Apurahan hakijan usein kysyttyjä kysymyksiä

Askarruttaako jokin asia apurahojen hakemiseen liittyen? Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Milloin päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään?

Syksyn haun myönnöt julkistetaan joulukuussa. Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse. Saajille lähetämme myös kirjeen postissa. Julkaisemme saajien nimet verkkosivuillamme ja säätiön vuosikertomuksessa.  

 

Voinko olla mukana useammassa eri hakemuksessa?

Voit hakea Koneen Säätiöltä useampaa apurahaa tai olla mukana useammassa hakemuksessa. Asiasta tulee kuitenkin mainita jokaisessa hakemuksessa, hakemuslomakkeen osiossa “Muu rahoitus”. Samassa osiossa tulee myös kertoa, jos samaan tarkoitukseen haetaan rahoitusta muualta.  

 

Millä kielellä hakemus pitää tehdä?

Suomenkielisten hakijoiden tai suomenkielisistä hakijoista koostuvan ryhmän toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi, paitsi jos hakemusta kommentoivat kollegat eivät sitä ymmärrä. Jos suomenkielinen hakija tai suomenkielisistä hakijoista koostuva ryhmä tekee hakemuksensa englanniksi, olisi hakemukseen täytettävien apurahan tarkoituksen, hakemuksen tiivistelmän ja rohkean avauksen hyvä olla suomen kielellä. Ansökningar kan också fyllas i på svenska.  

 

Mitä eroa on henkilökohtaisella kuukausiapurahalla ja muilla kuluilla? Voinko hakea molempia samassa hakemuksessa?

Henkilökohtainen kuukausiapuraha on tarkoitettu tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Säätiö maksaa kuukausiapurahan suoraan sen saajalle. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Muut kulut ovat esimerkiksi materiaali- ja matkakuluja. Huomaathan, että kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset.  

Muistathan hakea sekä henkilökohtaista kuukausiapurahaa että muita kuluja samassa hakemuksessa. On mahdollista hakea myös pelkkää kuukausiapurahaa tai muita kuluja. On tärkeää arvioida realistisesti hankkeen kulut ja hakea apurahaa oikeasti tarvitsemalleen summalle.  

 

Mitkä ovat Koneen Säätiön kuukausiapurahojen suuruudet?

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Apurahaluokat ovat vuodesta 2021 alkaen: 

  • apuraha 1: uran alussa (tieteessä väitöskirjantekijä) 2 500 euroa / kk (30 000 €/vuosi)
  • apuraha 2: keskivaiheilla (tieteessä post doc, taiteessa vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä) 3000 euroa / kk (36 000 €/vuosi)
  • apuraha 3: kokenut tekijä (tieteessä dosenttitasoinen, taiteessa vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä) 3 600 euroa / kk (43 200 €/vuosi).

Jos haet apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa.  

Myönnämme henkilökohtaisia kuukausiapurahoja täysipäiväiseen työskentelyyn. Työskentely voi kestää vähintään kuukauden. On mahdollista hakea myös pienempää kuukausiapurahaa (25 %, 50 % tai 75 % täydestä apurahasta) osa-aikaiseen työskentelyyn.  

 

Voinko hakea apurahaa työharjoitteluun tai maisterinopintoihin?

Koneen Säätiö myöntää apurahoja vain jo perustutkintonsa suorittaneille tutkijoille. Apurahoja ei myönnetä opintoihin tai työharjoitteluun.  

 

Voinko hakea apurahaa nimeämättömille työryhmän jäsenille?

Suosittelemme, että kaikki työryhmän jäsenet olisivat nimettyinä. Ymmärrämme kuitenkin, että se ei ole aina mahdollista, joten apurahaa voi hakea myös vielä nimeämättömille työryhmän jäsenille. Silloin hakemukseen tulisi kirjoittaa esim. väitöskirjatutkija NN, valosuunnittelija NN.  

 

Voiko apurahaa hakea ja maksaa ulkomailla työskentelevälle henkilölle?

Kyllä. Apurahaa voidaan hakea myös ulkomailla työskenteleville henkilöille. Apurahaa voidaan myös maksaa muille kuin suomalaisille pankkitileille. Työryhmän jäsenillä tai aiheella on oltava kuitenkin joku kytkös Suomeen.  

 

Tuleeko minun olla kirjoilla yliopistossa, jos haen apurahaa väitöskirjan tekemiseen?

Väitöskirjan tekijän ei tarvitse olla kirjoilla yliopistossa apurahaa hakiessaan. Hakiessa apurahaa väitöskirjan tekemiseen, tulee liittää hakemukseen ohjaajan lausunto sekä maisterin tutkintotodistus. Tutkintotodistuksia otetaan vastaan 15.11. saakka.  Voit lukea lisää hakemuksen liitteistä täältä.

 

Voinko hakea post doc -apurahaa, vaikka en vielä ole väitellyt?

Voit hakea apurahaluokkaa 2 (post doc), jos toimitat väitöskirjan esitarkastuslausunnot, väittelyluvan tai tutkintotodistuksen apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. mennessä.  

 

Voiko Koneen Säätiö maksaa tutkimushankkeen tutkijoille palkkarahaa yliopiston kautta?

Koneen Säätiö myöntää henkilökohtaisia kuukausiapurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Henkilökohtaiset kuukausiapurahat säätiö maksaa suoraan niiden saajille.  Tutkimusavustajalle voi hakea palkkarahoitusta, joka voidaan maksaa yliopiston kautta.  Jos hankkeen johtaja on palkkatyössä, hänelle voi hakea palkkarahoitusta korvaukseksi projektin johtamisesta kuukausiapurahan sijaan.  

 

Voinko olla samassa hakemuksessa hankkeen johtajana ja työryhmän jäsenenä, ja saada kuukausiapurahaa?

Koneen Säätiön rahoittamissa hankkeissa tieteellistä tai taiteellista työtä tekeville haetaan kuukausiapurahoja. Kuitenkin tutkimushankkeissa tutkimusavustajille haetaan palkkarahoitusta. Lisäksi jos hankkeen johtaja on palkkatyössä, hänelle voi hakea palkkarahoitusta korvaukseksi projektin johtamisesta kuukausiapurahan sijaan.  

 

Voinko hakea rahoitusta myös yleiskustannusosuuteen?

Hakemuksen liitteeksi laitettavassa budjetissa on ilmoitettava mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Hakulomakkeessa tämä merkitään kohtaan “Muut kulut, muu”. Yleensä Koneen Säätiö myöntää rahoitusta yleiskustannuksiin enintään 15% apurahan muista kuluista kuin henkilökohtaisista kuukausiapurahoista.  

 

Millainen portfolion pitää olla? Voiko portfolio olla linkki nettisivuilleni?

Portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin. Tällöin liitettä ei tarvita.  

 

Lausunnonantajani lähetti lausuntonsa vain paperisena. Mitä teen?

Jos lausuntopyyntöä ei ole mahdollista lähettää hakemuslomakkeelta, voi lausunnon liittää verkkohakemuksen liitteeksi pdf-muodossa. Huomaa, että emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostitse.  

 

Sähköpostini ei ole enää käytössä, kuinka saan tilattua unohtuneen salasanan?

Luo uusi käyttäjätunnus.  

 

Miksi minulle ei myönnetty apurahaa?

Koneen Säätiö sai vuonna 2019 noin 5500 hakemusta. Valitettavasti emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Säätiö saa vuosittain paljon hyviä hakemuksia, joille ei  kuitenkaan voida myöntää apurahaa. Lisätietoa apurahapäätösten yleisistä perusteluista.   

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.