Rahoitusohjelmat ovat laajoja, monivuotisia temaattisia kokonaisuuksia, joissa tieteen- ja taiteentekijät sekä muut yhteiskunnalliset toimijat tarkastelevat aihealuetta syvällisesti, tuottavat siitä uutta tietoa ja näkökulmia sekä edistävät yhteiskunnallista keskustelua. Rahoitusohjelmien valintaa ohjaavat Koneen Säätiön strategia ja säätiön hallituksen näkemykset siitä, mitkä aiheet yhteiskunnassa tarvitsevat laaja-alaista huomiota ja tukea kehittyäkseen ja noustakseen valokeilaan. Järjestämme ohjelmien teemoihin liittyviä apurahahakuja ja tilaisuuksia.