Apurahan vastaanottaminen ja käyttäminen

Apurahan vastaanottamiseen ja käyttämiseen sekä yhteisön tai työryhmän vastuullisen johtajan rooliin liittyvää tietoa.
Kuva: Joel Haapamäki

Koneen Säätiöön ei tarvitse ilmoittaa, jos otat myönnetyn apurahan vastaan. Mikäli et kuitenkaan pysty vastaanottamaan myönnettyä apurahaa, tulee sinun ilmoittaa siitä meille mahdollisimman pian.

Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty.

Apurahojen käyttökaudet ovat:

  • Yksivuotiset apurahat: kolme vuotta myöntämispäivästä
  • Kaksivuotiset apurahat: neljä vuotta myöntämispäivästä
  • Kolmivuotiset apurahat: viisi vuotta myöntämispäivästä
  • Nelivuotiset apurahat: kuusi vuotta myöntämispäivästä

Käyttökauden pidennyksestä voidaan neuvotella, jos maksaminen keskeytyy asevelvollisuuden, alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen pidetyn vanhempainloman tai sairausloman vuoksi.

Muutokset

Jos hankkeen sisältö, työryhmän kokoonpano tai muu oleellinen osa hankkeessa muuttuu, on apurahansaajan (yksilöapurahat) tai hankkeen vastuullisen johtajan (yhteisöjen ja työryhmien apurahat) sovittava muutoksista säätiön kanssa tekemällä muutospyyntö verkkopalvelussa. Muutospyyntö käsitellään noin kuukauden sisällä sen saapumisesta. Huomioithan, että apurahansaajan täytyy itse ilmoittaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melaan mahdollisista muutoksista apurahaan liittyen.

Keskeyttäminen

Jos sinulle myönnetään muu rahoitus tai siirryt palkkatyöhön, ilmoita siitä välittömästi säätiölle. Vastaavasti myös asevelvollisuudesta, alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen pidetetystä vanhempainlomasta tai sairauslomasta on ilmoitettava viipymättä. Tällaisissa tapauksissa apurahan maksatus yleensä keskeytetään, ja apuraha maksetaan myöhemmin.

Mela-vakuutetulla apurahansaajalla on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa. Apurahan maksatus on keskeytettävä sairausloman ajaksi. Lisätietoa sairauspäivärahasta löydät Melasta.

Vähäisen, apurahan tarkoitukseen liittyvän ansiotyön vuoksi apurahan maksatusta ei katkaista, mutta asiasta tulee olla yhteydessä säätiön toimistoon. Vuosiapurahaa saava voi pitää vuosittain noin kuukauden kestävän loman ilman apurahamaksun keskeyttämistä.

Jos apurahansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, voidaan Koneen Säätiön apuraha perua tai periä takaisin.

Peruminen

Apuraha, jota ei ole käytetty käyttökauden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.

Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.

Yhteisön tai työryhmän vastuullisen johtajan rooli

Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee hankkeen vastuullinen johtaja. Apurahan muut kulut maksetaan vastuullisen johtajan osoittamalle tilille. Vastuullinen johtaja vastaa myös mahdollisten muutospyyntöjen lähettämisestä säätiöön hankkeen sisällön tai työryhmän kokoonpanon muuttuessa. Johtaja vastaa myös hankkeen loppuraportin lähettämisestä sekä monivuotisissa hankkeissa väliraportin tai väliraporttien lähettämisestä.

Johtajan vastuulla on kertoa työryhmälle, mistä saa lisätietoa apurahojen MYEL-vakuutuksesta sekä verotuksesta. Vastuullinen johtaja huolehtii siitä, että rahoitus käytetään siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty. Hänen on toimittava asiallisesti ja oikeudenmukaisesti.