Uutiset

Saaren kartanon residenssi

13.02.2023

Saaren kartanon kutsutaiteilijaohjelma tuo esille ekologisia näkökulmia

Kuva | Photo: Jussi Virkkumaa

Vuoden 2023 alussa Saaren kartanon kutsutaiteilijaohjelma uudistettiin vastaamaan paremmin residenssin tarpeita. Koronapandemian sekä kartanon päärakennuksen pitkäaikaisen remontin aikana kutsutaiteilijaohjelma jäi tauolle, ja sen aikana ohjelman konseptia päivitettiin Saaren kartanon johtokunnan johdolla vastaamaan residenssin vuodesta 2020 rakennettua ympäristövastuullista toimintaa.

Residenssiin kutsutaan jokaiselle neljälle kahden kuukauden yksilöresidenssijaksolle yksi erilaisiin ekologisiin kysymyksiin työskentelyssään keskittyvä taiteilija tai taiteilija-tutkija. Kutsutaiteilijan ensisijaisena tehtävänä on työskennellä oman taiteellisen ja tutkimuksellisen praktiikkansa parissa. Kutsutaiteilija voi jakaa omaa taiteellista asiantuntemustaan ekologisten kysymysten eri osa-alueilla herättelemällä residenssiryhmässä oivalluksia keskustelujen tai oman taiteellisen työn keinoin tai tuoda esiin näkökulmiaan ja asiantuntemustaan oman taiteensa tai tutkimusaiheensa avulla. Kutsutaiteilijaksi ei voi hakea.

“Uudistettu kutsutaiteilijaohjelma tuottaa näkökulmia ekologiseen ajatteluun ja mahdollistaa oivallusten heräämisen taiteellisen työskentelyn ja keskustelun keinoin. Joskus uudet oivallukset syntyvät hetkessä ja joskus ne taas vaativat pidemmän hauduttelun muotoutuakseen. Kutsutaiteilijaohjelma on kaivolla kohtaamista ekologisten kysymysten äärellä. Se tarjoaa residenssiryhmille keinoja ekologisen ajattelun syventämiseen ja luontoyhteyden tarkasteluun sekä toisaalta mahdollistaa kutsutaiteilijan omaa taiteellista työskentelyä ryhmän tuella”, kertoo residenssin johtaja Leena Kela.

Kuva: Jussi Virkkumaa

Tamara Colchester haastaa dynaamiseen luontosuhteeseen

Saaren kartanon ensimmäiseksi kutsutaiteilijaksi ohjelman päivityksen jälkeen kutsuttiin kirjailija ja luonnonantimien keräilijä Tamara Colchester (Iso-Britannia), joka johdattaa muita residenssiläisiä havainnoimaan ympäristöään ja luontoa syvemmän luontosuhteen synnyttämiseksi vetämillään kokemuskävelyillä Saaren kartanon ympäristössä. Hänen aisteihin pohjautuva työskentelynsä perustuu muinaisiin ravinnonhaku- ja jäljityskäytäntöihin, joita on käytetty metsästyksessä ja keräilyssä. Residenssissä hän tarkastelee, voiko kirjoittamisen avulla tutkia ihmisen yhteyttä muihin eläviin olentoihin ja opettelee tulkitsemaan maailmaa seuraamalla erilaisia eläin-, sieni- ja kasvijälkiä.

“On ollut lahja saada aikaa tutustua talvimaisemaan täällä Saaressa ja kävellä puiden, kasvien ja eläinten keskellä, joiden kanssa jaamme tämän ravitsevan tilan. Talvi voi tuntua levon ajalta, mutta viikoittaisten kasveihin ja jälkiin keskittyneiden kävelyretkien vetäminen on antanut minulle mahdollisuuden syventyä ja nähdä kaikkea sitä elämää, joka pian puhkeaa eloon. Kirjoittaminen voi olla hyvinkin sisäistä, yksinäistä inhimillistä toimintaa, joten kävelemisen, maistamisen ja kasvien ja eläimien kuuntelun praktiikka on antanut minulle intiimin yhteisöllisyyden tunteen Saaren maiseman kanssa kaikessa sen runsaudessaan”, Tamara Colchester kuvailee.

Lue lisää Tamaran työskentelystä.

Seuraavana kutsutaiteilijana maalis-huhtikuussa on taiteilija-tutkija Mari Keski-Korsu, joka tutkii Koneen Säätiön tukemassa väitöskirjassaan empatian ja rituaalin määritelmiä sekä niiden paljastamia arvoja.

Aiemmat kutsutaiteilijat

Vuosina 2013–2020 osa residenssin toimintaa oli kutsutaiteilijaohjelma, jossa yksi Saaren kartanon residenssissä aiemmin työskennellyt taiteilija kutsuttiin työskentelemään yksilöresidenssien eli kahdeksan kuukauden ajaksi. Saaren kartanon kutsutaiteilijoina ovat työskennelleet Jaakko Niemelä (2013–2014),  Jonimatti Joutsijärvi 2014–2015,  Hanneriina Moisseinen 2015–2016,  Matthew Cowan 2016–2017, Kristiina Drews 2017–2018  Kevin Doyle 2018–2019 sekä Essi Kausalainen (2019–2020).