Teemahaut

Teemahakujen tarkoituksena on edistää monialaisuutta sekä kiinnittää huomiota ajankohtaisiin ilmiöihin suomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin kentällä.
Koneen Säätiön Rohkeat tekijät Jenni Saarenketo, Tiina Vaittinen, Johanna Nurmi ja Jose Cañada tekevät yhteiskuntatieteellistä tutkimusta mikrobeista. Kuva: Katja Tähjä / Koneen Säätiö

Vuosina 2012–2020 teemahakuja järjestetään erityisesti SUOMEN MUUTTUVAT NAAPURUUDET -OHJELMAN teemoista. Vuonna 2019 teemahakua ei järjestetä.


Teemahaut:

2018 Elintärkeät naapurimme

2017 Naapuridialogit

2017 Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa

2016 Suomen muuttuvat naapuruudet: lähinaapurit

2016 Kielten oppimisen tukeminen

2015 Kielen kuvaus

2014–2015 Jakautuuko Suomi?

2011 Väestönmuutos

2010 Tukea suomenkielisille tieteellisille lehdille

2010 Biodiversiteetin merkitys

2008 Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma -teemahaku

2008 Apurahat tietokirjallisuuden kirjoittamiseen ja kääntämiseen

2007 Suomenkielisen tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen tutkimus

2007 Apurahoja tietokirjahankkeisiin

2006 Suomalaisten pitkien ympäristöhavaintojen tieteellinen analyysi

2006 Apurahoja tietokirjahankkeisiin

2005: 1905– Suuren murroksen ulottuvuudet

2002–2004 Koneen Säätiön projektiapurahoja nuorten tutkijoiden yhteishankkeisiin