Tarinat ja julkaisut

Pitkät jutut

30.08.2017

Mikä voimaannuttaa musliminuoria?

Ongelmakeskeisyys hallitsee usein keskustelua musliminuorista. Tutkimuksessaan Marja Tiilikainen työryhmineen haluaa tutkia ongelmien sijaan nuorten voimavaroja. Osallistavien menetelmien ja taiteen keinoin hän ja tutkija Adam Adam haluavat saada myös nuorten äänen kuuluviin.

Miten päädyitte tutkijoiksi? Marja Tiilikainen: Kun aloin tehdä väitöskirjaani 90-luvulla, Suomeen oli juuri alkanut tulla turvapaikanhakijoita Somaliasta. Sattumalta ja osittain myös tietämättömyyden vuoksi päädyin tutkimaan aihetta, ja tein väitöskirjani somalinaisista Suomessa. Monen sattuman kautta päädyin tutkijan uralle.

Adam Adam: Olin juuri valmistunut Tampereen yliopistosta, kun kuulin, että tähän hankkeeseen haetaan tutkijaa. Marja oli minulle entuudestaan tuttu, joten hänen rohkaisemanaan pistin hakemuksen menemään.

Mihin haitte apurahaa Koneen Säätiöstä? Tiilikainen: Haimme apurahaa Nuoret muslimit ja resilienssi -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tutkia musliminuorten vahvuuksia ja voimavaroja. Musliminuorista puhutaan usein ongelmakeskeisesti, Me haluamme sen sijaan selvittää, millaiset tekijät tukevat nuorten selviytymistä ja kuinka he rakentavat identiteettiään ja kuulumisen tunnettaan.

Käytämme tutkimuksessa hyödyksi osallistavia, erityisesti visuaalisia ja performatiivisia menetelmiä, sekä taidetta.

Koneen Säätiö tukee kiinnostavia hankkeita ja uudenlaisia ideoita. Myös monitieteisyys, tiedettä ja taidetta yhdistävien avausten tukeminen sekä rahoituksen pitkäjänteisyys on hyvä meidän hankkeemme kannalta.

Mikä hankkeessanne on rohkeaa? Adam: Hankkeessa rohkeaa on se, että käytämme rohkeita metodeita. Esimerkiksi hankkeeseen osallistuvat nuoret toimivat myös kanssatutkijoina. Hankkeeseen liittyy myös Numur – Islam ja minä -näyttely, joka avataan marraskuun alussa. Tutkimukseen osallistuneet kymmenen nuorta ovat tehneet sisällön näyttelyyn. Siellä tulee olemaan muun muassa videoita, valokuvia, runoutta ja tekstiilitaidetta. Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös erilaisia työpajoja ja keskustelutilaisuuksia.

Tiilikainen: Sen lisäksi, että kokeilemme ja kehitämme uudenlaisia tutkimusmenetelmiä, hanke on rohkea koska siinä on otettu uusi tulokulma muslimitaustaisten nuorten elämään: ongelmien sijaan keskitymme nuorten elämän vahvuuksiin.

Keitä toivotte tutkimuksen kiinnostavan? Adam: Tutkimus varmasti kiinnostaa muita aihepiirin tutkijoita ja opiskelijoita, mutta toivoisimme, että se koskettaisi myös tavallisia ihmisiä, ehkä jopa ennakkoluuloisia tai aiheesta tietämättömiä.

Tiilikainen: Listaan voisi lisätä myös nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Toivottavasti se koskettaisi myös muslimiyhteisöä ja nuoria.

Mikä teitä innostaa työssänne? Tiilikainen: Minua on aina innostanut tutkijan työssä vuorovaikutus ja keskustelu ihmisten kanssa sekä kentällä oppiminen ja uudet oivallukset. Hienoa on myös positiivinen palaute ja tunne siitä, että omasta työstä on ollut hyötyä tai iloa.

Työhön haastavuutta tuo tämän hetkinen yhteiskunnallinen ilmapiiri ja negatiiviset asenteet. Myös monitieteisyys tuo omat haasteensa esimerkiksi erilaisten tutkimusmetodien muodossa.

Adam: Minua innostaa se, että voin auttaa musliminuoria oman paikkansa ja potentiaalinsa löytämisessä. Teen sydäntäni lähellä olevaa työtä.

***

Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineen akatemiatutkija, FT Marja Tiilikainen toimii johtajana Koneen Säätiön tukemassa Nuoret muslimit ja resilienssi: Osallistava tutkimus -hankkeessa.

Terveystieteiden maisteri, somalialaistaustainen suomalainen Adam Adam toimii hankkeessa tutkijana.

Hankkeessa toimivat lisäksi TaT Helena Oikarinen-Jabai, VTT Henri Onodera ja tutkimusavustaja Wisam Elfadl.

Numur – Islam ja minä –näyttely on avoinna Stoassa Helsingissä 1.11.‒17.11.2017 ja Siirtolaisuusinstituutissa Turussa 26.2.‒18.3.2018.

Teksti: Maija Koivisto