Tamara Colchester

kirjailija ja luonnonantimien keräilijä

Kuva | Photo: Jussi Virkkumaa

Työni tavoitteena on edistää ihmisten syvempää suhdetta luontoon muinaisten ravinnonhaku- ja jäljityskäytäntöjen (metsästys ja keräily) avulla. Osana jäljittämistä (ja metsästystä) koskevaa tutkimustani olen viettänyt viimeiset kolme vuotta Skotlannin kukkuloilla hirvenmetsästäjiltä asioita oppien. Suurin osa tutkimuksestani keskittyy Hebridien Rum-nimiselle saarelle, jolla on rikas ja monimutkainen historia ja jossa hallinnoidaan maailman pisimpään jatkunutta saksanhirviin keskittyvää tutkimushanketta. Näiden kolmen vuoden aikana olen kerännyt useita suullisia tallenteita paritteluaikaan, jolloin saksanhirviurokset tulevat seksuaalisesti aktiivisiksi ja esittävät upeita soidinleikkejä. Suunnitelmani on käyttää aikani Saaressa hirvenmetsästäjien omin sanoin kertomien tarinatallenteiden parissa, jotta voin itse kertoa tarinan saksanhirvien, puiden ja kukkuloiden suhteesta ja siitä, millaista skotlantilaisen metsästäjän elämä on nykyään.

Tamara Colchester on kirjailija ja luonnonantimien keräilijä, joka on kiinnostunut poluista kasvien, eläinten ja luonnosta erillään olevan ihmisen symbioottisten maailmojen välillä. Hän pohtii tällä hetkellä kirjoittamisen hyödyllisyyttä tapana tutkia ihmisen yhteyttä muihin eläviin olentoihin ja pelkää, että se tulee aina olemaan sisällön kanssa sotiva menetelmä. Hän toivoo, ettei näin ole, ja viettää mahdollisimman paljon aikaa poissa tietokoneelta, opetellen sen sijaan tulkitsemaan maailmaa seuraamalla eläin-, sieni- ja kasvijälkiä ja antamalla niiden johdattaa itseään.

Viime vuonna hän perusti Plant Listening -järjestön. Muinaisten metsästäjä-keräilijöiden tapaan sen jäsenet hyödyntävät jäljittämisen ja ravinnonkeräämisen käytäntöjä johdattaakseen ihmiset takaisin luonnolliseen ympäristöönsä ja auttaakseen heitä rakentamaan dynaamisen yhteyden luontoon.

Colchester on ollut mukana kirjoittamassa elokuvaa nimeltä Tawai – A Voice from the Forest, joka käsittelee maailman nopeasti häviävissä aarniometsissä edelleen esiintyvää viisautta. Ensimmäisessä kirjassaan hän tutki esi-isiltä perittyjä malleja omassa perhejärjestelmässään, kun taas hänen toinen kirjansa sijoittuu Skotlantiin ja tutkii saalistajan ja saaliin välistä dynamiikkaa sekä sitä paradoksaalista ajatusta, että kaikkein eläinrakkaimpia ihmisiä ovat metsästäjät. Hän on myös tehnyt yhteistyötä Hermione Spriggsin kanssa The Serving Librarylle tehdyn teoksen parissa.