ?-merkin takaa 
 • Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään 
 • Hakemusta ei voi lähettää sähköpostilla tai postittaa Koneen Säätiölle. 
 • Hakemusta ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. 
 • Ilmoitathan verkkopalvelussa pikimmiten, jos sinulle myönnetään muuta rahoitusta tai palkallinen tutkijakoulupaikka hakuajan päättymisen jälkeen. 

 

Hakemuksen kieli   

Suomenkielisten hakijoiden tai suomenkielisistä hakijoista koostuvan ryhmän toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi, jos hakemuksen suosittelijat ymmärtävät kieltä.  

Jos suomenkielinen hakija tai suomenkielisistä hakijoista koostuva ryhmä tekee hakemuksensa englanniksi, toivomme hakemuksen otsikon ja hakemuksen tiivistelmän suomen kielellä. Hakemuksen voi tehdä kokonaisuudessaan ruotsiksi. 

 

Hakulomakkeen osiot 

Hakuvaihtoehdot 

Valitse aloitussivulla mihin hakuun kohdistat hakemuksesi.  

 

Hakijatyyppi  

 • Yksittäinen henkilö   
 • Työryhmä  
 • Y-tunnuksellinen yhteisö  


Yksilöhakija: tee hakemus omalla nimelläsi. 

Työryhmähakijat: valitkaa keskuudestanne vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään. Voitte antaa työryhmälle halutessanne nimen. 

Y-tunnuksellinen yhteisöhakija: valitkaa hankkeelle vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään.

Lue lisää vastuullisen johtajan roolista.  

Lauttasaaren kartanon residenssihaku on auki ainoastaan yhteisöille ja työryhmille.   

 

Lomakkeen välilehdet 

1. Hakijan tiedot

Täytä hakemukseen vaadittavat tiedot. 

 •  Tieteen apurahan hakijat voivat lisätä hakijan tietoihin ORCID-tutkijatunnisteensa. 
 •  Jos haet y-tunnuksellisena yhteisönä, huomaathan, että yhdistysrekisterinumero on korvaantunut y-tunnuksella syyskuusta 2019 lähtien. 
 • Lisää hakemukseen myös sellaisten työryhmän jäsenten tiedot, joille ei haeta henkilökohtaista kuukausiapurahaa vaan palkkaa. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla.

 2. Hankkeen tyyppi

Valitse, millaiseen työhön haet apurahaa. Vaihtoehdot ovat:  

 • tiede 
 • taide 
 • tiede ja taide 
 • muu kulttuurityö 

Huomaathan, että säätiö myöntää rahoitusta pääasiassa tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn. Muun kulttuurityön osuus säätiön myönnöissä on marginaalinen. 

Voit lisätä aloja tai avainsanoja, jotka liittyvät hankkeeseen tai jotka kuvaavat hankkeen sisältöjä tai teemoja mielestäsi parhaiten.


3. Tarkoitus

Otsikoi hanke tai kirjoita lyhyesti auki apurahan tarkoitus. 

Kerro tiivistelmässä (2000 merkkiä) lyhyesti tutkimuksen tai hankkeen pääsisältö ja työn toteutustavat. Liitäthän laajemman työ- tai tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteisiin. Suunnitelman on tarkoitus tukea tiivistelmää ja avata hankkeen tarkoitusta yksityiskohtaisemmin. 

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri, koska arvioija lukee osion usein ensimmäisenä hakemukselta. Tekstejä käytetään säätiön viestinnässä, ne muun muassa julkistetaan säätiön verkkosivuilla.  

Kerro lyhyesti hankkeen arvioitu kesto ja aikataulu. 


4. Haettava rahoitus 

Valitse rahoituksen ensisijainen käyttötarkoitus:  

 • tieteellinen tutkimus ja/tai taiteellinen työskentely  
 • väitöskirjatyö 
 • tieteen yleistajuistaminen 
 • tapahtuman, näyttelyn tai produktion toteuttaminen  

Kahden viimeksi mainitun vaihtoehdon kohdalla kerro myös hankkeen suunniteltu kohdeyleisö.  

Valitse, haetko apurahaa monivuotiselle vai enintään vuoden mittaiselle hankkeelle. Painotamme apurahamyönnöissä monivuotista työskentelyä, ja suosittelemme siksi hakemaan tarvittavan rahoituksen kerralla koko hankkeen kestolle, esimerkiksi koko väitöskirjalle. 

Täytä kuukausiapurahansaajan tiedot. Voit lisätä useita apurahansaajia hakemukselle painamalla ”Lisää uusi kuukausiapurahansaaja.”  

Taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöille myönnämme kuukausiapurahoja, emme rahoitusta palkkaan.  

Yksityisten säätiöiden, kuten Koneen Säätiön myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka 

Erittele hakemasi apuraha henkilökohtaisiin kuukausiapurahoihin ja muihin kuluihin.  

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan.  

Koneen Säätiön työskentelyapurahojen suuruudet ovat 2500 €, 3000 € ja 3600 € / työskentelykuukausi. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan.   

Apurahaluokat:   

 • apuraha 1: 2 500 euroa / kk, 30 000 €/vuosi (uran alussa, tieteessä väitöskirjantekijä)
 • apuraha 2: 3000 euroa / kk, 36 000 €/vuosi (uran keskivaiheilla, tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä)
 • apuraha 3: 3 600 euroa / kk, 43 200 €/vuosi (kokenut tekijä, tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä)

Jos haet apurahaluokkaa 2 tai 3, pyydämme sinulta hakemuksessa perustelua. 

Voit hakea apurahaa kokoaikaiseen työskentelyyn tai osa-aikaiseen työhön 25%50% tai 75% työmäärälle.   

Julkaisemme henkilökohtaisten kuukausiapurahan saajien nimet säätiön verkkosivuilla.  

Kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Huomioi, että kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset

Jos haet rahoitusta muihin kuluihin, perustele tarve hakemuksessa. Jos haet muita kuluja (kuten matkakulut, materiaali- tai laitehankinnat, ostopalvelut), liitä hakemukseen erillinen budjetti välilehdellä “Liitteet”. Kun haet rahoitusta matkakuluihin, toivomme hankkeessasi suosittavan kestäviä matkustustapoja. Kotimaan lentoja on syytä ympäristösyistä välttää, ja niitä voidaan rahoittaa matkabudjeteissa vain perustelluista syistä.

Tieteen apurahojen hakijalta kysymme lomakkeessa, miten aiot järjestää tutkimuksen perusedellytykset eli työtilan ja muut tutkimuksen kannalta tarpeelliset työvälineet. Vaihtoehtoja ovat: 1) tutkimuksen perusedellytyksistä on sovittu tutkimusinstituution kanssa tai 2) apurahanhakija huolehtii edellytyksistä itse eli työskentelee esimerkiksi kotona.

5. Muu rahoitus

Ilmoita hakulomakkeessa hankkeeseen muualta saadut apurahat ja palkallinen tutkijakoulurahoitus kolmen viimeisen vuoden ajalta sekä vireillä olevat apurahahakemukset samaan tarkoitukseen. Ilmoita välittömästi säätiöön, jos sinulle myönnetään joku muu apuraha tai tutkijakoulurahoitus hakemuksen käsittelyaikana. Voimme perua apurahan, jos et ole ilmoittanut hakuaikana saamaasi muuta apurahaa tai rahoitusta.  

Yleensä emme myönnä apurahaa, jos hakijalla on jo olemassa kokovuotinen rahoitus seuraavalle vuodelle siihen työhön, johon apurahaa haetaan.  

Tieteelliseen työhön apurahaa hakevan tulee ilmoittaa myös saamansa ja hakemansa tutkijakoulupaikat sekä tutkimukseen liittyvä muu palkkatyö tai rahoitus.  

Kerro, onko hankkeesi saanut rahoitusta aiemmin Koneen Säätiöltä. Kerro myös, oletko hakenut apurahaa aikaisemmin Koneen Säätiöltä. Pyydämme sinua myös mainitsemaan, oletko työskennellyt hankkeen parissa aiemmin Saaren kartanon residenssissä. Vastaukset eivät vaikuta hakemuksen arviointiin.

6. Arvioijat

Katso ohjeiden kohta Hakemuksen arvioijan valitseminen. Valitse, minkä alan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemuksen. Valintoja voi tehdä enintään kolme. Yleensä hakemuksen arvioi se asiantuntija, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi. 

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, valitse hakemuksesi ensimmäinen arvioijaprofiili tieteen profiilien joukosta. Taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan rahoitusta hakevien tulee valita ensimmäinen arvioijaprofiili tieteen puolelta, taiteellisen tutkimuksen arvioijaprofiilien joukosta. 
 

7. Liitteet ja linkit

 Ks. Apurahahakemuksen liitteet 


8. Lausunnot

 Ks. Lausunnon liittäminen hakemukseen. 


9. Lähipiiri 

Pyydämme säätiölain mukaisesti ilmoittamaan hakulomakkeessa, jos kuulut säätiön lähipiiriin. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este apurahan hakemiselle.

10. Palaute

Haluamme kehittää apurahahakuamme jatkuvasti paremmaksi, siksi pyydämme sinua kertomaan ideoitasi ja näkemyksiäsi. Palaute ei vaikuta hakemuksen arviointiin.

11. Lähetys

Hakemuksesi (mukaan lukien liitteet) täytyy olla lähetetty määräaikaan 15.9. klo 16.00 mennessä.

Lausunnonantajat voivat lähettää palvelussa lausuntoja 22.9. asti, kun hakija on lähettänyt lausuntopyynnön hakuajan sisällä. Jos hakija haluaa itse liittää lausunnon hakemukselle, tulee lausunnon olla lisätty muiden liitteiden tapaan haun määräaikaan mennessä.

Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi puuttuvan väittelyluvan tai tutkintotodistuksen Liitteet ja linkit-välilehdellä 15.11. mennessä. 

Jos haluat muokata jo lähettämääsi hakemusta, valitse ”Peruuta hakemuksen lähetys”. Peruuttaminen ei poista hakemuksen tietoja. Muista lähettää hakemus uudestaan määräaikaan mennessä. 

Hakuajan jälkeen et voi enää muokata etkä lähettää hakemustasi.  Vain verkkopalvelun kautta määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn. 

Sitoudut noudattamaan Lähetys-sivulla annettuja ehtoja hakemuksen lähettämiselle ja tietojen käsittelylle Koneen Säätiössä. Tieteen apurahanhakijat voivat antaa suostumuksensa lähettää rahoituspäätöksestä tiedon Tutkimustietovarannon käyttöön. Tutkimustietovaranto kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta. 

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana vastaanotettu. Hakemuksen tilaksi päivittyy “käsittelyssä”, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta. Hakemuksen vastaanottamisesta ei lähetetä erillistä sähköpostiviestiä. 

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.