Hakulomake ja verkkopalvelun ohjeet

Näissä ohjeissa opastamme verkkopalveluun kirjautumisessa ja ohjeistamme hakemuslomakkeen eri osioihin. Luethan ohjeet huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Löydät ohjeita ja lisätietoja verkkolomakkeella ?-merkin takaa.  Verkkolomake on auki vain hakuaikana.
Kuva | Image: Ilona Partanen

Apurahojen verkkopalvelu

Apurahaa haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa. Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on auki määräaikaan asti. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.   

Kirjaudu verkkopalveluun rekisteröitymällä valitsemalla ”Rekisteröidy apurahan hakijaksi tästä” . Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena.  Rekisteröityminen vahvistetaan sähköpostiin saapuneen linkin avulla.

 • Valitse Tee hakemus -> Haluan tehdä uuden hakemuksen ja täytä hakemuksen kohdat 1–11 ohjeiden mukaisesti  
 • Lomakkeesta löydät lisätietoja ?-merkin takaa
 • Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään
 • Määräaikaan mennessä lähetettyjen hakemusten liitteitä voi tarvittaessa täydentää verkkopalvelussa hakuajan päättymisen jälkeen. Liitteiden määräaika ilmoitetaan vuosittaisen apurahahaun yhteydessä erikseen.
 • Hakemusta ei voi lähettää sähköpostilla tai postittaa Koneen Säätiölle.

Hakemusta ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. Ilmoitathan verkkopalvelussa pikimmiten, jos sinulle myönnetään rahoitusta tai palkallinen tutkijakoulupaikka hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakemuksen kieli  

Suomenkielisten hakijoiden tai suomenkielisistä hakijoista koostuvan ryhmän toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi, jos hakemuksen suosittelijat ymmärtävät kieltä. Jos suomenkielinen hakija tai suomenkielisistä hakijoista koostuva ryhmä tekee hakemuksensa englanniksi, toivomme hakemuksen otsikon, hakemuksen tiivistelmän ja rohkean avauksen suomen kielellä. Hakemuksen voi tehdä kokonaisuudessaan ruotsiksi.

Hakulomakkeen osiot

Hakuvaihtoehdot

Valitse aloitussivulla mihin hakuun kohdistat hakemuksesi. 

Hakijatyyppi 

 • Yksittäinen henkilö  
 • Työryhmä 
 • Y-tunnuksellinen yhteisö 

Yksilöhakija tekee hakemuksen omalla nimellään.

Jos hakijana on työryhmä, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään. Työryhmälle voi antaa myös halutessaan nimen.

Jos hakijana on y-tunnuksellinen yhteisö, on hankkeelle valittava vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään. Lue lisää vastuullisen johtajan roolista. 

Lauttasaaren kartanon residenssihaku on auki ainoastaan yhteisöille ja työryhmille.  

Lomakkeen välilehdet

1. Hakijan tiedot

Täytä hakemukseen vaadittavat tiedot.

Tieteen apurahan hakijat voivat lisätä hakijan tietoihin halutessaan ORCID-tutkijatunnisteensa.

Jos haet y-tunnuksellisena yhteisönä, huomaathan, että yhdistysrekisterinumero on korvaantunut y-tunnuksella syyskuusta 2019 lähtien.

Hakemukseen kirjoitetaan myös sellaisten työryhmän jäsenten tiedot, joille ei haeta henkilökohtaista kuukausiapurahaa. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla. 

2. Hankkeen tyyppi 

Hakijan on valittava, millaiseen työhön apurahaa haetaan. Onko kyseessä: 

 • tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ 
 • tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ 
 • taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ 
 • muu kulttuurityö

Voit lisätä aloja tai avainsanoja, jotka liittyvät hankkeeseen tai jotka kuvaavat hankkeen sisältöjä tai teemoja mielestäsi parhaiten.

Vuoden 2020 teemahaussa Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi rahoitus myönnetään tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimukseen perustuvaan työhön.

3. Tarkoitus

Otsikoi hanke tai kirjoita lyhyesti auki apurahan tarkoitus.

Tiivistelmässä (2000 merkkiä) kerrotaan lyhyesti tutkimuksen tai hankkeen pääsisältö ja työn toteutustavat. Liitäthän laajemman työ- tai tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteisiin. Suunnitelman on tarkoitus tukea tiivistelmää ja avata hankkeen tarkoitusta yksityiskohtaisemmin.

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Hakemuslomakkeessa hakijaa pyydetään kertomaan, mikä tekee hankkeesta rohkean avauksen (500 merkkiä).  Lue lisää Koneen Säätiön painopisteistä ja eri tavoista määritellä rohkea avaus kohdassa Mihin Koneen Säätiö myöntää rahoitusta?.

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri, samoin hakijan kuvaus siitä, miksi hanke on rohkea avaus. Tekstejä käytetään säätiön viestinnässä, ne muun muassa julkistetaan säätiön verkkosivuilla. 

Hakulomakkeessa on kerrottava lyhyesti hankkeen arvioitu kesto ja aikataulu.

Jos hakemus liittyy Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan, merkkaa tämä hakemukselle ja perustele lyhyesti, miten hankkeesi liittyy ohjelman teemoihin.

4. Haettava rahoitus 

Hakulomakkeessa on valittava rahoituksen ensisijainen käyttötarkoitus: 

 • tieteellinen tutkimus ja/tai taiteellinen työskentely 
 • taiteellisen ja/tai tieteellisen työn muut kustannukset 
 • alan kehittäminen (esim. verkoston muodostaminen) 
 • tapahtuman järjestäminen (esim. esitys, näyttely, tiedetapahtuma) 
 • julkaisu tai muu sisältökokonaisuus. 

Kahden viimeksi mainitun vaihtoehdon kohdalla on lomakkeessa kerrottava myös suunniteltu kohdeyleisö. 

Lomakkeessa tulee valita, haetaanko apurahaa monivuotiselle hankkeelle, enintään vuoden mittaiselle hankkeelle vai ponnistusrahaa hankkeen kehittelyyn tai pilotointiin. Suosittelemme hakemaan tarvittavan rahoituksen kerralla koko hankkeen kestolle, esimerkiksi koko väitöskirjalle.

Ponnistusraha on tarkoitettu enintään puolen vuoden mittaiseen työskentelyyn. Sitä voi hakea pitkäkestoisen tai uuden hankkeen valmisteluun tai pilotointiin. Poinnistusapuraha on tarkoitettu korkeintaan 6 kk työskentelyyn eikä sen myöntäminen ole sitoumus hankkeen jatkorahoitukseen.

Täytä kuukausiapurahansaajan tiedot. Voit lisätä useita apurahansaajia hakemukselle painamalla ”Lisää uusi kuukausiapurahansaaja.” Taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöille myönnämme yleensä kuukausiapurahoja, ei rahoitusta palkkaan. Kuukausiapurahojen avulla sama rahamäärä riittää useamman taiteilijan tai tutkijan työn tukemiseen: palkkakustannukset vaatisivat vähintään kolmasosan suuremman rahoituksen henkilöä kohden. Yksityisten säätiöiden, kuten Koneen Säätiön myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka. 

Hakemuksessa eritellään Koneen Säätiöltä haettava apuraha henkilökohtaisiin kuukausiapurahoihin ja muihin kuluihin. 

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. 

Apurahaluokat vuodesta 2021 alkaen ovat:

 • apuraha 1: uran alussa (tieteessä väitöskirjantekijä) 2 500 euroa / kk (30 000 €/vuosi)
 • apuraha 2: keskivaiheilla (tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä) 3000 euroa / kk (36 000 €/vuosi)
 • apuraha 3: kokenut tekijä (tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä) 3 600 euroa / kk (43 200 €/vuosi).

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee vaadittava kokemus perustella hakemuksessa. 

Myönnämme henkilökohtaisia kuukausiapurahoja täysipäiväiseen työskentelyyn. Työskentely voi kestää vähintään kuukauden. On mahdollista hakea myös pienempää kuukausiapurahaa (25 %, 50 % tai 75 % täydestä apurahasta) osa-aikaiseen työskentelyyn. 

Henkilökohtaisten kuukausiapurahan saajien nimet julkistetaan säätiön verkkosivuilla. 

Kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Hakijan on huomioitava, että kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset. 

Jos hankkeessa haetaan rahoitusta muihin kuluihin kuin henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, on tarve perusteltava hakemuksessa. Jos haet muita kuluja (kuten matkakulut, materiaali- tai laitehankinnat, ostopalvelut), tulee hakemukselle liittää erillinen budjetti välilehdellä “Liitteet”. Matkakuluja haettaessa toivomme hakijan huomioivan matkojen aiheuttamat päästöt, joiden takia tuemme mielellämme kestäviä matkustustapoja.

Tieteen apurahojen hakijalta kysytään lomakkeessa, miten hän järjestää tutkimuksen perusedellytykset, eli työtilan ja muut tutkimuksen kannalta tarpeelliset työvälineet. Vaihtoehtoja ovat, että tutkimuksen perusedellytyksistä on sovittu tutkimusinstituution kanssa tai että apurahanhakija huolehtii edellytyksistä itse, eli työskentelee esimerkiksi kotona. 

5. Muu rahoitus

Hakulomakkeessa ilmoitetaan kyseiseen hankkeeseen muualta saadut apurahat ja palkallinen tutkijakoulurahoitus kolmen viimeisen vuoden ajalta sekä vireillä olevat apurahahakemukset samaan tarkoitukseen. Hakijan on välittömästi ilmoitettava säätiön toimistoon, jos hänelle myönnetään joku muu apuraha tai tutkijakoulurahoitus hakemuksen käsittelyaikana. Voimme perua apurahan, jos hakija ei ole ilmoittanut hakuaikana saamaansa muuta apurahaa tai rahoitusta. 

Yleensä emme myönnä apurahaa, jos hakijalla on jo olemassa kokovuotinen rahoitus seuraavalle vuodelle siihen työhön, johon apurahaa haetaan. 

Tieteelliseen työhön apurahaa hakevien on ilmoitettava hakulomakkeessa myös saadut ja haetut tutkijakoulupaikat sekä tutkimukseen liittyvä muu palkkatyö tai rahoitus. 

Pyydämme hakijoitamme kertomaan, onko hanke saanut rahoitusta aiemmin Koneen Säätiöltä. Kysymme myös onko hakija hakenut apurahaa aikaisemmin Koneen Säätiöltä. Vastaus ei vaikuta hakemuksen arviointiin. Pyydämme hakijaa myös mainitsemaan, onko hakija työskennellyt hankkeen parissa aiemmin Saaren kartanon residenssissä. 

6. Arvioijat

Katso ohjeiden kohta Miten valita hakemuksen arvioija? Hakulomakkeessa valitaan, minkä alan asiantuntijan haluaa ensisijaisesti arvioivan hakemuksen. Valintoja voi tehdä enintään kolme, mutta on hyvä huomioida, että hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka hakija on merkinnyt ensimmäiseksi. Jos haet apurahaa taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan, valitse arvioijaprofiili 1 tieteen profiilien joukosta.

7. Liitteet ja linkit

Ks. kohta apurahahakemuksen liitteet 

8. Lausunnot

Ks. kohta lausunnon liittäminen hakemukselle.

9. Lähipiiri 

Hakulomakkeessa pyydetään ilmoittamaan, jos hakija tietää kuuluvansa säätiön lähipiiriin. 

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015 ja toimintakertomuksessa on kaikkien säätiöiden ilmoitettava lähipiiritoimet. Uuden lain mukaan säätiön lähipiiri nähdään varsin laajasti. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este apurahan hakemiselle. 

10. Palaute

Haluamme Koneen Säätiössä kehittää apurahahakuamme jatkuvasti paremmaksi, siksi pyydämme sinua kertomaan ideoitasi ja näkemyksiäsi.

11. Lähetys

Hakemus tulee olla lähetetty määräaikaan 15.9. klo 16 mennessä, mutta voit vielä hakemuksen lähetyksen jälkeen muokata hakemuksen liitteitä. Liitteitä voi muokata 18.9. klo 16.00 asti osiosta ”7. Liitteet ja linkit”. Muilta osin hakemus ei ole enää hakuajan jälkeen muokattavissa.

Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi puuttuvan väittelyluvan tai tutkintotodistuksen Liitteet ja linkit-välilehdellä 15.11. mennessä.

Jos haluat muokata jo lähettämääsi hakemusta, valitse ’Peruuta hakemuksen lähetys’. Peruuttaminen ei poista hakemuksen tietoja. Muista lähettää hakemus uudestaan määräaikaan mennessä.

Hakuajan jälkeen et voi enää muokata etkä lähettää hakemustasi.  Vain verkkopalvelun kautta määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn.

Hakija sitoutuu noudattamaan Lähetys-sivulla annettuja ehtoja hakemuksen lähettämiselle ja tietojen käsittelylle Koneen Säätiössä. Tieteen apurahanhakijat voivat antaa suostumuksensa lähettää rahoituspäätöksestä tiedon Tutkimustietovarannon käyttöön. 

Tutkimustietovaranto kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta.

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana vastaanotettu. Hakemuksen tilaksi päivittyy “käsittelyssä”, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta.

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.